Ekosystem och biologisk mångfald

Som Fastighetsägare har vi en viktig roll att spela när vi förvaltar fastigheter och utvecklar platser. Vi genomför årligen klimat- och ekologirapporter i samband med att vi miljöcertifierar våra befintliga fastigheter. När vi utvecklar nya fastigheter undersöker vi alltid hur vi kan bidra till platsen även ur ett ekosystemperspektiv. Detta är en fråga som blir allt viktigare då urbaniseringen ständigt ökar.

Som exempel så har vi i samband med vårt nya kontorshus Grow i Solna Strand tagit ett grepp kring dessa frågor, och detta har resulterat i:

  • 12 vildbiholkar
  • Tornseglarholk
  • dödved i skuggiga partier
  • 8 st holkar i Ekbacken 
  • Blommor med sen blomning (för bina) 
  • Grönytefaktor – Har ökat antal grönytor jämfört med vad som fanns tidigare i området genom bland annat gröna tak.
  • Träd – Vi har tillfört mer träd än vad som tidigare fanns på platsen.

På flera platser i Stockholm har vi dessutom placerat ut ett antal bikupor. Allt som allt arbetar här ca 200 000 bin för att gynna den biologiska mångfalden och göra stadens utemiljöer grönare. Vi satsar även på planteringar och grönområden, som förutom att de möjliggör pollinering skapar trivsamma platser i kvarteren.

En tredjedel av all mat vi äter är beroende av pollinering och vi behöver fler pollinerande insekter och där är honungsbin otroligt viktiga. En blandning av nativa växter bidrar till en biologisk mångfald i vår urbana miljö vilket i sin tur är en förutsättning för att ekosystemtjänster ska fungera. Här känner vi att vi som fastighetsägare kan bidra. Dessutom bidrar våra bin till honung. Under 2018, trots dess torra sommar, producerade våra bin drygt 110 kilo honung som nu delas ut till bolagets kunder. Ett uppskattat inslag hos kunderna är också att få gå på visningar och se bikuporna.