Arkitektens roll

Vi verkar för god arkitektur i såväl små som stora byggprojekt. Genom att involvera arkitekten i hela processen får vi inte bara vackra och hållbara fastigheter, vi får även en stad som utvecklas positivt.

För oss på Humlegården Fastigheter råder det ingen tvekan om att arkitekten har en betydelsefull roll. De arkitekter vi samarbetar med ska stödja och stärka Humlegårdens arkitektoniska ambition. Därför vill vi att arkitekten är involverad i varje projekts hela resa.

  • Vi samarbetar med en arkitekt under hela byggprocessen.
  • Vi sätter gemensamma mål och ambitioner.
  • Arkitekten har en betydande roll i projektgruppen och ska vara närvarande på byggplatsen.
  • Arkitekten deltar i uppföljningen av slutfört projekt.

Det ger en röd tråd och skapar kvalitet. På så sätt får vi hållbara och attraktiva fastigheter där våra kunder trivs.