God arkitektur skapar attraktiva livsmiljöer

Som en långsiktig fastighetsägare ser Humlegården en direkt koppling mellan lönsamhet, hållbarhet och god arkitektur. Kvalitet, flexibilitet och hög arkitektonisk nivå är grunden för detta. Det leder till hållbara fastigheter som är attraktiva under mycket lång tid. Genom vår inriktning skapar Humlegården attraktiva livsmiljöer för kunder, medarbetare och för samhället i stort. Att utveckla och bevara den arkitektur som finns i våra fastigheter skapar ekonomiskt värde.

Berikar stadsrummet

Vår inriktning på arkitektur är ett resultat av Humlegårdens fokus på långsiktig, hållbar lönsamhet. Ett lyckat samspel mellan form, funktion, hållbarhet och ekonomi resulterar i byggnader av hög kvalitet som är flexibla i sitt användningsområde och har lång livslängd. Dessa byggnader bidrar positivt till staden och är även en lönsam affär för bolaget.

Frågor om arkitektur och stadsbyggnad berör oss alla. Vi är övertygade om att byggnader med hög arkitektonisk nivå inte bara berikar stadsrummet, de är även attraktiva för kunder och attraherar medarbetare som delar Humlegårdens engagemang. Därför vill vi både bevara och utveckla arkitekturen i fastigheterna.

Fastighetsplaner vägleder

På Humlegården finns en arkitekturpolicy och ämnet är en naturlig del av verksamheten. Ett exempel på detta är våra fastighetsplaner, ett dokument som ger vägledning i förvaltningen av fastigheten. Planerna sammanfattar en byggnads förutsättningar, kvaliteter och potential, vilket skapar en förståelse för fastighetens långsiktiga värden och säkerställer en konsekvent och enhetlig utveckling av fastigheten.

Arkitektur för allmänheten

Humlegården har tagit fram en audioguide i form av en stadsvandring som lyfter fram elva utvalda platser i Stockholm city, ett enkelt sätt att upptäcka några av fastigheternas intressanta historia.

I oktober 2016 var det Sverigepremiär för den internationella arkitekturfestivalen Open House, som intog Stockholm under två dagar. Humlegården har deltagit som partner och utställare flera år. Syftet med vår medverkan är att bidra till att öka intresset för arkitektur och stadsbyggnad.