Fastighetsförteckning

Fastighetsförteckning per 30 juni 2023.

Stockholm

    UTHYRNINGSBAR AREA (LOA, m²)
Fastighet
Miljöcertifierad Gatuadress
Kontor
Butik/
Restaurang
Övrigt
Summa
Bygg-nadsår/
ombygg-
nadsår

Tax värde, mkr

City                
Blasieholmen 24 Miljöcertifierad Blasieholmsgatan 5 3 285 0 1 060 4 345 1979 293
Blasieholmen 55 Miljöcertifierad Hovslagargatan 3, Blasieholmsgatan 1-3 8 384 209 70 8 663 1898-1910/2006 759
Humlegården 60 Miljöcertifierad Linnégatan 2-6, Brahegatan 9, Sturegatan 20 7 646 1 765 906 10 317 1884/1966 609
Kåkenhusen 25 Miljöcertifierad Kungsgatan 12-14, Brunnsgatan 11-13 8 046 3 293 601 11 940 1983 826
Käpplingeholmen 3 Miljöcertifierad Nybrokajen 5, 3 512 0 201 3 713 1881/1940, 1974 262
Landbyska verket 8   Birger Jarlsgatan 28-30, Engelbrektsplan 2, Biblioteksgatan 29, Humlegårdsgatan 29-31 9 590 274 545 10 409 1929, 2012 541
Landbyska verket 9   Biblioteksgatan 25-27 1 464 0 126 1 590 1982, 2012 73
Riddaren 18 Miljöcertifierad  Nybrogatan 15-17 4 542 1 200 14 5 756 1916, 2020 516
Riddaren 27 Miljöcertifierad Nybrogatan 11, Riddargatan 7 5 439 2 041 145 7 625 1912 292
Skravelberget Större 20 Miljöcertifierad Birger Jarlsgatan 6 4 927 979 78 5 984 1963 476
Sparbössan 1 Miljöcertifierad Engelbrektsplan 1,  Birger Jarlsgatan 32, Engelbrektsgatan 3 7 440 2 112 2 178 11 730 1910, 2008 657
Styrpinnen 19 Miljöcertifierad Hamngatan 15 5 746 847 118 6 711 1881, 1989/1995 552
Styrpinnen 20 Miljöcertifierad Berzelii Park 9, Näckströmsgatan 3-5 2 276 0 2 554 4 830 1929 0
Styrpinnen 22 Miljöcertifierad Hamngatan 17, Kungsträdgårdsgatan 20 3 918 933 243 5 094 1943 539
Österbotten 8* Miljöcertifierad Birger Jarlsgatan 25-27, Brunnsgatan 2, David Bagares gata 1-3 10 416  1 824 382 12 622 1904, 1912/2002, 2013 779
                 
Gärdet                
Bremen 2 Miljöcertifierad Tegeluddsvägen 11-13 25 614 1 822 8 840 36 276 1988 1024
Bremen 4 Miljöcertifierad Tegeluddsvägen 15-23 18 243 788 1 250 20 281 1979/2002 613
                 
Hagastaden                
Härden 15 Miljöcertifierad Hälsingegatan 40 19 106 1 111 335 20 552 1962/2002 853
Mitokondrien 1   Norra Stationsgatan 59 0 375 0 375  2022  10 
Härden 16 Miljöcertifierad S:t Eriksgatan 117, Norra Stationsgatan 61 24 036 409 1 097 25 542 1932, 1988/2006 679
                 
Kungsholmen                
Dykaren 10  Miljöcertifierad Alströmergatan 39, Arbetargatan 35 7 594 471 1 687 9 752 1898/2018 295
Dykaren 33   Alströmergatan 41-43 0 0 2 421 2 421 1983/2010 65
                 
Summa Stockholm     181 224 20 453 24 851 226 528   10 713


Solna/Sundbyberg

    UTHYRNINGSBAR AREA (LOA, m²)
Fastighet
Miljöcertifierad
Gatuadress
Kontor
Butik/
Restaurang
Övrigt
Summa
Bygg-nadsår/
ombygg-
nadsår

