Vår definition av arkitektur

Arkitektur består av flera samverkande delar, det är en komplex helhet. Det som skiljer god arkitektur från dålig är hur väl dessa delar är balanserade och samverkar. I vår definition ingår fyra delar.

Form

Innefattar det som traditionellt förknippas med arkitektur; ljus och rymd, skala, proportioner, byggnadens uttryck, rumsligheter, materialitet, kulörer etc.

Funktion

Naturligtvis måste byggnaden ha en stark grundläggande förmåga att stödja sin verksamhet. Andra delar som ingår i begreppet handlar om de tekniska system som finns i byggnaden, hur komplex förvaltningen är, flexibliteten i och förutsättning för utveckling av fastigheten.

Hållbarhet

Hur fastighetens långsiktiga lösningar ser ut är grundläggande. Genom att använda miljövänliga material med god kvalitet och som håller över tid skapar vi hållbarare byggnader. Betydelsen av god form och funktion är stor. Genom så effektiv energiförbrukning som möjligt i våra fastigheter kan vi ytterligare minska vår klimatpåverkan.

Ekonomi

När de tre första delarna utförs väl blir fastigheten attraktiv för företag att hyra lokaler i. Låga driftskostnader och lägre behov av lokalanpassningar blir också en naturlig följd tack vare vårt fokus på byggnadens och lokalernas form, funktion och hållbarhet.