Styrelse

Humlegården Fastigheter har en styrelse med gedigen erfarenhet där det långsiktiga och hållbara alltid leder vägen. Styrelsen är över lag en väl genomtänkt blandning av personer med mångårig kunskap liksom nutids- och framtidsorienterat fokus. Samtliga styrelsemedlemmar representerar ägarna i länsförsäkringsgruppen.Tomas Eriksson, f. 1960

Vd Länsförsäkringar Jämtland AB
Styrelseordförande i Humlegården sedan 2013.Ann Sommer, f. 1959

Vd Länsförsäkringar SAK
Styrelseledamot i Humlegården sedan 2017

 Anders Grånäs, f. 1966

Vd Dalarnas Försäkringsbolag 
Styrelseledamot i Humlegården sedan 2014.Bengt-Erik Lindgren, f. 1950

Styrelseledamot i Humlegården sedan 2015.
Tidigare vice vd Swedbank.Karin Starrin f. 1947

Ordförande  Länsförsäkringar Halland
Styrelseledamot i Humlegården sedan 2018.Örian Söderberg, f. 1952

Styrelseledamot i Humlegården sedan 2018.
Tidigare vd Länsförsäkringar Jönköping.