Hagalund

Hagalund i Solna ligger centralt med närhet till flera spännande stadsutvecklingsområden. Inom någon kilometers avstånd ligger Karolinska och nya Hagastaden där ett Life Science-kluster håller på att utvecklas.

Norr om Hagalund ligger Arenastaden med bland annat Mall of Scandinavia och Friends Arena. Solna centrum ligger på gångavstånd från Hagalund.

Hagalunds arbetsplatsområde uppfördes mellan 1930-1950. Arkitektoniskt dominerar tegelarkitektur byggnaderna som inrymmer kontor och lättare industri. Området är cirka 11 hektar stort med cirka 100 000 kvadratmeter byggnadsyta. Historiskt har flera innovationer sett sin början här, till exempel pacemakern och 3-punktssäkerhetsbältet.

I området finns en stor utvecklingspotential. Tillsammans med Solna stad håller vi på att ta fram ett planprogram med ambitionen att utveckla en attraktiv och hållbar stadsmiljö med både bostäder och arbetsplatser. Hagalund är ett utvecklingsprojekt som kommer sträcka sig över tio år.

Den 6 mars 2017 meddelande Solna stad och Stockholms läns landsting att de träffat ett avtal om finansiering och utbyggnad av en ny tunnelbanestation i Hagalund på tunnelbanans gula linje. Den nya tunnelbanestationen byggs med två uppgångar –
en placeras i Hagalunds arbetsplatsområde och en längs Solnavägen. Läs mer här.