Humlegården – en långsiktig affär med god avkastning

Humlegården Fastigheter ägs av 23 länsförsäkringsbolag, Länsförsäkringar AB, Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringar Fondliv.

Humlegården äger, förvaltar och utvecklar egna fastigheter med ett bestånd i attraktiva kontorslägen i Stockholmsregionen. Risktagandet ska ske aktsamt och vara en del i en långsiktig förvaltning av försäkringsbolagstillgångar. Ägarna investerar i Humlegården av framför allt tre skäl:

  • Fastigheter är ett tillgångsslag som stabiliserar våra ägares placeringsportföljer.
  • Det blir en jämnare värdeutveckling än investeringar på börsen.
  • Stockholm är den mest attraktiva fastighetsmarknaden i Sverige - skapar förutsättning för god totalavkastning.

Över en rullande femårsperiod ska Humlegården ge en genomsnittlig årlig avkastning på substansvärde om lägst 6 procent. Avkastningen återinvesteras för att nå Humlegårdens mål. Saknas investeringsmöjligheter kan utdelning ske.