Finansiella rapporter

Här hittar du finansiella rapporter från Humlegården Fastigheter. Rapporterna finns i PDF-format.

 RapporterWebb
Humlegården Fastigheter halvårsrapport januari-juni 2021  
Humlegården Fastigheter års- och hållbarhetsredovisning 2020  Webbversion
Humlegården Fastigheter bokslutskommuniké januari-december 2020  
Humlegården Fastigheter halvårsrapport januari-juni 2020  
Humlegården Fastigheter års- och hållbarhetsredovisning 2019 Webbversion
Humlegården Fastigheter bokslutskommuniké januari-december 2019  
Humlegården Fastigheter halvårsrapport januari-juni 2019  
Humlegården Fastigheter års- och hållbarhetsredovisning 2018  
Humlegården Fastigheter bokslutskommuniké januari-december 2018  
Humlegården Fastigheter halvårsrapport januari-juni 2018  
Humlegården Fastigheter års- och hållbarhetsredovisning 2017  
Humlegården Fastigheter bokslutskommuniké januari–december 2017  
Humlegården Fastigheter halvårsrapport januari-juni 2017  
Humlegården Fastigheter års- och hållbarhetsredovisning 2016  
Humlegården Fastigheter Halvårsöversikt 2016
 
Humlegården Fastigheter Årsöversikt 2015  
Humlegården Fastigheter Halvårsöversikt 2015  
Humlegården Fastigheter Årsöversikt 2014
 
Humlegården Fastigheter Halvårsöversikt 2014  
Humlegården Fastigheter Årsöversikt 2013   
Humlegården Fastigheter Halvårsöversikt 2013  
Humlegården Fastigheter Årsöversikt 2012  
Humlegården Fastigheter Årsöversikt 2011