Styrelse

Humlegården Fastigheter har en styrelse med gedigen erfarenhet, där det långsiktiga och hållbara alltid leder vägen. Samtliga styrelsemedlemmar representerar ägarna i länsförsäkringsgruppen.


Tomas Eriksson

Tomas Eriksson, f. 1960

Styrelseordförande i Humlegården sedan 2013.

Vd Länsförsäkringar Jämtland AB. Utbildning: Marknadsekonom. Övriga engagemang: Styrelseordförande i Länsförsäkringar Jämtland Fastigheter AB, SkiAB Invest AB, Scandinavian Mountains AB, Lansa Fastigheter AB. Styrelseledamot i Länsförsäkringar Norr Holding AB.


Anders Grånäs

Anders Grånäs, f. 1966

Styrelseledamot i Humlegården sedan 2014.

Vd Dalarnas Försäkringsbolag. Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik, Uppsala universitet, MBA Stanford University.
Övriga engagemang: Styrelseledamot i Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Secondary PE Investments S.A, Lansa Fastigheter AB.


Bengt-Erik Lindgren

Bengt-Erik Lindgren, f. 1950

Styrelseledamot i Humlegården sedan 2015.

Tidigare vice vd Swedbank. Utbildning: Företagsekonom, Uppsala universitet. Övriga engagemang: Styrelseordförande i Länsförsäk­ringar Bergslagen, Prevas AB. Sty­relseledamot i Länsförsäkringar Bank AB, Lansa Fastigheter AB.Sten Dunér, f. 1951

Styrelseledamot i Humlegården sedan 2019

Styrelseordförande Länsförsäkringar Liv
Utbildning: Civilekonom, Göteborgs universitet. Övriga engagemang: Styrelseledamot i Fastighets AB Balder och Gar-Bo Försäkring AB samt ledamot i Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutvecklings kapitalutskott.Karin Starrin f. 1947

Styrelseledamot i Humlegården sedan 2018.

Tidigare generaltulldirektör, lands-hövding i Hallands län samt riksdagsledamot. Utbildning: Ekonom. Övriga engagemang: Styrelseord­förande i Länsförsäkringar Halland. Styrelseledamot i Hallands Akademi.Ola Evensson, f. 1965

Styrelseledamot i Humlegården sedan 2019

Vd Länsförsäkringar Älvsborg
Utbildning: Ekonomi, juridik och nationalekonomi, Karlstads universitet. Övriga engagemang: Styrelseledamot i Älvsborgs Larmcentral Aktiebolag, Skadedjursbekämpning i Väst AB samt LFant AB.