Fastighetsförteckning

Fastighetsförteckning per 31 december 2021.

Stockholm

    UTHYRNINGSBAR AREA (LOA, m²)
Fastighet
Miljöcertifierad Gatuadress
Kontor
Butik/
Restaurang
Övrigt
Summa
Bygg-nadsår/
ombygg-
nadsår

Tax värde, mkr

City                
Blasieholmen 24 Miljöcertifierad Blasieholmsgatan 5 3 279 0 1 062 4 338 1979 243
Blasieholmen 55 Miljöcertifierad Hovslagargatan 3, Blasieholmsgatan 1-3 8 384 209 78 8 671 1898-1910/2006 588
Humlegården 60 Miljöcertifierad Linnégatan 2-6, Brahegatan 9, Sturegatan 20 7 638 1 796 846 10 280 1884/1966 461
Kåkenhusen 25 Miljöcertifierad Kungsgatan 12-14, Brunnsgatan 11-13 4 748 3 293 3 966 12 007 1983 673
Käpplingeholmen 3 Miljöcertifierad Nybrokajen 5, 3 512 0 196 3 708 1881/1940, 1974 233
Landbyska verket 8   Birger Jarlsgatan 28-30, Engelbrektsplan 2, Biblioteksgatan 29, Humlegårdsgatan 29-31 9 608 274 504 10 383 1929, 2012 559
Landbyska verket 9   Biblioteksgatan 25-27 1 462 0 126 1 588 1982, 2012 93
Riddaren 18 Miljöcertifierad  Nybrogatan 15-17 4 542 1 200 14 5 756 1916, 2020 384
Riddaren 27 Miljöcertifierad Nybrogatan 11, Riddargatan 7 5 434 2 112 169 7 715 1912 307
Skravelberget Större 20 Miljöcertifierad Birger Jarlsgatan 6 4 927 979 106 6 012 1963 411
Sparbössan 1 Miljöcertifierad Engelbrektsplan 1,  Birger Jarlsgatan 32, Engelbrektsgatan 3 7 835 2 112 1 784 11 731 1910, 2008 531
Styrpinnen 19 Miljöcertifierad Hamngatan 15 5 765 847 109 6 721 1881, 1989/1995 451
Styrpinnen 20 Miljöcertifierad Berzelii Park 9, Näckströmsgatan 3-5 2 276 0 2 554 4 830 1929 0
Styrpinnen 22 Miljöcertifierad Hamngatan 17, Kungsträdgårdsgatan 20 3 874 933 243 5 050 1943 402
Österbotten 8* Miljöcertifierad Birger Jarlsgatan 25-27, Brunnsgatan 2, David Bagares gata 1-3   1 824 398 12 679 1904, 1912/2002, 2013 612
                 
Gärdet                
Bremen 2 Miljöcertifierad Tegeluddsvägen 11-13 25 440 1 996 8 840 36 276 1988 848
Bremen 4 Miljöcertifierad Tegeluddsvägen 15-23 18 243 788 1 333 20 364 1979/2002 531
                 
Hagastaden                
Härden 15 Miljöcertifierad Hälsingegatan 40 12 494 0 207 12 701 1962/2002 594
Mitokondrien 1   Norra Stationsgatan 59 0 0 0      
Härden 16 Miljöcertifierad S:t Eriksgatan 117, Norra Stationsgatan 61 23 984 409 1 193 25 586 1932, 1988/2006 602
                 
Kungsholmen                
Dykaren 10  Miljöcertifierad Alströmergatan 39, Arbetargatan 35 7 594 471 1 687 9 752 1898/2018 230
Dykaren 33   Alströmergatan 41-43 0 0 2 421 2 421 1983/2010 60
                 
Summa Stockholm     171 490 19 243 27 835 218 568   8 813


Solna/Sundbyberg

    UTHYRNINGSBAR AREA (LOA, m²)
Fastighet
Miljöcertifierad
Gatuadress
Kontor
Butik/
Restaurang
Övrigt
Summa
Bygg-nadsår/
ombygg-
nadsår