Tax värde, mkr
Solna strand                
Apelsinen 4 Miljöcertifierad Hemvärnsgatan 8-10, Vretenvägen 7-11 12 587 192 505 13 284 1974 132
Apelsinen 5 Miljöcertifierad Hemvärnsgatan 12-22, Vretenvägen 13-15 16 043 972 3 366 20 381 1970, 2008 291
Cirkusängen 6 Miljöcertifierad Cirkusgränd 3 33 134 2 157 0 35 291 2014 1046
Päronet 6 Miljöcertifierad Solna strandv 1-7, Torggatan 13-15, Tritonvv 9-15 16 066 578 3 357 20 001 1951, 2008 313
Päronet 8 Miljöcertifierad Korta Gatan 2-12, Solna strandväg 13-15 0 0 0 0 1978/2009 274
Smultronet 2 Miljöcertifierad Torggatan 2 27 884 1 754 6 564 36 202 1966/1996, 2007 409
Stenhöga 2 Miljöcertifierad Landsvägen 30 0 0 7 041 7 041 2018 149
Stenhöga 3   Landsvägen 0 0 0 0 2016 133
Stenhöga 4 Miljöcertifierad Röntgenvägen 11 24 322 616 2 310 27 248 2019 794
Stenhöga 5 Miljöcertifierad   0 0 0 0 - 188
Stenhöga 6 Miljöcertifierad Landsvägen 32-34, Röntgenvägen 1-9, 2-4,
Cirkusgränd 2-4
19 208 1 234 32 231 52 673 1972/1988, 2007 280
                 
Hagalund                
Gelbgjutaren 3   Industrivägen 10A 1 082 0 470 1 552 1946 10
Gelbgjutaren 4   Industrivägen 8, Gelbgjutarevägen 5 0 0 0 0   3
Gelbgjutaren 10   Åldermansvägen 15 0 0 0 0 - 2
Gelbgjutaren 13   Gelbgjutarevägen 7-9, Åldermansvägen 13 0 0 0 0   3
Gelbgjutaren 14   Åldermansvägen 17-21 2 980 345 875 4 200 1930 30
Gelbgjutaren 17   Industrivägen 12-14, Åldermansvägen 23 4 086 0 3 024 7 110 1959 36
Instrumentet 2   Fabriksvägen 5-7 1 921 0 1 501 3 422 1943, 1956 16
Instrumentet 5   Gelbgjutarevägen 4-6, Industrivägen 6 0 0 0 0   7
Kassaskåpet 1   Industrivägen 27, Banvaktsvägen 28 0 0 540 540 1943 0
Kassaskåpet 2   Industrivägen 25, Banvaktsvägen 26 0 0 0 0 - 3
Kassaskåpet 4   Banvaktsvägen 24 2 084 0 481 2 563 1955 15
Kassaskåpet 9   Industrivägen 17, Gelbgjutarevägen 3 1 089 0 927 2 016 1945 9
Kassaskåpet 10   Banvaktsvägen 18, Gelbgjutarevägen 1 1 325 0 959 2 284 1941 15
Kassaskåpet 15 Miljöcertifierad Banvaktsvägen 20-22 0 0 6 442 6 442 1945 50
Kassaskåpet 16   Industrivägen 19-23 4 435 1 102 3 932 9 469 1939 49
Mjölner 3   Banvaktsvägen 14, Industrivägen 13 2 220 1 250 1 087 4 557 1968 18
Mjölner 4   Banvaktsvägen 12, Fabriksvägen 1, Industrivägen 11 3 127 0 505 3 632 1990 32
Ugnen 3   Banvaktsvägen 2, Källvägen 1 0 0 0 0 - 1
Ugnen 4  Miljöcertifierad Industrivägen 3-5, Banvaktsvägen 4-6 6 079 0 2 028 8 107 1971, 2007 67
Ugnen 7  Miljöcertifierad Industrivägen 1, Källvägen 4-6 2 895 588 761 4 244 1986/2012 46
Volund 2   Åldermansvägen 3 1 114 0 0 1 114 2000 13
Volund 6   Repslagarevägen 5 0 0 575 575 1938 3
Volund 7   Repslagarevägen 3 0 0 1 305 1 305 1938 5
Volund 11   Fabriksvägen 10 0 0 1 927 1 927 1938 6
Volund 16   Fabriksvägen 6-8 309 0 2 971 3 058 1940 7
Åldermannen 1   Åldermansvägen 10, Industrivägen 16 900 0 30 930 1902 0
Summa Solna / Sundbyberg     184 666 10 788 85 714 281 168   4 571
                 
Summa Humlegården     365 890 31 241 110 565 507 696   15 284


* Består av tre huskroppar med varsin miljöcertifiering