Att utveckla och bevara den arkitektur som finns i våra fastigheter skapar ekonomiskt värde

Frågor om arkitektur och stadsbyggnad berör oss alla.  Vi på Humlegården Fastigheter är övertygade om att byggnader med hög arkitektonisk nivå inte bara berikar stadsrummet, det är också attraktivt för våra kunder. Därför vill vi både utveckla och bevara arkitekturen som finns i våra fastigheter i Stockholm.

Humlegårdens ursprung ligger i ett arkitektföretag. Intresset för design och formgivning är stort. Under tiden som Humlegården har varit ett självständigt fastighetsbolag har intresset för arkitektur odlats vidare. Flera personer inom företaget är dessutom utbildade arkitekter.

Arkitektur och hållbarhet

Det är vår övertygelse att god arkitektur är en viktig förutsättning för lönsamhet och att arkitekturen finns i stort och smått. Humlegården definierar god arkitektur som ett lyckat samspel mellan form, funktion, hållbarhet och ekonomi. Läs gärna mer om hur vi arbetar med hållbar utveckling inom andra områden.

Humlegården tillsätter en arkitekturchef

Vi har alltid haft höga ambitioner i vårt arbete med förvaltning och utveckling av våra fastigheter. God arkitektur i kombination med hög kvalitet och hållbara lösningar är centrala frågor. Under 2014 tillsatte Humlegården, som första fastighetsbolag i Sverige, en arkitekturchef. Befattningen innebär att samordna, utveckla och stärka Humlegårdens strategiska arbete inom arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor.

Läs mer

Swedbank HQ (långversion)

Se filmen (19 min) om Swedbanks nya huvudkontor i Sundbyberg. Följ projektet från första skiss, via byggprocessen, ända till invigningen av det färdiga huset. Få en beskrivning av byggnadens arkitektur och hur den samspelar bankens värdegrund och varumärke.


Swedbank HQ (kortversion)

En snabb inblick (5 min) i utvecklingen av Swedbanks nya huvudkontor. Se den längre versionen för att få intervjuer och fördjupningar i byggnadens arkitektur.