Hagalund

Hagalunds arbetsplatsområde i Solna är centralt beläget med närhet till flera spännande stadsutvecklingsområden. Strax intill återfinns Karolinska Universitetssjukhuset och den framväxande stadsdelen Hagastaden, med ett starkt Life Science-kluster.

Hagalunds arbetsplatsområde uppfördes mellan 1930-1950. Historiskt har flera innovationer sett sin början här, till exempel pacemakern och 3-punktssäkerhetsbältet. Inom gångavstånd ligger Solna centrum och strax Norr om Hagalund ligger Arenastaden med bland annat Mall of Scandinavia och Friends Arena. Humlegården är den största fastighetsägaren i området.  Hagalunds arbetsplatsområde är ett av Solna stads prioriterade områden, där man planerar att skapa tusentals bostäder, arbetsplatser samt kultur, handel- och servicefunktioner i ett omfattande projekt som sträcker sig över en lång period.

Ny tunnelbanestation

I samband med utbyggnaden av den Gula tunnelbanelinjen etableras en ny tunnelbanestation, Södra Hagalund, vilket kommer att få stor betydelse för områdets utveckling. Tunnelbanan beräknas stå klar 2024. För mer information om utbyggnaden av den Gula linjen,
klicka här.

Kommande utveckling av området

Solna stad och Humlegården har tecknat en principöverenskommelse avseende första etappen i utvecklingen av Hagalunds arbetsplatsområde. Utvecklingen av Hagalunds arbetsplatsområde kommer att ske i flera etapper och beräknas pågå under 15 år. Tillsammans med den utbyggda kollektivtrafiken är tanken att utvecklingen av området, som ligger i anslutning till Solnavägen, ska knyta samman Solna och Stockholm. Humlegården äger samtliga fastigheter i denna första etapp, som avser nyskapande av ca 48 000 kvm ljus BTA inom kvarteren Gelbgjutaren samt en del av kvarteret Instrumentet. Den nya tunnelbanestationen kommer att placeras mitt i Hagalunds arbetsplatsområde, längsmed Gelbgjutarevägen, och detta första steg i utvecklingen omfattar fastigheterna närmast den framtida stationen.

En hållbar, attraktiv stadsdel med levande kvarter

Solna stad och Humlegården har höga ambitioner i utvecklingen av området. Här vill vi skapa en tät stadsbebyggelse bestående av bostäder, kontor och inslag av handel och service i gatuplan. Centralt är även kvaliteter som utmärker en klassisk stenstadsmiljö, t ex gatu- och kvartersstruktur, skala och arkitektonisk kvalitet. Detaljplanearbetet avseende den första etappen påbörjas under Q1 2019.