Företagsledning


Anneli Jansson

Anneli Jansson, f. 1974

Verkställande direktör, anställd sedan 2016.

Utbildning: 
Civilingenjör, KTH.

Övriga engagemang: 
Styrelseledamot Catella AB.
Styrelseledamot Platzer Fastigheter AB.
Styrelseledamot Centrum för AMP.
Styrelsesuppleant i Fastighetsägarna Sverige AB.
Ledamot i SNS förtroenderåd. 


Peter Lind

Peter Lind, f. 1970

Fastighetschef, anställd sedan 2003.

Utbildning:
Fastighetsekonomi.
Byggnadsadministration, KTH.
Ingenjörsexamen, KTH.


Marie Edling

Marie Edling, f. 1971

HR-chef, anställd sedan 2015.

Utbildning:
Personalvetarlinjen, Stockholms universitet.Madeleine Castenvik Holt, f. 1981

Marknad- och kommunikationschef, anställd sedan 2016.

Utbildning:
Kandidatexamen Medie- och kommunikationsvetenskap, Högskolan i Väst.


Frida Stannow Lind

Frida Stannow Lind, f. 1967

COO, anställd sedan 2021.

Utbildning:
Civilingenjör, KTH.


Mikael Andersson

Mikael Andersson, f. 1968

CFO, anställd sedan 2017.

Utbildning:
Ekonomie Magister, Linköpings Universitet.Anna Kullendorff, f. 1975

Affärsutvecklingschef, anställd sedan 2018.

Utbildning:
Nationalekonom, Lunds universitet.Viktor Sandberg, f. 1974

Projektutvecklingschef, anställd sedan 2010.

Utbildning:
Civilingenjör, KTH.