Kreditvärdighet

Humlegården har en rating från Moody´s med betyget Baa2, stabila utsikter. Ratingen speglar bolagets höga kvalité i fastighetsbeståndet med kommersiella lokaler i centrala Stockholm, goda finansiella nyckeltal och en affärsmodell som under kontrollerade former fokuserar på större renoverings- och utvecklingsprojekt.

Humlegården är en stark finansiell motpart:

 • Stark ägarkoppling till Länsförsäkringsgruppen (A-rating)
  • Humlegården ägs av 23 länsförsäkringsbolag samt Länsförsäkringar Liv, Länsförsäkringar Sak och Länsförsäkringar Fondliv, vars ägande i fastigheter är en långsiktig förvaltning av försäkringsbolagstillgångar med aktsamt risktagande. Uppdraget från ägarna är att äga, förvalta och utveckla egna fastigheter i attraktiva kontorslägen i Stockholmsregionen. I bankupplåningen finns en ägarkoppling, så kallad Change of Controlklausul. Den ger långivaren möjlighet att säga upp lånet till återbetalning om inte Humlegården till minst 90 procent ägs av bolag inom länsförsäkringsgruppen.
 • Hög kvalitet i fastighetsbeståndet med kommersiella fastigheter i centrala Stockholm
 • Stabila hyresintäkter och låga vakanser med stöd från en stark ekonomisk tillväxt
 • Relativt lång löptid i kontraktsportföljen
 • Finansiell styrka genom
  • Låg belåningsgrad
  • Minskande andel säkerställd finansiering
  • Låg andel belånade fastigheter
  • Minskande skuldkvot
 • Ingen utdelning

Ta del av kreditvärderingsrapporten från Moody´s
Ta del av analys från SEB

Kreditanalytiker 

Danske Bank
Louis Landeman +46 (8) 568 805 24
louis.landeman@danskebank.com

Handelsbanken
Michael Andersson +46 (8) 7011399 
mian11@handelsbanken.se

SEB
Jacob Zachrison  +46 (8) 522 296 85
jacob.zachrison@seb.se

Swedbank
Gustav Johannesson + 46 (70) 767 63 75
gustav.johannesson@swedbank.se