Fastighetsförteckning

Fastighetsförteckning per 30 juni 2017.

Östra city

  UTHYRNINGSBAR AREA (LOA, m²)
Fastighet

Gatuadress Kontor Butik/
Restaurang
Övrigt Summa Nybygg-
nadsår
Värdeår
Tax värde,
mkr
Sparbössan 1 Engelbrektsplan 1-3 Birger Jarlsgatan 32 7 835 2 112 1 784 11 731 1907 1992 427
Humlegården 60 Linnégatan 2-6 7 628 1 999 524 10 151 1883,1963 1964 367
Österbotten 8 Birger Jarlsgatan 25-27, David Bagares gata 3 10 407 1 824 432 12 663 1902 1910-12 1945,1974, 2000 472
Kåkenhusen 25 Kungsgatan 12-14 8 074 3 293 612 11 979 1983 1990 549
Riddaren 27 Nybrogatan 11 Riddargatan  7 5 452 2 029 165 7 646 1912 1930 239
Skravelberget 
Större 20
Birger Jarlsgatan 6

4 927

979

100

6 006

1963

1963

331

Styrpinnen 22 Hamngatan 17 Kungsträdgårdsgatan 20 3 874 933 243 5 050 1941 2010 331
Styrpinnen 19 Hamngatan 15 5 780 847 109 6 736 1881, 1989 1988 359
Styrpinnen 20 Berzelii Park 9 Näckströmsgatan 3-5 2 276 0 2 554 4 830 1928 - 0
Blasieholmen 24 Blasieholmsgatan 5 3 284 0 1 084  4 368  1979 1979 189
Blasieholmen 55 Hovslagargatan 3 8 369 209 78  8 656  1898,1908 2006 469
Käpplingeholmen 3 Nybrokajen 5 3 560 0 169  3 729  1880 1997 185
Summa Östra city   71 466 14 225 7 854 93 545     3 919


Solna strand/Sundbyberg

  UTHYRNINGSBAR AREA (LOA, m²)
Fastighet

Gatuadress Kontor Butik/
Restaurang
Övrigt Summa Nybygg-
nadsår
Värdeår
Tax värde,
mkr
Cirkusängen 6 Landsvägen 40 33 134 2 157 0 35 291 2014 2014 764
Stenhöga 1 Röntgenvägen 2 22 406 1 120 43 615 67 141 1972 1972 279
Stenhöga 3 Röntgenvägen 9 0 0 0 0 2016 - 0
Smultronet 2 Vretenvägen 2-12 27 477 1 754 6 826 36 057 1963 1965 310
Päronet 6 Solna Strandväg 3
Torggatan 15
15 927 586 3 475 19 988 1951, 1960 1980 149
Päronet 8 Korta gatan 10 20 738 0 700 21 438 1978 2009 302

Apelsinen 4
Hemvärnsg 8-10/
Vretenv 7-11

12 587

202

490

13 279

1974

1974

125
Apelsinen 5 Vretenvägen 13 15 932 972 3 331 20 235 1970 1971 223
Aprikosen 3 Hemvärnsgatan 11-17 17 243 405 3 893 21 541 1972 1972 205
Summa Solna strand/Sundbyberg   165 444 7 196 62 330 234 970     2 358


Övriga Stockholm

  UTHYRNINGSBAR AREA (LOA, m²)
Fastighet

Gatuadress Kontor Butik/
Restaurang
Övrigt Summa Nybygg-
nadsår
Värdeår
Tax värde,
mkr

Härden 15

Hälsingegatan 38-40

21 503

48

432

21 983
1965,
2002

2002

534
Sandhagen 9 Rökerigatan 19 4 860 655 126 5 641 1989 1989 70
Summa Övriga Stockholm    26 363 703 558 27 624     604


Utvecklingsfastigheter

  UTHYRNINGSBAR AREA (LOA, m²)
Fastighet

Gatuadress Kontor Butik/
Restaurang
Övrigt Summa Nybygg-
nadsår
Värdeår
Tax värde,
mkr
Volund 2 Åldermansvägen 3 1 114 0 0 1 114 2000 2000 9

Volund 6
Repslagarevägen 5
0

0

575
575 1938
1948

2
Volund 7 Repslagarevägen 3 0 0 1 305 1 305 1938 1955 4
Volund 11 Fabriksvägen 10 0 0 1 771 1 771 1940 1940 5
Volund 16 Fabriksvägen 6–8 309 0 2 971 3 280 1940 1986 8
Ugnen 7 Industrivägen 1 2 953 349 994 4 296 1986 1986 27
Ugnen 3 Banvaktsvägen 2 0 0 0 0 1945 1
Ugnen 4 Industrivägen 3–5 6 077 0 2 008 8 085 1971 1971 57
Instrumentet 2 Fabriksvägen 5–7 2 035 0 1 392 3 427 1943,1956 1947 11
Instrumentet 5 Gelbgjutarevägen 4–6 2 475 0 2 275 4 750 1942 1942 13
Mjölner 4 Banvaktsvägen 12 3 172 0 486 3 658 1991 1990 24
Gelbgjutaren 13 Gelbgjutarevägen 7–9 970 49 3 219 4 238 1947 1947 10
Gelbgjutaren 4 Gelbgjutarevägen 5 1 652 0 661 2 313 1945 1975 11
Gelbgjutaren 10 Åldermansvägen 15 0 0 0 0 - - 1
Gelbgjutaren 3 Industrivägen 10 1 082 0 470 1 552 1946 1970 4
Gelbgjutaren 14 Åldermansvägen 17–21 2 980 345 875 4 200 1930 1950 23
Gelbgjutaren 17 Industrivägen 12–14 4 086 0 3 024 7 110 1959 1959 32
Kassaskåpet 4 Banvaktsvägen 24 2 196 0 430 2 626 1955 1955 14
Kassaskåpet 9 Industrivägen 17 1 101 0 916 2 017 1945 1945 10
Kassaskåpet 10 Banvaktsvägen 18 1 362 0 959 2 321 1988 1986 13
Kassaskåpet 16 Industrivägen 19–23 5 987 1 227 2 188 9 402 1939 1939 49
Kassaskåpet 15 Banvaktsvägen 20–22 658 0 5 664 6 322 1945 1986 29
Kassaskåpet 2 Industrivägen 25 0 0 1 100 1 100 1955 1955 4
Kassaskåpet 1 Industrivägen 27 0 0 540 540 1943 1943 0
Åldermannen 1 Röntgenvägen 11–13 900 0 12 912 1902 1976 0
Riddaren 18 Nybrogatan 15–17 4 752 1 238 0 5 990 1873 1955 95
Riddaren 26 Nybrogatan 15-17 0 0 1 996 1 996 1873 1955 0
Stenhöga 2 Landsvägen 30 0 0 0 - - 0
Stenhöga 4   0 0 0 - - 0
Summa Utvecklingsfastigheter

  45 861 3 208 35 831 84 900     459

Summa Humlegården   309 134 25 332 106 573 441 039     7 340