Grön finansiering

September 2020 lanserade Humlegården ett nytt ramverk för grön finansiering. Det nya ramverket ger möjlighet till en bredare grön finansiering då det täcker fler finansieringslösningar vilket är en förutsättning för att all finansiering ska kunna vara grön. September 2021 uppnådde Humlegården målet med 100% grön finansiering. Det innebär ett mer långsiktigt hållbarhetsfokus med tydlig koppling till FN:s Globala mål för hållbar utveckling.

Presentation - Grönt ramverk


Grön finansiering ska allokeras till projekt och tillgångar såsom gröna och energieffektiva byggnader, men också investeringar i energieffektiviseringsåtgärder och förnybar energi. Det är en ansvarsfull finansiering som är i linje med vår hållbarhetsstrategi. I juni 2017 emitterade Humlegården sin första gröna obligation och idag är samtliga av Humlegårdens obligationer, tillsammans med övrig finansiering, 100% grön.

Ramverket har granskats av Cicero (Centre for International Climate Research), som utfärdat en second opinion med betyget “Strong medium green” avseende de gröna villkoren samt “Excellent” avseende styrning. Handelsbanken har agerat rådgivare i framtagande av det nya ramverket.

Ramverket innehåller bland annat villkor för allokering av grön finansiering samt uppföljning och återapportering till långivare och investerare.

Klicka här för att läsa mer om vårt gröna ramverk. 

 Grönt finansieringsutrymme  2022-06-30
Grön finansiering, mkr Utestående lån
Totalt låneutrymme 23 483
Minus existerande skuld  
Grön bankfinansiering 4 641
Gröna obligationer 7 810
Gröna företagscertifikat  249
Återstående grönt låneutrymme, mkr 10 782

 

Dokument
Presentation – Grönt ramverk
Investerarrapport 2021
Investerarrapport 2021 (In English)
Investerarrapport 2018
Investerarrapport 2017
Humlegården Kapitalmarknadspresentation 190927
Grundprospekt 2020
Green financing framework
Green Finance Second Opinion

    

Läs mer om projekten

Norra Station

Under 2019 påbörjades ett större utvecklingsprojekt i fastigheten Härden 15. Här skapas ett attraktivt, modernt kontorserbjudande i mötet mellan Vasastaden och Hagastaden.

Läs mer


Origo

Humlegården har under cirka tio års tid arbetat aktivt med att utveckla, förtäta och modernisera kvarteret Stenhöga i Solna strand från att mestadels innehålla lätt industri, till att bli ett modernt och urbant kontorsområde.

Läs mer