Koden som handlar om förtroende

Det är viktigt för Humlegården Fastigheter att alla medarbetare strävar åt samma håll och  att alla strävar efter att skapa förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och riktlinjer som gäller alla i företaget.

Alla Humlegårdens medarbetare förväntas agera på ett sätt som inger förtroende och respekt hos kollegor, kunder, offentliga institutioner och andra intressenter i samhället.

Vår uppförandekod innehåller regler och riktlinjer för alla som jobbar i företaget, oavsett anställningsform och inkluderar även våra styrelseledamöter.

Här kan du läsa hela Humlegården Fastigheters uppförandekod. Den antogs av styrelsen 2023-09-22