Koden som handlar om förtroende

Det är viktigt för Humlegården Fastigheter att alla medarbetare strävar åt samma håll och  att alla strävar efter att skapa förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och riktlinjer som gäller alla i företaget.

Fastighetsbranschen är en bransch där långsiktighet är väsentligt. Ett förtroende tar lång tid att bygga upp, men kan raseras på ett ögonblick. Därför förväntas Humlegårdens medarbetare agera på ett sätt som inger förtroende och respekt hos kollegor, kunder, offentliga institutioner och andra intressenter i samhället.

Allt vi gör handlar på ett eller annat sätt om att skapa förtroende som vi också lever upp till. För att göra detta så enkelt som möjligt för alla som jobbar på Humlegården Fastigheter finns en samling regler och riktlinjer för alla som jobbar i företaget – oavsett anställningsform, och som inkluderar styrelseledamöter och chefer.

Här kan du läsa hela Humlegården Fastigheters uppförandekod som antogs av styrelsen 2017-06-01.