Cilla Ramnek - Hamngatan 15

När man kliver in på Hamngatan 15 slås man genast av rummets kontrast mot staden utanför. Ljuset är annorlunda, färgerna är annorlunda och inte minst ljudet är annorlunda. Den speciella upplevelsen kan tillskrivas DAP arkitekter och konstnären Cilla Ramnek (1959) som arbetat med fastigheten efter att Humlegården köpte den 2007. Med en önskan om att gestalta rummet utifrån människorna som rör sig där har Cilla Ramnek skapat ett konstverk med betraktaren och samtiden i centrum.

I Ramneks konstnärskap finns ett nätverk av trådar som på olika sätt knyter an till människan och vårt varande. Inte sällan hittar vi det i materialets historia när hon arbetar med återvunna textilier som bär på historier om föregående brukare. Ibland är det formen som bjuder in betraktaren att berätta utifrån vad vi ser i konstverket. På Hamngatan 15 finns alla dessa trådar närvarande för oss att börja nysta i.

Ramneks verk är en kaskad av färg och mönster, ordnade och arrangerade för att skapa nya former och bilder. Materialet utgörs av cirka 250 stycken slipsar vilka sinnligt har arrangerats i geometriska former. Vid en första anblick är det svårt att urskilja att byggstenen är slipsen, denna laddade symbol för den kontorsarbetande mannen. Placerade sida vid sida utanför sin vanliga kontext väcker de frågor: När är de ifrån, hur har de hamnat här och framförallt, vem har burit dem?


Ett utmärkande drag för konst på offentliga platser idag är att den ofta startar tankeprocesser snarare än illustrerar dem. Konsten ställer frågor, inspirerar eller provocerar, och det gör även Cilla Ramneks slipsar på Hamngatan 15. Vi manas till att själva fylla i historien om de kontorsarbetande personer som nyttjat huset i över hundra år. Samtidigt bidrar verket till en bättre ljudmiljö, vackra färger och en unik identitet just för den här platsen.

Jun-Hi Wennergren Nordling, curator
Johan Norling, curator och skribent.