Humlegården i korthet

Humlegården Fastigheter AB (publ) är ett aktivt fastighetsbolag med långsiktiga ägare och en väl positionerad fastighets- och projektportfölj i den växande Stockholmsmarknaden. Vi ingår i länsförsäkringsgruppen, Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp.

Humlegården äger, förvaltar och utvecklar främst kontorsfastigheter i Stockholmsregionen. Genom nära dialog bygger och vårdar våra 87 anställda långsiktiga relationer med våra kunder. Våra 54 fastigheter är belägna i Stockholms innerstad, Solna strand, Sundbyberg och Hagalund samt i Slakthusområdet vid Globen.

Vi strävar efter att skapa hållbara och attraktiva arbets- och stadsmiljöer där människor vill bo, arbeta och vistas, genom aktiv och innovationsdriven fastighetsförvaltning samt utvecklingsprojekt bestående av nyproduktion och utveckling av befintliga fastigheter. Humlegården är en långsiktig fastighetsägare och ser en direkt koppling mellan god arkitektur, hållbarhet och lönsamhet. Våra fastigheter ska berika stadsrummet och vara hållbara såväl miljömässigt, estetiskt, socialt som ekonomiskt.

Humlegården är den sjätte största fastighetsägaren på Stockholms kontorsmarknad. Vi äger fastigheter till ett marknadsvärde om 26,2 miljarder kronor. Dessutom förvaltar Humlegården ytterligare två fastigheter, med en uthyrningsbar yta om cirka 62 000 kvm, på uppdrag av Länsförsäkringar Sak och Länsförsäkringar AB. Projekt i produktion uppgick till 1,7 miljarder kronor per 2019-06-30