Astoria Stockholm

Utvecklingen av kvarteret Riddaren består av två delar, och är till stora delar ett bevarandeprojekt.

Gathuset som vetter mot Nybrogatan, som bland annat huserat den kända Astoria-biografen, återfår sin forna glans genom en omfattande restaurering där originaldetaljerna bevaras och husets fasad återfår sin ursprungliga nyans. Huset består idag av kontor men kommer att återställas till sin ursprungliga funktion som bostadshus. I bottenvåningen skapas en mötesplats som gör Astoria tillgängligt för allmänheten igen, genom etableringen av en restaurang och butiker.

Den andra delen avser byggnaden som vetter mot gränden. Både denna del och gathuset har genomgått grundförstärkningar, som tyvärr misslyckats. Precis som Astoriahuset har fastigheten byggts om flera gånger under årens lopp. Det har varit allt från hotell till skola och kontor. Huset som vetter mot gränden har dock större sättningsproblem och är i sämre skick än Astoriahuset.  Därför rivs denna del och en ny byggnad uppförs, denna kommer huvudsakligen att inrymma kontor. Platsen ges en förnyad form som säkerställer att kvarteret kan fortsätta leva i många generationer till.

Läs mer om projektet på astoriastockholm.se