Ägare

19 länsförsäkringsbolag samt Länsförsäkringar Sak äger Humlegården, vars ägande i fastigheter är en långsiktig förvaltning av försäkringsbolagstillgångar med aktsamt risktagande. Uppdraget från ägarna är att äga, förvalta och utveckla egna fastigheter i attraktiva kontorslägen i Stockholmsregionen.

Ägare
Länsförsäkringsbolag Aktieägare 2016-12-31 Ägarandel, % Organisationsnummer
Älvsborg Länsförsäkringar Älvsborg Förvaltning AB 15,7 556664–7136
Dalarna Dalarnas Försäkringsbolag Förvaltningsaktiebolag 11,2 556683–6044
Länsförsäkringar Sak Länsförsäkringar Sak Fastighets AB 8,6 556683–6416
Bergslagen Länsförsäkringar Bergslagen Fastigheter AB 7,7 556683–5855
Östgöta Östgöta Brand Fastighet AB 6,8 556666–1111
Södermanland Strimlusen Förvaltnings AB 6,3 556683–5905
Göteborg och Bohuslän Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Fastigheter AB 6,3 556683–5897
Jönköping Länet Förvaltning i Jönköping AB 5,9 556683–5871
Kalmar LFK Finans AB 5,1 556661–7907
Uppsala Länsförsäkringar Uppsala Fastighets AB 3,8 556683–4023
Halland Länsförsäkringar Halland Förvaltningsaktiebolag 3,8 556596–0837
Länsförsäkringar Göinge–Kristianstad AB Tivoliparken 3,8 556684–8247
Jämtland Länsförsäkringar Jämtland Fastigheter AB 2,8 556660–2537
Skåne Länshem AB 2,8 556364–3781
Västernorrland Fastighetsförvaltningsbolaget Gården 35 AB 2,4 556683–4031
Blekinge BLF Fastighet AB 2,2 556683–4007
Kronoberg Länsgården AB 1,6 556683–4015
Gotland Humlegården Gotland AB 1,5 556676–2687
Norrbotten LF Norrbotten Holding AB 0,9 556656–7755
Värmland Länsförsäkringar Värmland Aktieförvaltning AB 0,7 556763–7250
Totalt   100,0