Platsutveckling

Vi vill ge våra kunder de bästa möjliga förutsättningarna och skapa platser där man vill vara och dit man vill återkomma. Våra fastigheter och de områden där vi är verksamma utvecklas utifrån en helhetssyn. Här omfattas även utbud, tjänster och service, liksom det som ofta beskrivs som livet mellan husen. Vårt sätt att möta kunden kallas Skräddarsytt, då vi alltid utgår från deras behov.

Så bidrar vi till stadsmiljön

Vårt bidrag till stadens utveckling sker genom en ansvarsfull förvaltning, hög kvalitet i nyproduktionen och genom att stödja initiativ som skapar värde för platserna där vi verkar. Att utveckla stråk och hela stadsdelar gör det möjligt att ta ett större ansvar för stadens hållbara utveckling; miljömässigt, estetiskt, socialt och ekonomiskt. Vi ser samverkan som en viktig nyckelfaktor i vårt arbete, då vi är övertygade om att fler perspektiv leder till bättre idéer och tydligare förankring.

I utvecklingen av de stadsmiljöer där vi är verksamma måste vi ha ett långt tidsperspektiv. I vår strävan mot hållbara och attraktiva stadsmiljöer med människan i fokus utgör god arkitektur en viktig del. Balans mellan form, funktion, hållbarhet och ekonomi ger flexibla byggnader av hög kvalitet och lång livslängd. Byggnader med hög flexibilitet, moderna materialval och innovativa tekniska lösningar i kombination med arkitektonisk kvalitet och gestaltning som håller över tid är något som berikar stadsrummet, är attraktiva för våra kunder och har en bra långsiktig lönsamhet. Långsiktiga och flexibla lösningar minskar även behovet av omfattande renoveringar då lokalernas funktionalitet ändras.