Styrelse

Humlegården Fastigheter har en styrelse med gedigen erfarenhet, där det långsiktiga och hållbara alltid leder vägen. Samtliga styrelsemedlemmar representerar ägarna i länsförsäkringsgruppen.


Tomas Eriksson

Tomas Eriksson, f. 1960

Styrelseordförande i Humlegården sedan 2013.

Vd Länsförsäkringar Jämtland AB. Utbildning: Marknadsekonom. Övriga engagemang: Styrelseordförande i Länsförsäkringar Jämtland Fastigheter AB, SkiAB Invest AB, Scandinavian Mountains AB, Lansa Fastigheter AB. Styrelseledamot i Länsförsäkringar Norr Holding AB.


Ann Sommer

Ann Sommer, f. 1959

Styrelseledamot i Humlegården sedan 2017

Vd Länsförsäkringar Sak.
Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet. Övriga engagemang: Styrelse ordförande i Länsförsäkringar Gruppliv, Agria Djurförsäkring. Styrelseledamot i Svensk Kooperation, SOS International, SSF Svenska Stöld­skyddsföreningen, Amice (Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe).

 


Anders Grånäs

Anders Grånäs, f. 1966

Styrelseledamot i Humlegården sedan 2014.

Vd Dalarnas Försäkringsbolag. Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik, Uppsala universitet, MBA Stanford University.
Övriga engagemang: Styrelseledamot i Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Secondary PE Investments S.A, Lansa Fastigheter AB.


Bengt-Erik Lindgren

Bengt-Erik Lindgren, f. 1950

Styrelseledamot i Humlegården sedan 2015.

Tidigare vice vd Swedbank. Utbildning: Företagsekonom, Uppsala universitet. Övriga engagemang: Styrelseordförande i Länsförsäk­ringar Bergslagen, Prevas AB. Sty­relseledamot i Länsförsäkringar Bank AB, Lansa Fastigheter AB.Karin Starrin f. 1947

Styrelseledamot i Humlegården sedan 2018.

Tidigare generaltulldirektör, lands-hövding i Hallands län samt riksdagsledamot. Utbildning: Ekonom. Övriga engagemang: Styrelseord­förande i Länsförsäkringar Halland. Styrelseledamot i Hallands Akademi.Örian Söderberg, f. 1952

Styrelseledamot i Humlegården sedan 2018.

Styrelseledamot i Humlegården sedan 2018.
Tidigare vd Länsförsäkringar Jönköping.
Utbildning: Jur kand, Stockholms universitet.
Övriga engagemang: Styrelseleda­mot Länsförsäkringar Älvsborg, Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB.