Fastighetsförteckning

Fastighetsförteckning per 30 juni 2020.

Stockholm

    UTHYRNINGSBAR AREA (LOA, m²)
Fastighet

Miljöcertifierad Gatuadress

Kontor

Butik/
Restaurang

Övrigt

Summa

Bygg-nadsår/
ombygg-
nadsår

Tax värde, mkr

City                
Blasieholmen 24 Miljöcertifierad Blasieholmsgatan 5 3 284 0 1 062 4 346 1976 243
Blasieholmen 55 Miljöcertifierad Hovslagargatan 3, Blasieholmsgatan 1-3 8 377 209 78 8 664 1898-1910/2007 588
Humlegården 60 Miljöcertifierad Linnégatan 2-6, Brahegatan 9, Sturegatan 20 7 638 1 796 823 10 257 1884/1966 931
Kåkenhusen 25 Miljöcertifierad Kungsgatan 12-14, Brunnsgatan 11-13 8 043 3 293 620 11 956 1983 1 363
Käpplingeholmen 3 Miljöcertifierad Nybrokajen 5, Teatergatan 1 3 512 0 192 3 704 1881/1940, 1974 467
Landbyska verket 8   Birger Jarlsgatan 28-30, Engelbrektsplan 2, Biblioteksgatan 29, Humlegårdsgatan 29-31 9 619 274 504 10 397 1916, 1981 559
Landbyska verket 9   Biblioteksgatan 25-27 1 461 0 126 1 587 1982 93
Riddaren 18   Nybrogatan 15-17 0 0 0 0 2020 163
Riddaren 27 Miljöcertifierad Nybrogatan 11, Riddargatan 7 5 452 2 029 165 7 646 1912 307
Skravelberget Större 20 Miljöcertifierad Birger Jarlsgatan 6 4 927 979 106 6 012 1963 411
Sparbössan 1 Miljöcertifierad Engelbrektsplan 1,  Birger Jarlsgatan 32, Engelbrektsgatan 3 7 835 2 112 1 784 11 731 1910 1 069
Styrpinnen 19 Miljöcertifierad Hamngatan 15 5 765 847 109 6 721 1881, 1989/2011 451
Styrpinnen 20 Miljöcertifierad Berzelii Park 9 2 276 0 2 554 4 830 1929/1964 0
Styrpinnen 22 Miljöcertifierad Kungsträdgårdsgatan 20 3 874 933 243 5 050 1943 402
Österbotten 8* Miljöcertifierad Birger Jarlsgatan 25-27, David Bagares gata 3 10 452 1 824 398 12 674 1904, 1912/2002, 2013 612
                 
Gärdet                
Bremen 2 Miljöcertifierad Tegeluddsvägen 11-13 25 437 1 996 8 840 36 273 1988-1993 848
Bremen 4 Miljöcertifierad Tegeluddsvägen 15-23 18 285 788 1 588 20 661 1979/2003 531
                 
Hagastaden                
Härden 15 Miljöcertifierad Hälsingegatan 38-40 2 808 0 151 2 959 1965, 2002 594
Härden 16   S:t Eriksgatan 117, Norra Stationsgatan 61 24 461 130 1 118 25 709 1932, 1988/2006 602
                 
Kungsholmen                
Dykaren 10   Alströmergatan 39 7 594 471 1 687 9 752 1898/2018 230
Dykaren 33   Alströmergatan 41-43 0 0 2 421 2 421 1983/2010 60
                 
Globen                
Sandhagen 9 Miljöcertifierad Rökerigatan 19 4 870 655 144 5 669 1989 79
Summa Stockholm     165 970 18 336 24 712 209 018   10 603


Solna/Sundbyberg

    UTHYRNINGSBAR AREA (LOA, m²)
Fastighet
Miljöcertifierad
Gatuadress
Kontor
Butik/
Restaurang
Övrigt
Summa
Bygg-nadsår/
ombygg-
nadsår

