Hagalund

Hagalunds arbetsplatsområde i Solna är centralt beläget med närhet till flera spännande stadsutvecklingsområden. Strax intill återfinns Karolinska Universitetssjukhuset och den framväxande stadsdelen Hagastaden, med ett starkt Life Science-kluster.

Hagalunds arbetsplatsområde uppfördes mellan 1930-1950. Historiskt har flera innovationer sett sin början här, till exempel pacemakern och 3-punktssäkerhetsbältet. Inom gångavstånd ligger Solna centrum och strax Norr om Hagalund ligger Arenastaden med bland annat Mall of Scandinavia och Friends Arena. Humlegården är den största fastighetsägaren i området.  Hagalunds arbetsplatsområde är ett av Solna stads prioriterade områden, där man planerar att skapa tusentals bostäder, arbetsplatser samt kultur, handel- och servicefunktioner i ett omfattande projekt som sträcker sig över en lång period.

Ny tunnelbanestation

I samband med utbyggnaden av den Gula tunnelbanelinjen etableras en ny tunnelbanestation, Södra Hagalund, vilket kommer att få stor betydelse för områdets utveckling. Den beräknade byggtiden är åtta år och arbetet påbörjades under 2020. För mer information om utbyggnaden av den Gula linjen,

klicka här.

Kommande utveckling av området

Humlegården äger 84 procent av fastigheterna, baserat på BTA (bruttoarea). I samband med etableringen av den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund, som är en del av utbyggnaden av den Gula tunnelbanelinjen från Odenplan till Arenastaden, kommer stadsdelen att genomgå en omfattande utveckling. Här har Solna stad tagit initiativ till en satsning som ska skapa flera kvarter bostäder, arbetsplatser samt kultur, handel- och servicefunktioner.

Våren 2019 träffades en principöverenskommelse mellan Humlegården och Solna stad, vilket var startskottet för arbetet med den första detaljplanen i området. Utvecklingen i området sker etappvis och kommer att sträcka sig över en lång period.