Pågående projekt

Projekt

Astoria Stockholm

Utvecklingen av kvarteret Riddaren består av två delar, och är till stora delar ett bevarandeprojekt.

Läs mer


Dykaren 10

Fastigheten förvaltas av Humlegården, på uppdrag av Länsförsäkringar Liv. Dykaren 10 är en industrifastighet på Kungsholmen som växt fram under många...

Läs mer


Hagalund

Hagalund i Solna ligger centralt med närhet till flera spännande stadsutvecklingsområden. Inom någon kilometers avstånd ligger Karolinska och nya...

Läs mer


Grow Hotel

På gränsen mellan de snabbt växande kommunerna Solna och Sundbyberg bygger Humlegården ett nytt hotell med en spännande arkitektonisk utformning.

Läs mer


Grow

Utvecklingen i Solna strand går nu in i en ny fas när Humlegården påbörjar uppförandet av Grow, en kontorsbyggnad vars lokalyta omfattar hela 25 000...

Läs mer