Kreditvärdighet

Humlegården ska sträva efter att vara en koncern med en kreditvärdering motsvarande minst ”investment grade”. Dels för att attrahera långivare, dels för att uppnå lägsta möjliga upplåningskostnad.

Humlegården är en stark finansiell motpart:

  • Stark ägarkoppling till Länsförsäkringsgruppen (A-rating)
    • Humlegården ägs av 23 länsförsäkringsbolag samt Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringar Sak, vars ägande i fastigheter är en långsiktig förvaltning av försäkringsbolagstillgångar med aktsamt risktagande. Uppdraget från ägarna är att äga, förvalta och utveckla egna fastigheter i attraktiva kontorslägen i Stockholmsregionen. I bankupplåningen finns en ägarkoppling, så kallad Change of Controlklausul. Den ger långivaren möjlighet att säga upp lånet till återbetalning om inte Humlegården till minst 90 procent ägs av bolag inom länsförsäkringsgruppen.
  • Hög kvalitet i fastighetsbeståndet med kommersiella fastigheter i centrala Stockholm
  • Stabila hyresintäkter och låga vakanser med stöd från en stark ekonomisk tillväxt och relativt lågt utbud av kommersiella lokaler
  • Relativt lång löptid i kontraktsportföljen
  • Finansiell styrka genom en låg belåningsgrad.
  • Minskande andel säkerställd finansiering.
  • Ingen utdelning