Humlegården i korthet

Humlegården Fastigheter AB (publ) är ett aktivt fastighetsbolag med långsiktiga ägare och en väl positionerad fastighets- och projektportfölj i den växande Stockholmsmarknaden. Vi ingår i länsförsäkringsgruppen, Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp.

Humlegården äger, förvaltar och utvecklar främst kontorsfastigheter i Stockholmsregionen. Genom våra 95 anställda bygger vi genom en nära dialog långsiktiga relationer med våra kunder. Våra 60 fastigheter är belägna i Stockholm city, Gärdet. Hagastaden, Solna strand/Sundbyberg, Kungsholmen samt Hagalund. 

Vi strävar efter att skapa hållbara och attraktiva arbets- och stadsmiljöer där människor vill bo, arbeta och vistas, genom aktiv fastighetsförvaltning samt utvecklingsprojekt bestående av nyproduktion och utveckling av befintliga fastigheter. Humlegården är en långsiktig fastighetsägare och ser en direkt koppling mellan god arkitektur, hållbarhet och lönsamhet. Våra fastigheter ska berika stadsrummet och vara hållbara såväl miljömässigt, estetiskt, socialt som ekonomiskt.

Humlegården är en av de största fastighetsägaren på Stockholms kontorsmarknad. Vi äger fastigheter till ett marknadsvärde om 38,3 miljarder kronor (30 juni 2024).