Pressmeddelanden

I fokus just nu

Pressmeddelande

Humlegården slår upp portarna till bolagets nya kontor i T-House

För Humlegården är kontoret det självklara navet i verksamheten och T-House vid Engelbrektsplan är bolagets bas. Nu har Humlegårdens kontor återinvigts efter en omsorgsfull renovering och utveckling med syftet att skapa en attraktiv miljö som möter moderna arbetssätt. Satsningen präglas av höga ambitioner – här skapas ett kontor i framkant där inspiration, upplevelse och funktionalitet står i fokus. Slutresultatet har fått ett varmt mottagande från såväl medarbetare som kunder och besökare.  

Läs mer

Följ med i vår vardag

Ta del av spännande nyheter och aktuella satsningar.

Att tänka långsiktigt är att tänka i cirklar

Går det att bygga om, utan att riva ut? Kan man maximera anpassning och minimera avfall? Är det möjligt att förvalta både fastigheter och framtiden? Och vad händer när man betraktar byggnader som något som fyller hyresgästernas behov samtidigt som de fungerar som material och resursbanker?

Läs mer

Lediga lokaler i Stockholm

Söker du nytt kontor

Vi har ett brett utbud av lokaler i Stockholms absolut bästa lägen. Du som hyr kontor av oss kan vara säker på att vi alltid finns nära till hands, beredda att erbjuda bästa möjliga service.

Sök lokal

Strategi och Mål

Vår klimatfärdplan

För att nå vårt långsiktiga mål att om vara klimatneutrala senast år 2045 har vi identifierat tre viktiga områden som tillsammans bildar vår Klimatfärdplan: Science Based Targets, Hållbarhetsprogram och cirkulär ekonomi.

Läs mer

Karriär

Jobba på Humlegården

Humlegården Fastigheter är en arbetsplats som, precis som våra lokaler, ger utrymme för stora tankar och visioner. Vi gillar högt i tak och tydliga mål. Här har alla mycket att säga till om och vi ser det som en självklarhet att våra medarbetare tar för sig. Vi vill skapa en tillåtande och inkluderande kultur där alla tar sitt ansvar och ser sitt eget bidrag till verksamheten.

Läs mer

Finansiell information

En långsiktig affär

Humlegården äger, förvaltar och utvecklar egna fastigheter med ett bestånd i attraktiva kontorslägen i Stockholmsregionen. Risktagandet ska ske aktsamt och vara en del i en långsiktig förvaltning av försäkringsbolagstillgångar.

Läs mer

Hållbarhet

Vi bidrar till en hållbar utveckling

För Humlegården omfattar begreppet hållbarhet både miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Det är ett arbete som sträcker sig genom hela vår organisation. Vårt hållbarhetsarbete omfattar även ett aktivt deltagande i utveckling av ny teknik samt nya tjänster och arbetsmetoder.

Läs mer

För våra kunder

Vårt erbjudande

Attraktiva arbetsplatser för nya arbetssätt

Ur pandemin föddes frekventa digitala möten och hemmajobb men också andra typer av krav på det fysiska kontoret. Att lyckas skapa ett attraktivt sådant har blivit en konkurrensfördel som måste börja med strategiska beslut.

Läs mer