Humlegården i korthet

Humlegården Fastigheter AB är ett fastighetsbolag inom länsförsäkringsgruppen, Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp.

Humlegården äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med tyngdpunkt på kontor. Våra 84 anställda fokuserar på långsiktiga relationer och kvalitet för våra kunder.

Humlegården äger 52 fastigheter i Stockholm, vilka är koncentrerade till fem attraktiva kontorsområden: Östra city, Solna strand, Sundbyberg, Hagastaden och Hagalund.

Som en långsiktig fastighetsägare ser Humlegården en direkt koppling mellan lönsamhet, hållbarhet och god arkitektur. I arbetet med att bevara och utveckla fastigheterna görs inget avkall på kvalitén. Våra fastigheter ska berika stadsrummet och vara hållbara ur flera synvinklar: miljömässigt, estetiskt, socialt och ekonomiskt.

Humlegården är den sjätte största fastighetsägaren på Stockholms kontorsmarknad. Bolaget äger och förvaltar fastigheter med ett marknadsvärde om 19,1 miljarder kronor (30 juni 2017). Utöver detta förvaltar Humlegården ytterligare fastigheter till ett värde av 4,6 miljarder kronor (30 juni 2017) på uppdrag av Länsförsäkringar Liv, Länsförsäkringar Sak och Länsförsäkringar AB.

För att utveckla Humlegårdens fastighetsportfölj genomför bolaget utvecklingsprojekt och förvärv i strategiska lägen. Utvecklingsprojekten består av nyproduktion eller förädling av befintliga fastigheter. All utveckling genomförs på ett hållbart sätt och med hög arkitektonisk ambition. Vid årsskiftet uppgick utvecklingsprojekten i produktion till cirka 1,2 miljarder kronor.