Kontoret efter corona

Det senaste året har frågan om kontorets roll hamnat högt på agendan. Många företag funderar på hur man ska nyttja sina lokaler på bästa sätt efter pandemin och vad som krävs för att skapa ett kontor som är attraktivt för medarbetarna och stödjer arbetssättet. Vi på Humlegården belyser vikten av att ha en strategi som fångar upp alla dimensioner av arbetsplatsen.

Med undantag från hemmet spenderar vi störst del av vår vakna tid på arbetsplatsen. Det i sin tur innebär att kontorsmiljöer är en ständigt relevant fråga för såväl arbetsgivare som medarbetare. Kontoret befann sig i ett skifte redan innan pandemin, främst driven av den digitala utvecklingen som påskyndat framväxten av nya arbetssätt, större behov av flexibilitet, en växande delningsekonomi och att den digitala och fysiska världen flätas samman allt mer. 

I vår podcast ”Miljöer att växa i” utvecklar vår VD Anneli Jansson lite mer. ”Pandemin har påskyndat den digitala utvecklingen och både tydliggjort och stärkt kontorets roll. Betydelsen av kontorets kvalitet, funktion och attraktivitet har blivit ännu mer uttalad. Nu ligger det på allas agenda. Man pratar om det i styrelserummet och i ledningsgruppen. Hur man ska utforma kontoret har verkligen blivit en managementfråga”.

Viktigt att ha en strategi

Hur möter man nya krav och skapar framtidssäkrade kontor? vi rekommenderar att man formulerar en strategi som fångar upp alla dimensioner av arbetsplatsen – den digitala, sociala och fysiska miljön.

Humlegårdens Affärsutvecklingschef Anna Kullendorff förklarar att många verksamheter som ska se över sitt befintliga kontor eller är på väg att byta till ett nytt börjar med inredningen.

"Vårt råd är att man först och främst bör fokusera på de strategiska frågorna. Hur vill vi utveckla vårt bolag och vilken kultur och vilket arbetssätt krävs då? Hur kan vi skapa ett sammanhang som stödjer verksamheten och attraherar de bästa talangerna?”.

Skapa ytor för alla typer av moment och dimensionera rätt

Med strategin som utgångspunkt börjar sedan arbetet med kontorets utformning. Det ska finnas plats för både fokuserat individuellt arbete, kreativt arbete i grupp samt platser för möten och sociala ytor där man bara umgås. Kanske behövs andra typer av mötesrum jämfört med tidigare, nu när våra arbetsdagar ofta består av både digitala och fysiska möten om vartannat.

I mötet med våra kunder lägger vi stort fokus på att fånga deras behov, för att kunna erbjuda lösningar som är skräddarsydda för verksamheten i fråga. En framgångsfaktor är dimensioneringen av de olika funktioner som kontoret behöver erbjuda. Med hjälp av mätningar, analyser och medarbetarundersökningar får man ett bra underlag till arbetet med utformningen av arbetsplatsen.

Ett intressant sammanhang ger energi

Läget och platsen är fortfarande otroligt viktigt när man letar kontor. Därför arbetar vi inte bara med lokalerna eller byggnaderna i sig, utan även med vad platsen i sin helhet kan erbjuda. Från service och restauranger till gröna ytor, cykelrum och träningsmöjligheter.

”Människor vill träffas och alla bolag behöver energin som ett intressant sammanhang kan ge. Som fastighetsägare behöver vi se till att platsen är attraktiv ur alla aspekter. Kontoret är också en viktig del av varumärket, både för att attrahera talang i rollen som arbetsgivare, och i mötet med kunderna”, säger Anneli Jansson.

5 tips – så skapar ni ett kontor som stödjer verksamheten

  • Definiera er strategi för arbetsplatsen. Inkludera den sociala miljön (kultur och arbetssätt), den digitala miljön (IT) som integreras i den fysiska miljön (lokalen och funktioner som stödjer alla typer av aktiviteter.)
  • Våga utmana normer och arbetssätt. Ta gärna hjälp av en arbetsplatsstrateg.
  • Vad har era medarbetare saknat när de arbetat på distans och vad har fungerat bra?
  • Dimensionera rätt: Hur många kommer att vara på kontoret samtidigt? Har ni tillräckligt med ytor för fokuserat individuellt arbete, för arbete i grupp och sociala ytor?
  • Skapa flexibilitet – använd tidlösa, hållbara material och lösningar som ger er möjlighet att utveckla arbetsmiljön i takt med att bolaget utvecklas. Fundera över vilka funktioner ni kan dela med andra.

Läs mer om vårt erbjudande här.