Företagsledning


Anneli Jansson

Anneli Jansson, f. 1974

Verkställande direktör, anställd sedan 2016

Utbildning: 
Civilingenjör, KTH.

Övriga engagemang: 
Styrelseledamot RICS Sverige.
Styrelseledamot Brinova Fastigheter AB.
Styrelseledamot Hemfosa Fastigheter


Stadsutvecklingschef

Maria Lidström, f. 1972

Stadsutvecklingschef, anställd sedan 2010.

Utbildning:
Civilingenjör Väg och Vatten, Luleå tekniska universitet.

Övriga engagemang:
Styrelseledamot Hagastaden Fastighetsägare


Peter Lind

Peter Lind, f. 1970

Fastighetschef, anställd sedan 2003.

Utbildning:
Fastighetsekonomi.
Byggnadsadministration, KTH.
Ingenjörsexamen, KTH.


Marie Edling

Marie Edling, f. 1971

HR-chef, anställd sedan 2015.

Utbildning:
Personalvetarlinjen, Stockholms universitet.Madeleine Castenvik Holt, f. 1981

Marknad- och kommunikationschef, anställd sedan 2016.

Utbildning:
Kandidatexamen Medie- och kommunikationsvetenskap, Högskolan i Väst.


Per Wange

Per Wange, f. 1961

Ekonomichef, anställd sedan 2016.

Utbildning:
Civilekonom, Stockholms universitet.


Mikael Andersson

Mikael Andersson, f. 1968

Finanschef, anställd sedan 2017.

Utbildning:
Ekonomie Magister, Linköpings Universitet.

Övriga engagemang:
Styrelseledamot Bryggan Kapital AB.Anna Kullendorff, f. 1975

Affärsutvecklingschef, anställd sedan 2018

Utbildning:
Nationalekonom, Lunds universitet