Tax värde, mkr
Solna strand                
Apelsinen 4 Miljöcertifierad Hemvärnsgatan 8-10, Vretenvägen 7-11 12 590 202 524 13 316 1974 115
Apelsinen 5 Miljöcertifierad Hemvärnsgatan 12-22, Vretenvägen 13-15 15 961 972 3 387 20 320 1970, 2008 267
Cirkusängen 6 Miljöcertifierad Cirkusgränd 3 33 134 2 157 0 35 291 2014 877
Päronet 6 Miljöcertifierad Solna strandv 1-7, Torggatan 13-15, Tritonvv 9-15 16 066 588 3 357 20 011 1951, 2008 244
Päronet 8 Miljöcertifierad Korta Gatan 2-12, Solna strandväg 13-15 21 438 0 0 21 438 1978/2009 348
Smultronet 2 Miljöcertifierad Torggatan 2 27 875 1 754 6 555 36 184 1966/1996, 2007 342
Stenhöga 1 Miljöcertifierad

Landsvägen 32-34, Röntgenvägen 1-9, 2-4,
Cirkusgränd 2-4

19 171 1 234 32 809 53 214 1972/1988, 2007 288
Stenhöga 2 Miljöcertifierad Landsvägen 30 0 0 7 041 7 041 2018 139
Stenhöga 3   Landsvägen 0 0 0 0 2016 84
Stenhöga 4 Miljöcertifierad Röntgenvägen 11 24 322 616 2 310 27 248 2019 646
                 
Hagalund                
Gelbgjutaren 3   Industrivägen 10A 1 082 0 470 1 552 1946 9
Gelbgjutaren 4   Industrivägen 8, Gelbgjutarevägen 5 0 0 0 0 1945 14
Gelbgjutaren 10   Åldermansvägen 15 0 0 0 0 - 2
Gelbgjutaren 13   Gelbgjutarevägen 7-9, Åldermansvägen 13 0 0 0 0 1947 10
Gelbgjutaren 14   Åldermansvägen 17-21 2 980 345 875 4 200 1930 29
Gelbgjutaren 17   Industrivägen 12-14, Åldermansvägen 23 4 086 0 3 024 7 110 1959 36
Instrumentet 2   Fabriksvägen 5-7 1 921 0 1 533 3 454 1943, 1956 16
Instrumentet 5   Gelbgjutarevägen 4-6, Industrivägen 6 0 0 0 0 1942 18
Kassaskåpet 1   Industrivägen 27, Banvaktsvägen 28 0 0 540 540 1943 0
Kassaskåpet 2   Industrivägen 25, Banvaktsvägen 26 0 0 0 0 - 3
Kassaskåpet 4   Banvaktsvägen 24 2 157 0 469 2 626 1955 16
Kassaskåpet 9   Industrivägen 17, Gelbgjutarevägen 3 1 101 0 916 2 017 1945 10
Kassaskåpet 10   Banvaktsvägen 18, Gelbgjutarevägen 1 1 362 0 1 069 2 431 1988 13
Kassaskåpet 15 Miljöcertifierad Banvaktsvägen 20-22 331 0 5 991 6 322 1945 30
Kassaskåpet 16   Industrivägen 19-23 5 987 1 102 2 362 9 451 1939 57
Mjölner 3   Banvaktsvägen 14, Industrivägen 13 2 165 1 250 1 163 4 578 1968 18
Mjölner 4   Banvaktsvägen 12, Fabriksvägen 1, Industrivägen 11 3 172 0 486 3 658 1990 29
Ugnen 3   Banvaktsvägen 2, Källvägen 1 0 0 0 0 - 1
Ugnen 4  Miljöcertifierad Industrivägen 3-5, Banvaktsvägen 4-6 6 086 0 1 998 8 084 1971, 2007 66
Ugnen 7  Miljöcertifierad Industrivägen 1, Källvägen 4-6 2 933 588 755 4 276 1986/2012 34
Volund 2   Åldermansvägen 3 1 114 0 0 1 114 2000 11
Volund 6   Repslagarevägen 5 0 0 575 575 1938 3
Volund 7   Repslagarevägen 3 0 0 1 305 1 305 1938 5
Volund 11   Fabriksvägen 10 0 0 1 991 1 991 1938 6
Volund 16   Fabriksvägen 6-8 309 0 2 971 3 280 1940 7
Åldermannen 1   Åldermansvägen 10, Industrivägen 16 900 0 0 900 1902 0
Summa Solna / Sundbyberg     208 243 10 808 84 476 303 527   3 795
                 
Summa Humlegården     379 733 30 051 112 311 522 095   12 608


* Består av tre huskroppar med varsin miljöcertifiering