Filmer

Här hittar du filmer som visar Humlegårdens syn på arkitektur. Från små varsamma renoveringar i sekelskifteshus till futuristiska nybyggnadsprojekt. Vi eftersträvar ett samspel mellan form, funktion, hållbarhet och ekonomi. En varsam balans mellan dåtid, nutid och framtid.

Filmer om Humlegårdens syn på arkitektur

Omsorg om detaljen - räcke i smide

Förvaltning av äldre byggnader handlar mycket om omsorg om detaljer och hur nytt ska komplettera befintligt. Denna film visar vilken omtanke som ligger bakom en så till synes enkel sak som ett kompletterande räcke.


Omsorg om detaljen - skärmtak

I kvarteret Skravelberget Större finner vi en vacker byggnad från 1961 ritad av Anders Tengbom. Runt fastigheten löper ett skärmtak i brons och koppar, ett ovanligt inslag på Birger Jarlsgatan. Taket var i behov av en renovering och trottoaren under behövde ny belysning.


Swedbank HQ (långversion)

Se filmen (19 min) om Swedbanks nya huvudkontor i Sundbyberg. Följ projektet från första skiss, via byggprocessen, ända till invigningen av det färdiga huset. Få en beskrivning av byggnadens arkitektur och hur den samspelar bankens värdegrund och varumärke.


Swedbank HQ (kortversion)

En snabb inblick (5 min) i utvecklingen av Swedbanks nya huvudkontor. Se den längre versionen för att få intervjuer och fördjupningar i byggnadens arkitektur.