Grön finansiering

I september 2020 har Humlegården lanserat ett nytt ramverk för grön finansiering. Det nya ramverket ger möjlighet till en bredare grön finansiering då det täcker fler finansieringslösningar vilket en förutsättning för att nå målet om att all finansiering ska vara grön senast år 2021. Det innebär ett mer långsiktigt hållbarhetsfokus med tydlig koppling till FN:s Globala mål för hållbar utveckling.

Presentation - Grönt ramverk


Grön finansiering ska allokeras till projekt och tillgångar såsom gröna och energieffektiva byggnader, men också investeringar i energieffektiviseringsåtgärder och förnybar energi. Det är en ansvarsfull finansiering som är i linje med vår hållbarhetsstrategi. I juni 2017 emitterade Humlegården sin första gröna obligation. Sedan dess har bolaget emitterat 7 mdkr i gröna obligationer samt tagit upp 4 mdkr i gröna banklån.

Det nya ramverket har granskats av Cicero (Centre for International Climate Research), som utfärdat en second opinion med betyget “Strong medium green” avseende de gröna villkoren samt “Excellent” avseende styrning. Handelsbanken har agerat rådgivare i framtagande av det nya ramverket.

Ramverket innehåller bland annat villkor för allokering av grön finansiering samt uppföljning och återapportering till långivare och investerare.

 Klicka här för att läsa mer om vårt gröna ramverk. 

 Grönt finansieringsutrymme  
Grön finansiering, mkr Utestående lån
Totalt låneutrymme 22 816
Minus existerande skuld 4 522
Utrymme för grön kapitalmarknadsfinansiering 18 294
Vara utnyttjat  
Utestående gröna obligationer 8 050
Gröna företagscertifikat 410
Kvarvarande grönt låneutrymme, mkr 9 834

 

Dokument
Presentation – Grönt ramverk
Investerarrapport 2018
Investerarrapport 2017
Humlegården Kapitalmarknadspresentation 190927
Grundprospekt 2020
Green financing framework
Green Finance Second Opinion

    

Läs mer om projekten

Norra Station

I mötet mellan Vasastaden och Hagastaden pågår utvecklingen av fastigheten Härden 15 och en intilliggande paviljong i kvarteret Mitokondrien. Här skapas ett dynamiskt sammanhang och framtidssäkrade kontor.

Läs mer


Origo

I Solna strand, precis i gränslandet mellan Solna och Sundbyberg, håller kvarteret Origo just nu på att ta form. Ett grönt stråk med över 50 000 kvadratmeter kontor, stora takterrasser, utmärkta kommunikationer, och ett svårslaget utbud av restauranger, service och smarta tjänster.

Läs mer


Vill du veta mer?Mikael Andersson

CFO
072-058 58 19

Nasdaq Stockholm

Följ våra gröna obligationer på Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List.