Ägare

23 länsförsäkringsbolag samt Länsförsäkringar Liv, Länsförsäkringar AB och Länsförsäkringar Fondliv, äger Humlegården, vars ägande i fastigheter är en långsiktig förvaltning av försäkringsbolagstillgångar med aktsamt risktagande. Uppdraget från ägarna är att äga, förvalta och utveckla egna fastigheter i attraktiva kontorslägen i Stockholmsregionen.

Ägare
Länsförsäkringsbolag Aktieägare 2023-06-30   Org. nummer Ägarandel, % Antal aktier
Länsförsäkringar Liv Länsförsäkringar Liv
Försäkringsaktiebolag (publ)
516401-6627 14,45 102 494
Älvsborg Länsförsäkringar Älvsborg
Förvaltning AB
556664-7136 9,97 70 680
Länsförsäkringar AB LF Sak Fastighets AB 556683-6416 7,47 52 955
Dalarna Dalarnas Försäkringsbolag
Förvaltningsaktiebolag
556683-6044 7,43 52 691
Göteborg och Bohuslän Länsförsäkringar Göteborg
och Bohuslän Fastigheter AB
556683-5897 7,36 52 173
Östgöta Östgöta Brandstodsbolag
Fastighet AB
556666-1111 5,91 41 909
Jönköping Länet Förvaltning i
Jönköping AB
556683-5871 4,84 34 333
Bergslagen Länsförsäkringar Bergslagen Fastigheter AB 556683-5855 4,60 32 624
Skåne Länskap Skåne AB 556364-3781 4,60 32 606
Södermanland Strimlusen Förvaltnings AB 556683-5905 4,44 31 510
Halland Länsförsäkringar Halland 
Förvaltningsaktiebolag
556596-0837 3,63 25 773
Kalmar LFK Finans AB 556661-7907 3,27 23 159
Länsförsäkringar
Göinge–Kristianstad
Aktiebolaget Tivoliparken 556684-8247 3,23 22 907
Uppsala Länsförsäkringar Uppsala
Fastighets AB
556683-4023 2,97 21 047
Jämtland Länsförsäkringar Jämtland
Fastigheter AB
556660-2537 2,47 17 511
Kronoberg Länsgården AB 556683-4015 2,14 15 195
Blekinge BLF Fastighet AB 556683-4007 1,88 13 363
Västerbotten Länsförsäkringar Västerbotten Invest AB 559123-9271 1,38 9 805
Gotland Humlegården Gotland AB 556676-2687 1,31 9 314
Värmland Länsförsäkringar Värmland
Aktieförvaltning AB
556763-7250 1,20 8 536
Stockholm LFS Fastigheter AB 559170-7855 1,17 8 281
Skaraborg LF Skaraborg Förvaltning AB 559171-2095 1,15 8 142
Västernorrland Fastighetsförvaltningsbolaget
Gården 35 AB
556683-4031 1,06 7 520
Norrbotten Länsförsäkringar Norrbotten
Holding AB
556656-7755 0,92 6 553
Länsförsäkringar Fondliv Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag (publ) 516401-8219 0,79 5 602
Gävleborg LFG Förvaltning AB 559169-3170 0,34 2 436
Summa     100,0 709 119