Styrelse

Humlegården Fastigheter har en styrelse med gedigen erfarenhet där det långsiktiga och hållbara alltid leder vägen. Styrelsen är över lag en väl genomtänkt blandning av personer med mångårig kunskap liksom nutids- och framtidsorienterat fokus. Samtliga styrelsemedlemmar representerar ägarna i länsförsäkringsgruppen.


Tomas Eriksson

Tomas Eriksson, f. 1960

Vd Länsförsäkringar Jämtland AB
Styrelseordförande i Humlegården sedan 2013

Utbildning:

- Marknadsekonom

Övriga engagemang:

- Styrelseordförande Länsförsäkringar Jämtland Fastigheter Aktiebolag
- Styrelseordförande SkiAB Invest AB
- Styrelseordförande Logen 6 Fastighets AB
- Styrelseordförande Lansa Fastigheter AB
- Styrelseledamot Länsförsäkringar Norr Holding AB


Ann Sommer

Ann Sommer, f. 1959

Vd Länsförsäkringar SAK
Styrelseledamot i Humlegården sedan 2017

Utbildning:

- Civilekonom

Övriga engagemang:

- Styrelseordförande Länsförsäkringar Gruppliv
- Styrelseordförande Agria Djurförsäkring.
- Styrelseledamot Länsförsäkringar Mäklarservice
- Styrelseledamot SOS International
- Styrelseledamot SSF Svenska Stöldskyddsföreningen,
- Styrelseledamot Amice (Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe).


Anders Grånäs

Anders Grånäs, f. 1966

Vd Dalarnas Försäkringsbolag 
Styrelseledamot i Humlegården sedan 2014

Utbildning:

- Civilingenjör i teknisk fysik, Uppsala universitet
- MBA, Stanford University

Övriga engagemang:

- Styrelseledamot Länsförsäkringar Bank AB
- Styrelseledamot Länsförsäkringar Secondary PE Investments S.A
- Styrelseledamot Lansa Fastigheter AB


Bengt-Erik Lindgren

Bengt-Erik Lindgren, f. 1950

Styrelseledamot i Humlegården sedan 2015
Tidigare vice vd Swedbank 

Utbildning:

- Högskoleekonom

Övriga engagemang:

- Vice Ordförande Prevas AB
- Styrelseordförande Länsförsäkringar Bergslagen
- Styrelseledamot Lansa Fastigheter AB 
- Styrelseledamot Länsförsäkringar Bank AB
- Styrelseledamot Nordanå Trä AB


Peter Lindgren

Peter Lindgren, f. 1959

Egen konsultverksamhet 
Styrelseledamot i Humlegården sedan 2012

Utbildning:

- Civilekonom, Örebro universitet

Övriga engagemang:

- Styrelseordförande Länsförsäkringar Östgöta
- Styrelseordförande Developing Design Sweden AB
- Styrelseledamot Länsförsäkringar Bank AB
- Styrelseledamot Ryssnäs AB
- Styrelseledamot FemSju AB