Nybrogatan 17

Moderna kontor av hög arkitektonisk kvalitet

Humlegårdens utvecklingsprojekt i kvarteret Riddaren, Nybrogatan 15–17 på Östermalm i Stockholm, består av två delar, där vi både bevarar och utvecklar platsen.

I direkt anslutning till Astoria kommer Humlegården att erbjuda högkvalitativa kontor. Den del av den befintliga fastigheten som vetter mot Sofi Almquist plats kommer att ersättas med en ny byggnad av hög arkitektonisk kvalitet. Uppdraget har tilldelats den välrenommerade arkitektbyrån 3XN, som hämtat inspiration från det omgivande kvarteret. Nybrogatan 17 präglas av högkvalitativa materialval och stor flexibilitet avseende lokalernas planlösning. Här erbjuds kontorslokaler från 700 kvm upp till
5 000 kvm i ett av Stockholms absolut bästa lägen. 

Kontorsfastighetens entré placeras vid den öppna plats som planeras strax intill byggnaden. Parallellt med utvecklingen av Astoria och Nybrogatan 17 kommer det även att ske förändringar i den yttre miljön i anslutning till fastigheterna. Det som idag är en stängd gränd kommer att omvandlas till en öppen plats, tillgänglig för allmänheten. Här skapas Sofi Almquist plats som bjuder på grönska, sittytor och en vacker vattenspegel.

Läs mer om projektet på humlegarden.se/nybrogatan17