Standard & Poor’s stärker Humlegårdens betyg: BBB+ positive outlook

Pressmeddelande den 16 mars 2023:

Humlegårdens rating, BBB+, har bekräftats av Standard & Poor’s som också stärker betyget från stable outlook till positive outlook. Utöver Humlegården har endast ett fastighetsbolag i Europa erhållit en höjd rating de senaste 12 månaderna.

Stark finansiell och operationell utveckling
Humlegården har attraktiva fastigheter i efterfrågade lägen, ett starkt kunderbjudande och arbetar aktivt med att skapa framtidens hållbara arbets- och stadsmiljöer. I februari 2022 erhöll Humlegården en investment grade rating från Standard & Poor’s med betyget BBB+, stable outlook. Det är en stark rating som ytterst få kommersiella fastighetsbolag i Europa når upp till. Nu har bolaget erhållit en uppdaterad rating från S&P, som innebär att betyget stärks till BBB+ positive outlook. Betyget är i linje med bolagets förväntningar och bekräftar Humlegårdens stabila finansiella ställning, starka kundbas och högkvalitativa fastighetsportfölj. Det indikerar även att S&P överväger att höja Humlegårdens rating.

I sin analys noterar S&P att Humlegårdens finansiella och operationella nyckeltal kontinuerligt har förbättrats. De gör även bedömningen att Humlegården fortsättningsvis kommer att upprätthålla en god finansiell ställning och jämfört med bolag med liknande riskprofil utmärker sig Humlegården genom att vara bättre positionerat. Den starka kopplingen till länsförsäkringsgruppen och ägarnas långsiktiga engagemang är också en positiv faktor i den sammantagna bedömningen. Utöver Humlegården har endast ett fastighetsbolag i Europa erhållit en höjd rating de senaste 12 månaderna.

– Vi är glada över att S&P ger oss ett starkt betyg med positiva utsikter. Att vi lyckas stärka vår rating i rådande marknadsläge är ett styrkebesked och visar att vi valt rätt strategi och har en robust position. Vi har varit tydliga och konsekventa kring vår målbild och levererat resultat. Humlegården är en långsiktig aktör, där finansiell styrka är en central del. Vi har en motståndskraft som gör att vi står väl rustade för att möta framtiden och kan ta tillvara på de möjligheter som uppstår i en föränderlig värld, säger Anneli Jansson, Vd på Humlegården.

Denna information är sådan information som Humlegården Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 mars 2023 kl. 11:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Anneli Jansson, Vd Humlegården Fastigheter
E-mail:
anneli.jansson@humlegarden.se
Tel: 08-678 92 01

Mikael Andersson, CFO Humlegården Fastigheter
E-mail: mikael.andersson@humlegarden.se 
Tel: 08-678 92 19

 Relaterade artiklar

Sabina Jonestrand utses till Hållbarhetsansvarig på Humlegården

Hållbarhet är en integrerad del av verksamheten och Humlegården har gjort stora framsteg inom området under de senaste åren. För uppdraget att ansvara för den fortsätta utvecklingen av Humlegårdens...

Läs mer


Humlegården välkomnar Brunswick Real Estate

Den nordiska fastighetsinvesteraren Brunswick ville skapa en dynamisk mötesplats där såväl medarbetare som samarbetspartners och intressenter kan samlas – House of Brunswick. Valet föll på...

Läs mer


Humlegården Fastigheter AB (publ) års- och hållbarhetsredovisning 2022

Humlegårdens års- och hållbarhetsredovisning 2022 finns nu tillgänglig på vår hemsida, www.humlegarden.se.

Läs mer