Företagsledning


Anneli Jansson

Anneli Jansson, f. 1974

Verkställande direktör, anställd sedan 2016

Utbildning: 
Civilingenjör, KTH

Övriga engagemang: 
Styrelseledamot RICS Sverige (Royal Institution of Chartered Surveyors)


Rebecka Yrlid

Rebecka Yrlid, f. 1973

Hållbarhetschef, anställd sedan 2008

Utbildning:
Civilingenjör Väg och vatten, KTH
Civilingenjörsprogrammet del 1 och 2, Handelshögskolan Stockholm
Sustainable Urban Systems, KTH Executive School

Övriga engagemang:
Humlegårdens representant i expertgruppen "Forum för hållbara fastigheter"


Maria Lidström

Maria Lidström, f. 1972

Chef Investering och Utveckling, anställd sedan 2010

Utbildning:
Civilingenjör Väg och Vatten, Luleå Tekniska Högskola
Executive Leadership Program, Handelshögskolan Stockholm


David Johansson

David Johansson, f. 1972

Fastighetschef, anställd sedan 2005

Utbildning:
Civilingenjör Väg och vatten, KTH
Civilingenjörsprogrammet, Handelshögskolan Stockholm
Executive Management Program, Handelshögskolan Stockholm

Övriga engagemang:
Styrelseordförande Hagastaden Fastighetsägare
Styrelseledamot Korsbol Invest AB


Peter Lind

Peter Lind, f. 1970

Fastighetschef, anställd sedan 2003

Utbildning:
Fastighetsekonomi. Byggnadsadministration, KTH
Ingenjörsexamen, KTH
Stanford Executive Program (SEP), Stanford Business School, USA


Marie Edling

Marie Edling, f. 1971

HR-chef, anställd sedan 2015

Utbildning:
Personalvetarlinjen, Stockholms universitet


Per Rosén

Per Rosén, f. 1961

Chef Drift och Teknik, anställd sedan 1996

Utbildning:
Drifttekniker, Högskolan Västerås
Sjöingenjör, KTHMadeleine Castenvik Holt, f. 1981

Marknad- och kommunikationschef, anställd sedan 2016

Utbildning:
Kandidatexamen Medie- och kommunikationsvetenskap, Högskolan i Väst, Informationsproduktion, Göteborgs universitet


Per Wange

Per Wange, f. 1961

Ekonomichef, anställd sedan 2016

Utbildning:
Civilekonom, Stockholms universitet


Mikael Andersson

Mikael Andersson, f. 1968

Finanschef, anställd sedan 2017

Utbildning:
Ekonomie Magister, Linköpings Universitet

Övriga engagemang:
Styrelseledamot Bryggan Kapital AB