Attraktiv Arbetsgivarindex

Nyckeltalsinstitutet kartlägger årligen de faktiska arbetsvillkoren hos fler än 200 företag och organisationer med sammanlagt närmare 700 000 medarbetare, motsvarande cirka 15 % av alla som arbetar i Sverige.

Humlegården vinnare i Bästa Attraktiv Arbetsgivarindex

I april 2017 utsågs Humlegården till vinnare i kategorin Bästa Attraktiv Arbetsgivarindex, AVI, som baseras på arbetsvillkoren inom anställningsformer, arbetsmiljö, karriärmöjligheter och utveckling. Nyckeltalsinstitutet bildades 1996 och gör systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organisationer i Sverige.

Nio nyckeltal beskriver arbetsvillkoren

Attraktiv Arbetsgivarindex beskriver arbetsvillkoren i en organisation - ur medarbetarnas perspektiv. Nyckeltalsinstitutets utgångspunkt är att goda arbetsvillkor leder till trivsel och effektivitet och att man dessutom ökar organisationens möjligheter att attrahera nya medarbetare. Nyckeltalen är:

  • Tillsvidareanställningar
  • Genomsnittslön
  • Karriärmöjlighet
  • Kompetensutveckling
  • Övertid
  • Korttidssjukfrånvaro
  • Personalansvar
  • Långtidssjukfrånvaro
  • Avgångar

Medarbetarna bygger bolaget

Humlegården når årets bästa resultat, 143 poäng av totalt 180, inom kategorin Bästa Attraktiv Arbetsgivarindex och utmärker sig speciellt med låg sjukfrånvaro, små arbetsgrupper och en hög andel tillsvidareanställningar.

Vår utgångspunkt är att medarbetarna bygger bolaget och att skapa goda förutsättningar för alla anställda är därför en viktig utgångspunkt i vårt dagliga arbete. Vi är förstås mycket glada över vårt resultat i kartläggningen, som också visar att vi står oss bra i konkurrensen, inte bara i vår egen bransch utan även inom arbetslivet i stort. På Humlegården arbetar vi mycket med det ramverk som säkerställer att riktningen och spelreglerna är tydliga. Här ingår såväl vision och affärsidé som mål och värderingar. Vi genomför årliga medarbetarundersökningar som visat ett högt resultat flera år i rad. Här har tydligt ledarskap och målstyrning varit viktiga frågor som bidragit till resultatet.

Vi tycker att alla de parametrar som används i Attraktiv Arbetsgivarindex är viktiga att arbeta med, både för att attrahera nya kollegor men även för att behålla våra kompetenta och engagerade medarbetare.

Läs gärna mer om Nyckeltalsinstitutet här.