Företagsledning


Anneli Jansson

Anneli Jansson, f. 1974

Verkställande direktör, anställd sedan 2016.

Utbildning: 
Civilingenjör, KTH.

Övriga engagemang: 
Styrelseledamot Catella AB, Platzer Fastigheter Holding AB, Centrum för AMP och i Wihlborgs. Ledamot i SNS förtroenderåd.


Marie Edling

Marie Edling, f. 1971

HR-chef, anställd sedan 2015.

Utbildning:
Personalvetarlinjen, Stockholms universitet.



Madeleine Castenvik Holt, f. 1981

Marknad- och kommunikationschef, anställd sedan 2016.

Utbildning:
Kandidatexamen Medie- och kommunikationsvetenskap, Högskolan i Väst.


Fredrik Lantz

Fredrik Lantz, f. 1972

Fastighets- och uthyrningschef, anställd sedan 2023.

Utbildning:
Civilingenjör, Luleå Tekniska Universitet.



Anna Kullendorff, f. 1975

Affärsutvecklingschef, anställd sedan 2018.

Utbildning:
Nationalekonom, Lunds universitet.


Mikael Andersson

Mikael Andersson, f. 1968

CFO, anställd sedan 2017.

Utbildning:
Ekonomie Magister, Linköpings Universitet.