Ägare

23 länsförsäkringsbolag samt Länsförsäkringar Liv, Länsförsäkringar Sak och Länsförsäkringar Fondliv, äger Humlegården, vars ägande i fastigheter är en långsiktig förvaltning av försäkringsbolagstillgångar med aktsamt risktagande. Uppdraget från ägarna är att äga, förvalta och utveckla egna fastigheter i attraktiva kontorslägen i Stockholmsregionen.

Ägare
Länsförsäkringsbolag Aktieägare 2020-12-31   Org. nummer Ägarandel, % Antal aktier
Länsförsäkringar Liv Länsförsäkringar Liv
Försäkringsaktiebolag (publ)
516401-6627 13,2 93 432
Älvsborg Länsförsäkringar Älvsborg
Förvaltning AB
556664-7136 10,5 74 153
Länsförsäkringar Sak LF Sak Fastighets AB 556683-6416 7,5 52 955
Dalarna Dalarnas Försäkringsbolag
Förvaltningsaktiebolag
556683-6044 6,8 48 032
Bergslagen Länsförsäkringar Bergslagen
Fastigheter AB
556683-5855 6,7 47 624
Göteborg och Bohuslän Länsförsäkringar Göteborg
och Bohuslän Fastigheter AB
556683-5897 5,9 42 001
Östgöta Östgöta Brandstodsbolag
Fastighet AB
 556666-1111 5,9 41 909
Södermanland Strimlusen Förvaltnings AB 556683-5905 5,5 38 906
Jönköping Länet Förvaltning i
Jönköping AB
556683-5871 5,2 36 603
Skåne Länskap Skåne AB 556364-3781 4,2 29 911
Kalmar LFK Finans AB 556661-7907 4,0 28 359
Halland Länsförsäkringar Halland 
Förvaltningsaktiebolag
556596-0837 3,6 25 773
Uppsala Länsförsäkringar Uppsala
Fastighets AB
556683-4023 3,3 23 547
Länsförsäkringar
Göinge–Kristianstad
Aktiebolaget Tivoliparken 556684-8247 3,2 22 907
Jämtland Länsförsäkringar Jämtland
Fastigheter AB
556660-2537 2,5 17 511
Blekinge BLF Fastighet AB 556683-4007 1,9 13 363
Kronoberg Länsgården AB 556683-4015 1,7 12 392
Gotland Humlegården Gotland AB 556676-2687 1,3 9 314
Värmland Länsförsäkringar Värmland
Aktieförvaltning AB
556763-7250 1,2 8 536
Stockholm LFS Fastigheter AB 559170-7855 1,2 8 281
Västernorrland Fastighetsförvaltningsbolaget
Gården 35 AB
556683-4031 1,1 7 520
Skaraborg LF Skaraborg Förvaltning AB 559171-2095 1,0 7 422
Norrbotten Länsförsäkringar Norrbotten
Holding AB
556656-7755 0,9 6 253
Länsförsäkringar Fondliv Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag (publ) 516401-8219 0,7 5 107
Västerbotten Länsförsäkringar Västerbotten Invest AB 559123-9271 0,7 4 872
Gävleborg LFG Förvaltning AB 559169-3170 0,3 2 436
Totalt     100,0 709 119