Fastighetsförteckning

Fastighetsförteckning per 31 december 2018.

Innerstad

  UTHYRNINGSBAR AREA (LOA, m²)
Fastighet


Gatuadress

Kontor

Butik/
Restaurang

Övrigt

Summa

Nybygg-nadsår
Värdeår

Tax värde, mkr

Blasieholmen 24 Blasieholmsgatan 5 3 284 0 1 084 4 368 1979 1979 189
Blasieholmen 55 Hovslagargatan 3, Blasieholmsgatan 1-3 8 362 209 78 8 649 1898, 1908 2006 469
Dykaren 10 Alströmergatan 39 7 594 471 1 687 9 752 1898 1975 126
Humlegården 60 Linnégatan 2-6, Brahegatan 9, Sturegatan 20 7 638 1 956 610 10 204 1883, 1963 1964 367
Härden 15 Hälsingegatan 38-40 21 503 48 432 21 983 1965, 2002 2002 534
Härden 16 S:t Eriksgatan 117, Norra Stationsgatan 61 24 470 130 1 118 25 718 1932 1969 494
Kåkenhusen 25 Kungsgatan 12-14, Brunnsgatan 11-13 8 031 3 293 620 11 944 1983 1990 549
Käpplingeholmen 3 Nybrokajen 5, Teatergatan 1 3 550 0 169 3 719 1880 1997 185
Riddaren 27 Nybrogatan 11, Riddargatan 7 5 452 2 029 165 7 646 1912 1930 239
Skravelberget Större 20 Birger Jarlsgatan 6 4 927 979 106 6 012 1963 1963 331
Sparbössan 1 Engelbrektsplan 1,  Birger Jarlsgatan 32, Engelbrektsgatan 3 7 835 2 112 1 784 11 731 1907 1992 427
Styrpinnen 19 Hamngatan 15 5 780 847 109 6 736 1881, 1989 1988 359
Styrpinnen 20 Berzelii Park 9 2 276 0 2 554 4 830 1928 - 0
Styrpinnen 22 Kungsträdgårdsgatan 20 3 874 933 243 5 050 1941 2010 331
Österbotten 8 Birger Jarlsgatan 25-27, David Bagares gata 3 10 442 1 824 398 12 664 1902,1910-1912 1945, 1974, 2000 472
Total Innerstad   125 018 14 831 11 157 151 006     5 073


Ytterstad

  UTHYRNINGSBAR AREA (LOA, m²)

Fastighet


Gatuadress


Kontor

Butik/
Restaurang

Övrigt

Summa

Nybygg-nadsår

Värdeår Tax värde, mkr
Apelsinen 4 Hemvärnsgatan 8-10, Vretenvägen 7-11 12 587 202 505 13 294 1974 1974 125
Apelsinen 5 Vretenvägen 13, Hemvärnsg 12-24 15 934 972 3 323 20 229 1970 1971 223
Aprikosen 3 Hemvärnsgatan 11-17 17 243 405 3 896 21 544 1972 1972 205
Cirkusängen 6 Landsvägen 40 33 134 2 157 0 35 291 2014 2014 764
Kassaskåpet 15 Banvaktsvägen 20-22 331 0 5 991 6 322 1945 1986 29
Päronet 6 Solna strandv 1-7, Torggatan 13-15 15 968 586 3 475 20 029 1951, 1960 1980 150
Päronet 8 Korta gatan 10 20 738 0 700 21 438 1978 2009 302
Sandhagen 9 Rökerigatan 19 4 862 655 144 5 661 1989 1989 70
Smultronet 2 Vretenvägen 2-12 27 480 1 754 6 839 36 073 1963 1965 310
Stenhöga 1 Röntgenvägen 1-7, 2-4, Cirkusgränd 1-4, Landsvägen 32-34 22 544 1 234 42 966 66 744 1972 1972, 1989 258
Stenhöga 3 Röntgenvägen 9 0 0 0 0 2016 2016 121
Ugnen 4 Industrivägen 3-5 6 077 0 2 008 8 085 1971 1971 57
Ugnen 7 Industrivägen 1 2 950 588 755 4 293 1986 1986 27
Total Ytterstad   179 848 8 553 70 602 259 003     2 641


Utvecklingsfastigheter

  UTHYRNINGSBAR AREA (LOA, m²)
Fastighet

Gatuadress Kontor Butik/
Restaurang
Övrigt Summa Nybygg-nasår Värdeår Tax värde, mkr
Gelbgjutaren 3 Industrivägen 10a 1 082 0 470 1 552 1946 1970 4
Gelbgjutaren 4 Industrivägen 8, Gelbgjutarevägen 5 1 652 0 661 2 313 1945 1975 11
Gelbgjutaren 10 Åldermansvägen 15 0 0 0 0 - - 1
Gelbgjutaren 13 Gelbgjutarevägen 7-9, Åldermansvägen 13 970 49 3 219 4 238 1947 1947 10
Gelbgjutaren 14 Åldermansvägen 17-21 2 980 345 875 4 200 1930 1950 23
Gelbgjutaren 17 Industrivägen 10b, 12-14, Åldermansvägen 23 4 086 0 3 024 7 110 1959 1959 32
Instrumentet 2 Fabriksvägen 5-7 2 067 0 1 388 3 455 1943, 1956 1947 11
Instrumentet 5 Gelbgjutarevägen 4-6, Industrivägen 6 2 475 0 2 275 4 750 1942 1942 13
Kassaskåpet 1 Industrivägen 27, Banvaktsvägen 28 0 0 540 540 1943 1943 0
Kassaskåpet 2 Industrivägen 25, Banvaktsvägen 26 0 0 1 100 1 100 1955 1955 4
Kassaskåpet 4 Banvaktsvägen 24 2 196 0 430 2 626 1955 1955 14
Kassaskåpet 9 Industrivägen 17, Gelbgjutarevägen 3 1 101 0 916 2 017 1945 1945 10
Kassaskåpet 10 Banvaktsvägen 18, Gelbgjutarevägen 1 1 362 0 1 069 2 431 1988 1986 13
Kassaskåpet 16 Industrivägen 19-23 5 987 1 227 2 188 9 402 1939 1939 49
Mjölner 3 Banvaktsvägen 14, Industrivägen 13 2 165 1 356 1 082 4 603 1968 1968 14
Mjölner 4 Banvaktsvägen 12, Industrivägen 11 3 172 0 486 3 658 1991 1990 24
Ugnen 3 Banvaktsvägen 2, Källvägen 1 0 0 0 0 - - 1
Volund 2 Åldermansvägen 3 1 114 0 0 1 114 2000 2000 9
Volund 6 Repslagarevägen 5 0 0 575 575 1938 1948 2
Volund 7 Repslagarevägen 3 0 0 1 305 1 305 1938 1955 4
Volund 11 Fabriksvägen 10 0 0 1 771 1 771 1940 1940 5
Volund 16 Fabriksvägen 6-8 309 0 2 971 3 280 1940 1986 8
Åldermannen 1 Åldermansvägen 10, Industrivägen 16 900 0 12 912 1902 1976 0
                 
 Pågående projekt                             
 Riddaren 18 Nybrogatan 15-17 0 0 0 0 - - 95
 Stenhöga 2 Landsvägen 30  0 0 7041 7041 2018 2018 75
 Stenhöga 4 Röntgenvägen 11-13 0 0 0 - - 150
                 
Summa Utvecklingsfastigheter


 
33 618 2 977 33 398 69 993     585

Summa Humlegården   338 484 26 361 115 157 480 002     8 299