Origo

Humlegården har under cirka tio års tid arbetat aktivt med att utveckla, förtäta och modernisera kvarteret Stenhöga från att mestadels innehålla lätt industri, till att bli ett modernt och urbant kontorsområde. Nästa steg utgörs av kvarteret Origo som ska länka samman byggnaderna i området och skapa en modern stadskänsla med ökad öppenhet, nya stråk och generösa mötesplatser. Origo består av tre hus-kroppar som byggs i etapper och delvis ersätter den gamla industribyggnaden Stora Blå. Under året har förberedande arbeten genomförts inför byggstarten av den första etappen.

• Uthyrningsbar yta: Cirka 50 000 kvm totalt varav etapp 1 är cirka 18 000 kvm

• Inflyttning: Från 2023

• Miljöcertifiering: Miljöbyggnad, nivå Guld 1)

• Arkitekt: White Arkitekter

Läs mer om projektet på https://humlegarden.se/origo