Konstens betydelse

Konst är en viktig del i upplevelsen av en plats. Vi vill lyfta fram dess betydelse genom en serie artiklar, där vi fördjupar oss i den konst som finns i våra fastigheter och i stadsrummet i de områden där vi verkar. I denna serie får vi titta närmre på verk från bland annat konstnären och bildhuggaren Carl Eldh och muralmålningar i Solna strand, signerade street art konstnären Shora Dehnavi.

Skribenter är Jun-Hi Wennergren Nordling och Johan Norling.

Jun-Hi är verksam som curator och har tidigare bland annat drivit Galleri Crystal och ansvarat för konstmässan Market.

Johan arbetar som curator med fokus på offentlig konst och är baserad i Berlin och Örebro. Just nu är han aktuell med ett antal konstprojekt i både Stockholm och Berlin och arbetar parallellt som skribent.