Platsutveckling

Humlegården utvecklar de platser där vi är verksamma utifrån en helhetssyn, med ambitionen att skapa både tillväxtmöjligheter och stadsmässiga kvaliteter. Det innebär att vi både tar oss an enskilda fastigheter, men även kvarter och stadsdelar. Lika viktigt som själva byggnaderna är också livet omkring husen.

Alltid nära till spårbunden kollektivtrafik

Idag är vi verksamma i  i Stockholms city, Gärdet, Hagastaden, Solna strand, Sundbyberg och Hagalund. Gemensamt för alla dessa platser är närheten till hållbar, spårbunden kollektivtrafik. I Solna strand, på gränsen mellan Solna och Sundbyberg, arbetar 10 000 människor. I ett område som tidigare kännetecknades av lätt industri byggs nu hotell, arbetsplatser, bostadshus och restauranger. Vi skapar ett område som kopplar samman grönska, kommunikationer och Bällstavikens vatten. Här pågår för närvarande flera utvecklingsprojekt, däribland etableringen av kontorsfastigheten Grow.  I Hagalunds arbetsplatsområde, mellan Solna centrum och Life Science-klustret kring Karolinska Institutet, etableras den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund. Detta möjliggör utvecklingen en ny stadsdel som är levande från tidig morgon till sen kväll. I ett av Stockholms bästa lägen pågår ett spännande projekt på Nybrogatan, där vi uppför den nya kontorsfastigheten Nybrogatan 17 samt restaurerar det intilliggande Astoria.

Hållbar stadsutveckling

En god stad är varaktig. Vi är övertygade om att byggnader med hög arkitektonisk kvalitet i kombination med flexibilitet, moderna materialval och innovativa tekniska lösningar både berikar stadsrummet och är attraktiva för våra kunder. Gestaltningen av ett område visar om det är planerat med ett långsiktigt perspektiv. Vi strävar alltid efter att både bevara och utveckla våra fastigheter till attraktiva arbets- och stadsmiljöer. Humlegården har en arkitekturpolicy och att värna om både arkitektoniska och funktionella värden är en naturlig del av verksamheten.

Vårt tankesätt kring bevarande och utveckling av arkitektur och funktionalitet samverkar väl med vårt fokus på långsiktig och hållbar lönsamhet. Balans mellan form, funktion, hållbarhet och ekonomi ger byggnader av hög kvalitet som är flexibla och har lång livslängd.