Styrelse

Humlegården Fastigheter har en styrelse med gedigen erfarenhet, där det långsiktiga och hållbara alltid leder vägen. Samtliga styrelsemedlemmar representerar ägarna i länsförsäkringsgruppen.


Tomas Eriksson

Tomas Eriksson, f. 1960

Styrelseordförande i Humlegården sedan 2013.

Vd Länsförsäkringar Jämtland AB. Utbildning: Marknadsekonom. Övriga engagemang: Styrelseordförande i Länsförsäkringar Jämtland Fastigheter AB, SkiAB Invest AB, Scandinavian Mountains AB, Lansa Fastigheter AB. Styrelseledamot i Länsförsäkringar Norr Holding AB.


Per-Ove Bäckström

Per-Ove Bäckström, f. 1959

Styrelseledamot i Humlegården sedan 2020

Vd Länsförsäkringar Gävleborg. 
Utbildning: Fil. kand, Uppsala universitet. Övriga engagemang: Styrelseledamot i Länsförsäkringar Gävleborg. Styrelseledamot i Länsförsäkringar Bank AB.Sten Dunér, f. 1951

Styrelseledamot i Humlegården sedan 2019

Styrelseordförande Länsförsäkringar Liv
Utbildning: Civilekonom, Göteborgs universitet. Övriga engagemang: Styrelseledamot i Fastighets AB Balder och Gar-Bo Försäkring AB samt ledamot i Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutvecklings kapitalutskott.Ola Evensson, f. 1965

Styrelseledamot i Humlegården sedan 2019

Vd Länsförsäkringar Älvsborg
Utbildning: Ekonomi, juridik och nationalekonomi, Karlstads universitet. Övriga engagemang: Styrelseledamot i Älvsborgs Larmcentral Aktiebolag, Skadedjursbekämpning i Väst AB samt LFant AB.

 

 


Jonas Rosman

Jonas Rosman, f. 1963

Styrelseledamot i Humlegården sedan 2021

Vd för Länsförsäkringar Skaraborg.
Utbildning: Gymnasieekonom, lantbruksutbildning.
Övriga engagemang: Styrelseordförande i Skaraborg Invest AB samt styrelseledamot i Hällefors Tierps Skogar AB.Karin Starrin f. 1947

Styrelseledamot i Humlegården sedan 2018.

Tidigare generaltulldirektör, landshövding i Hallands län samt riksdagsledamot. Utbildning: Ekonom. Övriga engagemang: Styrelseord­förande i Länsförsäkringar Halland. Styrelseledamot i Hallands Akademi.