Dykaren 10

Dykaren 10 är en industrifastighet på Kungsholmen som växt fram under många decennier från slutet av 1800-talet till 1940-talet.

Här byggdes maskiner för den svenska tändsticksindustrin och verksamheten fanns kvar ända in på 1980-talet då fastigheten byggdes om till en kontorsfastighet.

Det kommer nu att tas ett helhetsgrepp om fastigheten för att lyfta fram de kvalitéer som finns i de gamla industrilokalerna, i form av stora öppna ytor och mycket dagsljus, som ger fantastiska förutsättningar för ett modernt kontor. Förnyelsen av byggnaden handlar till stor del om att återskapa befintliga fastighetsvärden, vilket inte minst tar sig uttryck genom att fönsterpartier som anpassats för låga takhöjder byts ut mot nya fönsterpartier i husets ursprungliga stil och cellkontoren tas ned i förmån för öppna ytor.

Area: cirka 8 900 kvm
Byggstart: Maj 2016
Färdigställt: November 2017
Arkitekt: GA General Architecture


José Cornejo de Loyola

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att få reda på mer om projektet, kontakta i så fall José Cornejo de Loyola, Projektchef, Investering och Utveckling, 08-678 92 78.

Läs mer om projektet
Foto: Fotograf Åke Gunnarson /VUE AB.

Så kan äldre fastigheter få nytt liv

Från tillverkning av maskiner för tändsticksindustrin till en modern företagsfastighet. Dykaren 10 på Kungsholmen i Stockholm är ett exempel på hur en industrifastighet från sekelskiftet fått ett nytt liv. Foto: Fotograf Åke Gunnarson /VUE AB.

Läs mer