Södra Hagalund

I samband med etableringen av den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund kommer det som idag kallas Hagalunds arbetsplatsområde i Solna att genomgå en omfattande utveckling. I satsningen skapas bostäder, arbetsplatser samt kultur-, handel- och servicefunktioner. Utvecklingen sker etappvis och sträcker sig över en lång period.

Hagalunds arbetsplatsområde uppfördes mellan 1930-1950. Historiskt har flera innovationer sett sin början här, till exempel pacemakern och 3-punktssäkerhetsbältet. Inom gångavstånd ligger Solna centrum och strax norr om Hagalund ligger Arenastaden med bland annat Mall of Scandinavia och Friends Arena. Strax intill återfinns Karolinska Universitetssjukhuset och den framväxande stadsdelen Hagastaden, med ett starkt life science-kluster.

Ny tunnelbanestation

Stadsdelen är ett av Solna stads prioriterade områden. I samband med utbyggnaden av den Gula tunnelbanelinjen från Odenplan till Arenastaden etableras en ny tunnelbanestation, Södra Hagalund, vilket kommer att få stor betydelse för områdets utveckling. Den beräknade byggtiden är åtta år och arbetet påbörjades under 2020. För mer information om utbyggnaden av den Gula linjen,
klicka här.

Kommande utveckling av området

Humlegården äger 84 procent av fastigheterna, baserat på BTA (bruttoarea). Våren 2019 träffades en principöverenskommelse mellan Humlegården och Solna stad, vilket var startskottet för arbetet med den första detaljplanen i området. Utvecklingen i området sker etappvis och kommer att sträcka sig över en lång period.

Läs mer om Södra Hagalund här