Kontor för det nya arbetslivet

Vi erbjuder kontor som matchar dagens dynamiska arbetsliv, I Stockholms bästa lägen. Miljöer som möter alla de behov man kan tänkas ha under en arbetsdag. Att lyckas skapa ett attraktivt sådant har blivit en konkurrensfördel som måste börja med strategiska beslut, menar Anna Kullendorff, affärsutvecklingschef på Humlegården.

Idag arbetar vi i en hybridvärld men en kombination av arbete på kontoret, distansjobb, videomöten och en större flexibilitet i arbetssätten. Vi vill röra på oss och byta miljö ofta men också ha ett attraktivt kontor som är ett naturligt socialt nav för verksamheten och stödjer vårt arbetssätt. 

– Vi kan konstatera att kraften att kunna skapa attraktiva kontorsmiljöer är extra viktigt eftersom kontoren komkurrerar med hemmet och andra platser där du kan arbeta på distans. Det som ses som attraktivt är en plats som stöttar arbete med högt fokus såväl som spontana möten, kreativitet och skapande. Dessa två världar behöver förenas i en miljö i världsklass, som stödjer verksamheten och bidrar till kulturen, säger Anna Kullendorff som arbetar med utvecklingen av Humlegårdens fastigheter, sammanhanget de tillhör och tjänster kopplade till kontoret.  

Flexibilitet är centralt 

Alla bolag är olika och det finns inget facit som passar alla, förklarar Anna Kullendorff. För att veta hur man ska kombinera de två olika världarna måste man se till sitt arbetssätt och sin kultur. Hur vill man jobba?

– Ett område som berör de flesta bolag är mötesrum. När du idag har många digitala möten kan det bli en utmaning, och det är viktigt att man skapar ytor för individuellt fokuserat arbete likväl som miljöer för kreativa och livliga möten. Vissa typer av ytor behöver man mer sällan, som stora konferensrum till exempel. I alla de områden där vi är verksamma kan våra kunder få tillgång till mötesplatser som man kan nyttja vid behov och dela med andra i huset eller kvarteret. Det ger kunderna flexibilitet samtidigt som det är hållbart, säger Anna Kullendorff och fortsätter:

– En annan viktig del är tekniken. Man kan inspireras av hotellobbys som är väldigt väl ljuddämpade så att många kan sitta på samma plats och prata i separata möten. I framtiden tror jag inte att man kommer att titta så mycket på lösningar som innebär ombyggnation utan mer på mobila enheter som avskärmar rum till exempel. Att skapa utrymme för föränderlighet, utan att behöva göra avkall på hållbarhet är a och o.

”Behöver känna att man är i ett sammanhang”

En arbetsplats ska kunna leverera en bra medarbetarupplevelse men också attrahera nya talanger och kanske till och med fungera som ett showroom eller liknande för externa besökare och kunder. Därför blir det viktigt att också befinna sig på ett attraktivt läge som bjuder på ett intressant sammanhang, och förstås alla de viktiga grundförutsättningarna – som tillgång till kollektivtrafik, träningsmöjligheter, restaurang- och serviceutbud samt att närmiljön är trygg och välkomnande.

– Vi ser ett stort intresse för de platser där vi är verksamma. Två aktuella exempel på satsningar är Norra Station i Hagastaden och det nya kvarteret Origo i Solna strand, som båda erbjuder fantastiska lokaler som är flexibla, utmärkta kommunikationer och ett dynamiskt sammanhang. 

– Människor vill träffa andra människor, vi är sociala varelser som mår bra av den energi som skapas när man möts. Man behöver känna att man är i ett sammanhang med andra kontor, människor och service i närheten.

Allt börjar med ledarskapet

Ett härligt kontor som lockar till både kreativa möten och arbete kräver mer än bara ny färg på väggarna och den senaste tekniken, förklarar Anna Kullendorff. Man måste som företag definiera hur man ska bete sig på de nya ytorna. 

– Återigen så måste man arbeta aktivt med företagskulturen och utveckla en strategi kring arbetsplatsen. Vad vill man uppnå? Vill man exempelvis erbjuda en plats för fokus räcker det inte med en ”stör ej”-skylt utan det krävs spelregler och ett ledarskap som stöttar dessa, avslutar hon. 

5 tips – så skapar ni ett kontor som stödjer verksamheten

  • Definiera er strategi för arbetsplatsen. Inkludera den sociala miljön (kultur och arbetssätt), den digitala miljön (IT) som integreras i den fysiska miljön (lokalen och funktioner som stödjer alla typer av aktiviteter.)
  • Våga utmana normer och arbetssätt. Ta gärna hjälp av en arbetsplatsstrateg.
  • Definera vad medarbetarna saknar när de arbetar på distans och vad fungerar bra?
  • Dimensionera rätt: Hur många kommer att vara på kontoret samtidigt? Har ni tillräckligt med ytor för fokuserat individuellt arbete, för arbete i grupp och sociala ytor?
  • Skapa flexibilitet – använd tidlösa, hållbara material och lösningar som ger er möjlighet att utveckla arbetsmiljön i takt med att bolaget utvecklas. Fundera över vilka funktioner ni kan dela med andra.