Våra långsiktiga mål

För att uppnå vår vision och skapa en långsiktig, hållbar avkastning till våra ägare har vi formulerat sex långsiktiga mål. Vårt recept för att nå dit bygger på engagerade medarbetare, utveckling av attraktiva arbets- och stadsmiljöer och goda relationer med lojala kunder samt ansvarsfulla samarbetspartners. Ägardirektiv, vision och affärsidé anger verksamhetens fokus och riktning.

Humlegårdens övergripande mål är att skapa långsiktig och hållbar lönsamhet för våra ägare. För att lyckas med det krävs effektiva processer för förvärv, förvaltning, och utveckling av fastigheter. Vi behöver också ett väl fungerande samarbete med våra kunder och andra partners samt engagemang och kompetens hos våra medarbetare. Sammantaget leder detta till att vi kan skapa attraktiva arbets- och stadsmiljöer.

Humlegården har formulerat sex långsiktiga mål som ska leda oss mot vår vision. Inför varje år definieras kortsiktiga mål för att säkerställa att utveckling sker i enlighet med företagets långsiktiga mål för värdeskapande.

  • Vi ska leverera fastighetsbranschens bästa, hållbara avkastning.
  • Vi ska ha branschens mest engagerade medarbetare och de bästa ledarna.
  • Vi ska bidra till ett hållbart samhälle genom att uppnå klimatneutralitet. 
  • Vi ska skapa attraktiva arbets- och stadsmiljöer där människor och företag vill vara och kan utvecklas.
  • Vi ska ha det bästa kunderbjudandet och vara förstahandsvalet för de som söker kontor på vår marknad. 
  • Vi ska vara branschens bästa beställare och driva utveckling tillsammans med våra samarbetspartners.