Open House 2019

Open House är den världsomspännande arkitekturfestivalen som syftar till att skapa nyfikenhet och öka allmänhetens intresse för arkitektur, involvera medborgarna i stadens utveckling och ge nya kunskaper om såväl design som stadens historia. Den 4-6 oktober 2019 deltar Humlegården som stolt partner i den fjärde upplagan av Open House Stockholm.

Startade i London 1992

Open House Stockholm är en del av det globala nätverket Open House Worldwide. Den första upplagan ägde rum i London 1992. Grundaren Victoria Thornton ville involvera medborgarna i stadens utveckling och minska avståndet mellan arkitekterna och allmänheten. Genom Open House fick Londonborna chansen att uppleva byggnader som vanligtvis inte var tillgängliga, allt för att folkbilda om hur arkitekturen bidrar till att utveckla en stad. Fram tills i dag har Open House etablerats i 35 städer i hela världen och 2016 var det svensk premiär.

Humlegården partner i den svenska upplagan

Som en långsiktig fastighetsägare ser Humlegården en direkt koppling mellan god arkitektur, hållbarhet och lönsamhet. Ett lyckat samspel mellan form, funktion, hållbarhet och ekonomi resulterar i byggnader av hög kvalitet som både bidrar till staden, är flexibla i sitt användningsområde och har en lång livslängd. I arbetet med att bevara och utveckla fastigheterna görs inget avkall på kvalitén. De ska berika stadsrummet och vara hållbara ur flera synvinklar: ett miljömässigt-, estetiskt-, socialt- och lönsamhetsmässigt perspektiv. I flera av bolagets fastigheter återfinns exempel där man renoverat med varsam hand samtidigt som byggnaderna också anpassats för att klara dagens krav på hållbarhet och funktionalitet.

Grundare av Open House Stockholm är föreningarna Samhällsbyggarna, Samhällsbyggnadslänken, Stockholms Arkitektförening och Stockholms Byggnadsförening. De delar alla ett stort engagemang för stadens utveckling. Humlegården är stolt partner och i årets upplaga öppnar vi dörrarna för några utvalda fastigheter i Solna strand. 

Guidade turer i Solna strand 

Solna strand är ett spännande område där Humlegården idag är den största privata fastighetsägaren. Nu erbjuder vi guidade turer till de norra delarna av området  från Swedbanks HQ i Sundbyberg till den nya kontorsfastigheten Grow i Solna strand. Vi berättar mer om hur området utvecklats och besökaren får möjlighet att upptäcka arkitektur signerad välkända arkitekter såsom 3XN och Tham & Videgård.

Upptäck Solna strand

Upptäck Solna strand! Följ med Humlegården Fastigheter på en guidad tur i de norra delarna av Solna strand och stråket som sträcker sig från Swedbanks HQ i Sundbyberg till den nya kontorsfastigheten Grow i Solna strand. Vi berättar mer om hur området utvecklats och tittar närmre på arkitektur signerad 3XN, Tham & Videgård och White. Turen inleds vid Swedbank HQ, Landsvägen 40, och avslutas vid Grow Hotel, Landsvägen 30.

För att delta på de guidade turerna måste du föranmäla dig.

Tiderna för turerna:

Fredag 4 oktober kl 15:00
Lördag 5 oktober kl 10:00