Arkitekturpolicy

På Humlegården Fastigheter vill vi göra allt vi kan för att bidra till en hållbar stadsutveckling. Vi har alltid höga ambitioner i såväl det lilla som det stora perspektivet. I arkitekturpolicyn är vårt förhållningssätt formulerat.

Humlegårdens arkitekturpolicy

Det är vår övertygelse att god arkitektur bidrar till lönsamhet och att arkitekturen finns i stort och smått. Arkitektur påverkar och berör. Det skapar möjligheter, men samtidigt också ett ansvar.

Vi ska förvalta och utveckla våra fastigheter på ett sätt där arkitekturen berikar och berör. Det gäller såväl för våra kunder som hyr lokaler som för allmänheten som vistas i de stadsrum våra fastigheter är med och skapar.

Det gör vi genom att långsiktigt förvalta och medvetet utveckla våra byggnader med en hög arkitektonisk ambition. Frågor om hållbar utveckling är centrala i vårt arbete.

Vi ska ständigt öka vår kompetens inom arkitektur och stadsbyggnad, och genom vårt engagemang också aktivt främja utvecklingen av de områden vi verkar i.

Så att vi bidrar till en kvalitativ och hållbar utveckling av samhället, samt att vi uppfattas som branschledande inom arkitektur- och stadsbyggnad. Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete.