Norra Solna strand

Strax intill Mälarbanan i de norra delarna av Solna strand har Humlegården erhållit en markanvisning avseende kontor, med en total bruttoarea om cirka 40 000 kvm fördelat på tre kvarter. Byggrätterna skapas i samband med utbyggnaden av Mälarbanan, där spårområdet genom Solna och Sundbyberg kommer att utvecklas och dagens barriärer överbryggas, bland annat genom överdäckning.

I samband med uppförandet av Sundbybergs nya resecentrum etableras en ny uppgång mot Solna strand, något som kommer att stärka kommunikationerna ytterligare, samtidigt som Sundbyberg centrum, Solna strand och Solna Business Park binds samman. De aktuella byggrätterna är belägna strax intill denna starka nod, vilket gör platsen mycket attraktiv.

Läs mer om Norra Solna strand