Tax värde, mkr
Solna strand                
Apelsinen 4 Miljöcertifierad Hemvärnsgatan 8-10, Vretenvägen 7-11 12 581 202 524 13 307 1974 115
Apelsinen 5 Miljöcertifierad Vretenvägen 13, Hemvärnsg 12-24 15 985 972 3 361 20 318 1970 267
Aprikosen 3 Miljöcertifierad Hemvärnsgatan 11-17 17 272 405 3 896 21 573 1972 251
Cirkusängen 6 Miljöcertifierad Landsvägen 40 33 134 2 157 0 35 291 2014 877
Päronet 6 Miljöcertifierad Solna strandv 1-7, Torggatan 13-15 16 046 586 3 410 20 042 1951, 1960 244
Päronet 8 Miljöcertifierad Korta gatan 10 19 738 0 1 700 21 438 1978/2009 348
Smultronet 2 Miljöcertifierad Vretenvägen 2-12 27 638 1 754 6 676 36 068 1966/1996, 2007 342
Stenhöga 1 Miljöcertifierad Röntgenvägen 1-7, 2-4, Cirkusgränd 1-4, Landsvägen 32-34 15 566 1 234 36 638 53 438 1972/1988, 2007 334
Stenhöga 2 Miljöcertifierad Landsvägen 30 0 0 7 041 7 041 2018 139
Stenhöga 3   Röntgenvägen 9 0 0 0 0 2016 84
Stenhöga 4 Miljöcertifierad Elektrogatan 2-10 24 322 616 2 310 27 248 2019 369
                 
Hagalund                
Gelbgjutaren 3   Industrivägen 10A 1 082 0 470 1 552 1946 9
Gelbgjutaren 4   Industrivägen 8, Gelbgjutarevägen 5 1 652 0 661 2 313 1945 14
Gelbgjutaren 10   Åldermansvägen 15 0 0 0 0 - 2
Gelbgjutaren 13   Gelbgjutarevägen 7-9, Åldermansvägen 13 970 49 3 219 4 238 1947 10
Gelbgjutaren 14   Åldermansvägen 17-21 2 980 345 875 4 200 1930 29
Gelbgjutaren 17   Industrivägen 10b, 12-14, Åldermansvägen 23 4 086 0 3 024 7 110 1959 36
Instrumentet 2   Fabriksvägen 5-7 2 067 0 1 387 3 454 1943, 1956 16
Instrumentet 5   Gelbgjutarevägen 4-6, Industrivägen 6 2 475 0 2 275 4 750 1942 18
Kassaskåpet 1   Industrivägen 27, Banvaktsvägen 28 0 0 540 540 1943 0
Kassaskåpet 2   Industrivägen 25, Banvaktsvägen 26 0 0 0 0 - 6
Kassaskåpet 4   Banvaktsvägen 24 2 157 0 469 2 626 1955 16
Kassaskåpet 9   Industrivägen 17, Gelbgjutarevägen 3 1 101 0 916 2 017 1945 10
Kassaskåpet 10   Banvaktsvägen 18, Gelbgjutarevägen 1 1 362 0 959 2 331 1988 13
Kassaskåpet 15 Miljöcertifierad Banvaktsvägen 20-22 331 0 6 101 6 432 1945 70
Kassaskåpet 16   Industrivägen 19-23 5 987 1 227 2 188 9 402 1939 57
Mjölner 3   Banvaktsvägen 14, Industrivägen 13 2 165 1 250 1 188 4 603 1968 18
Mjölner 4   Banvaktsvägen 12, Industrivägen 11 3 172 0 486 3 658 1991 29
Ugnen 3   Banvaktsvägen 2, Källvägen 1 0 0 0 0 - 1
Ugnen 4  Miljöcertifierad Industrivägen 3-5 6 077 0 1 998 8 075 1971 66
Ugnen 7  Miljöcertifierad Industrivägen 1 2 950 588 755 4 293 1986/2012 34
Volund 2   Åldermansvägen 3 1 114 0 0 1 114 2000 11
Volund 6   Repslagarevägen 5 0 0 575 575 1938 3
Volund 7   Repslagarevägen 3 0 0 1 305 1 305 1938 5
Volund 11   Fabriksvägen 10 0 0 1 771 1 771 1940 6
Volund 16   Fabriksvägen 6-8 309 0 2 971 3 280 1940 7
Åldermannen 1   Åldermansvägen 10, Industrivägen 16 900 0 0 900 1902 0
Summa Solna / Sundbyberg     225 219 11 385 99 689 336 293   3 857
                 
Summa Humlegården     391 189 29 721 124 401 545 311   14 460


* Består av tre huskroppar med varsin miljöcertifiering