Kreditvärdighet

Humlegården har en rating från S&P med betyget BBB+, positiva utsikter samt en rating från Moody´s med betyget Baa1, stabila utsikter. Båda kreditbetygen speglar bolagets höga kvalité i fastighetsbeståndet med kommersiella lokaler i centrala Stockholm, goda finansiella nyckeltal och en affärsmodell som under kontrollerade former fokuserar på större renoverings- och utvecklingsprojekt.

Humlegården är en stark finansiell motpart:

 • Stark ägarkoppling till Länsförsäkringsgruppen (A-rating)
  • Humlegården ägs av 23 länsförsäkringsbolag samt Länsförsäkringar Liv, Länsförsäkringar AB och Länsförsäkringar Fondliv, vars ägande i fastigheter är en långsiktig förvaltning av försäkringsbolagstillgångar med aktsamt risktagande. Uppdraget från ägarna är att äga, förvalta och utveckla egna fastigheter i attraktiva kontorslägen i Stockholmsregionen. I bankupplåningen finns en ägarkoppling, så kallad Change of Controlklausul. Den ger långivaren möjlighet att säga upp lånet till återbetalning om inte Humlegården till minst 90 procent ägs av bolag inom länsförsäkringsgruppen.
 • Hög kvalitet i fastighetsbeståndet med kommersiella fastigheter i centrala Stockholm
 • Stabila hyresintäkter och låga vakanser med stöd från en stark ekonomisk tillväxt
 • Relativt lång löptid i kontraktsportföljen
 • Finansiell styrka genom
  • Låg belåningsgrad
  • Minskande andel säkerställd finansiering
  • Låg andel belånade fastigheter
  • Minskande skuldkvot
 • Ingen utdelning

Standard & Poor’s stärker Humlegårdens betyg: BBB+ positive outlook
Moody’s höjer Humlegårdens rating: Baa1, stable outlook
Ta del av kreditinvesteringsrapport från Moody´s
Ta del av S&Ps ratingrapport 

Kreditanalytiker 

Danske Bank
Louis Landeman
08-568 805 24
louis.landeman@danskebank.com 

Handelsbanken
Michael Andersson
08-701 13 99
mian11@handelsbanken.se

SEB
Gustav Johanneson
08-763 85 75
gustav.johannesson@seb.se

Swedbank
Elinor Ahlfors Hallkvist
073 021 07 46
elinor.ahlfors.hallkvist@swedbank.se

Kreditanalytiker

 

Danske Bank

Louis Landeman

08-568 805 24

louis.landeman@danskebank.com

 

Handelsbanken

Michael Andersson

08-701 13 99 

mian11@handelsbanken.se

 

SEB

Gustav Johanneson

08-763 85 75

gustav.johannesson@seb.se

 

Swedbank

Axel Andersson

073-075 51 02

axel.andersson@swedbank.se