Fastighet Sandhagen 9

Den totala uthyrningsbara arean är cirka 5 600 kvadratmeter fördelat på drygt 4 000 kvadratmeter kontorslokaler, en restauranglokal och ett lager. Byggnaden är väl synlig från Arenavägen. Fasaden av tegel är ljus, enkel och stilren med mörka burspråk av glas som enda accent. Husets struktur är enkel och generell och medger en till fyra hyresgäster per plan. Varje plan är cirka 700 kvadratmeter.

  • Fastigheten på Rökerigatan 19 i Stockholm

Fakta om fastigheten


Adress: Rökerigatan 19

Kommun: Stockholm

Område: Globen

Lokalarea: 5 600 kvm

Byggnadsår: 1989

Ombyggnadsår: 2005

Lokaler

Kontorslokalerna är ursprungligen planerade för rumsindelade kontor men stora delar av lokalerna är idag öppna och mycket yteffektiva. Under 2005 renoverades fastigheten och en ny takvåning med kontorslokaler byggdes på. Fastigheten har modern teknisk försörjning med värme, komfortkyla och optofiber.

Historik

Slakthusområdet invigdes 1912. Det är alltsedan dess i första hand ett centrum för livsmedelshantering. Tack vare dess strategiska kommunikationsläge är det också ett bra läge för kontor. Byggnaden på fastigheten Sandhagen 9 uppfördes 1989 för kontorsändamål av Cullenbergs. Samma år invigdes Globen, Globen City och ett flertal andra kontorsfastigheter i området. Humlegården förvärvade fastigheten år 2004.

Kommunikationer

Globens tunnelbanestation ligger direkt norr om Slakthusområdet, och vid Gullmarsplan finns närmaste kollektivknutpunkt. Med bil tar det cirka fem minuter att nå fastigheten från Stockholm city. Södra länken har gjort att trafiksituationen i området är mycket god.

Parkering

I källarvåningen finns ca 40 garageplatser.

Service

I Globenområdet finns en stor shoppinggalleria med all tänkbar service, bland annat butiker, kaféer och restauranger.

Läge och omgivning

Byggnaden är belägen utmed Arenavägen men inom Slakthusområdet. Direkt invid fastigheten leder en gångbro över Arenavägen till Globen City.