Grön finansiering

Humlegårdens långsiktiga målsättning är att vara klimatneutrala år 2045. Klimatmålet innebär att vi ska halvera utsläppen av växthusgaser (CO2e-) till 2030, i enlighet med Science Based Target (SBTi) Scope 1–3. Dessa ambitiösa mål ställer krav på åtgärder i både den löpande förvaltningen och i arbetet med ny- och ombyggnation. Under hösten 2022 blev Humlegårdens klimatmål validerade av Science Based Targets Initiative. Humlegården har som målsättning att all finansiering ska vara grön- eller hållbarhetslänkad. I december tecknade Humlegården bolagets första hållbarhetslänkade lånelöfte, som innebär att bolaget får tillgång till bättre finansieringsvillkor om målsättningar för klimatpåverkan och energieffektivitet uppnås.

Presentation - Grönt ramverk


Grön finansiering ska allokeras till projekt och tillgångar såsom gröna och energieffektiva byggnader, men också investeringar i energieffektiviseringsåtgärder och förnybar energi. Det är en ansvarsfull finansiering som är i linje med vår hållbarhetsstrategi. I juni 2017 emitterade Humlegården sin första gröna obligation och idag är samtliga av Humlegårdens obligationer, tillsammans med övrig finansiering, 100% grön.

Ramverket har granskats av Cicero (Centre for International Climate Research), som utfärdat en second opinion med betyget “Strong medium green” avseende de gröna villkoren samt “Excellent” avseende styrning. Handelsbanken har agerat rådgivare i framtagande av det nya ramverket.

Ramverket innehåller bland annat villkor för allokering av grön finansiering samt uppföljning och återapportering till långivare och investerare.

Grönt finansieringsutrymme 2023-06-30
Gröna lån (mkr)  
Gröna obligationer 7 460
Gröna företagscertifikat 396
Gröna Banklån 2 830
Totalt: 10 686
   
Utrymme av grön finansiering enligt ramverket: 22 882
   
Hållbarhetslänkade lån (mkr)  
Banklån 2 040
Banklån (outnyttjad RCF) 1 100
Totalt: 3 140

 

Dokument
Investerarrapport 2022                    Investor Report 2022
Presentation – Grönt ramverk
Investerarrapport 2021
Investerarrapport 2021 (In English)
Investerarrapport 2018
Investerarrapport 2017
Humlegården Kapitalmarknadspresentation 190927
Grundprospekt 2020
Green financing framework
Green Finance Second Opinion

    

Läs mer om projekten

Norra Station

Under 2019 påbörjades ett större utvecklingsprojekt i fastigheten Härden 15. Här skapas ett attraktivt, modernt kontorserbjudande i mötet mellan Vasastaden och Hagastaden.

Läs mer


Origo

Humlegården har under cirka tio års tid arbetat aktivt med att utveckla, förtäta och modernisera kvarteret Stenhöga i Solna strand från att mestadels innehålla lätt industri, till att bli ett modernt och urbant kontorsområde.

Läs mer