Open House

Open House är den världsomspännande arkitekturfestivalen som syftar till att skapa nyfikenhet och öka allmänhetens intresse för arkitektur, involvera medborgarna i stadens utveckling och ge nya kunskaper om såväl design som stadens historia. Den 1–3 oktober 2021 är det dags för årets upplaga, som blir den sjätte i ordningen.

Startade i London 1992

Open House Stockholm är en del av det globala nätverket Open House Worldwide. Den första upplagan ägde rum i London 1992. Grundaren Victoria Thornton ville involvera medborgarna i stadens utveckling och minska avståndet mellan arkitekterna och allmänheten. Genom Open House fick Londonborna chansen att uppleva byggnader som vanligtvis inte var tillgängliga, allt för att folkbilda om hur arkitekturen bidrar till att utveckla en stad. Fram tills i dag har Open House etablerats i 35 städer i hela världen och 2016 var det svensk premiär.

Grundare av Open House Stockholm är föreningarna Samhällsbyggarna, Samhällsbyggnadslänken, Stockholms Arkitektförening och Stockholms Byggnadsförening. De delar alla ett stort engagemang för stadens utveckling. Humlegården är stolt partner och i årets upplaga öppnar vi dörrarna för några utvalda fastigheter i Solna strand.

Humlegården deltar i den svenska upplagan

För oss på Humlegården är god arkitektur en viktig del i vår strävan mot hållbara och attraktiva stadsmiljöer med människan i fokus. I utvecklingen av de stadsmiljöer där vi är verksamma måste vi ha ett långt tidsperspektiv. Balans mellan form, funktion, hållbarhet och ekonomi ger flexibla byggnader av hög kvalitet och lång livslängd. Byggnader med hög flexibilitet, moderna materialval och innovativa tekniska lösningar i kombination med arkitektonisk kvalitet och gestaltning som håller över tid är något som berikar stadsrummet, är attraktiva för våra kunder. Genom vår medverkan i Open House vill vi lyfta fram vårt arbete och visa hur vi bidrar till Stockholms stadsmiljö.