Grön finansiering

Humlegårdens långsiktiga målsättning är att vara klimatneutrala år 2045. Klimatmålet innebär att vi ska halvera utsläppen av växthusgaser (CO2e-) till 2030, i enlighet med Science Based Target (SBTi) Scope 1–3. Dessa ambitiösa mål ställer krav på åtgärder i både den löpande förvaltningen och i arbetet med ny- och ombyggnation. Under hösten 2022 blev Humlegårdens klimatmål validerade av Science Based Targets Initiative. Humlegården har som målsättning att all finansiering ska vara grön- eller hållbarhetslänkad. I december tecknade Humlegården bolagets första hållbarhetslänkade lånelöfte, som innebär att bolaget får tillgång till bättre finansieringsvillkor om målsättningar för klimatpåverkan och energieffektivitet uppnås.

Presentation - Grönt ramverk


Grön finansiering ska allokeras till projekt och tillgångar såsom gröna och energieffektiva byggnader, men också investeringar i energieffektiviseringsåtgärder och förnybar energi. Det är en ansvarsfull finansiering som är i linje med vår hållbarhetsstrategi. I juni 2017 emitterade Humlegården sin första gröna obligation och idag är samtliga av Humlegårdens obligationer, tillsammans med övrig finansiering, 100% grön.

Ramverket har granskats av Cicero (Centre for International Climate Research), som utfärdat en second opinion med betyget “Strong medium green” avseende de gröna villkoren samt “Excellent” avseende styrning. Handelsbanken har agerat rådgivare i framtagande av det nya ramverket.

Ramverket innehåller bland annat villkor för allokering av grön finansiering samt uppföljning och återapportering till långivare och investerare.

Grönt finansieringsutrymme          2024-06-30
Totalt låneutrymme                  18 134
Minus, existerande skuld              
Grön bankfinansiering                    3 600
Gröna obligationer                    5 864
Gröna företagscertifikat                       198
Återstående grönt låneutrymme, mkr                    8 472
   
Hållbarhetslänkad          2024-06-30
Teckningsåtagande (outnyttjad)                    2 100
Hållbarhetslänkad bankfinansiering                    2 040
Hållbarhetslänkad obligation                    1 000
RCF (Outnyttjad)                    1 100

 

Dokument
Green financing framework
Humlegården Finance Second Opinion
Investerarrapport 2023                    Investor report 2023
Investerarrapport 2022                    Investor report 2022
Investerarrapport 2021
Investerarrapport 2021 (In English)
Investerarrapport 2018
Investerarrapport 2017
Humlegården Kapitalmarknadspresentation 190927
Grundprospekt 2020

    

Vill du veta mer?Mikael Andersson

CFO
072-058 58 19

Nasdaq Stockholm

Följ våra gröna obligationer på Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List.