Finansiella rapporter

Här hittar du finansiella rapporter från Humlegården Fastigheter. Rapporterna finns i PDF-format.

 Rapporter Webb Utskrift
Humlegården Fastigheter års- och hållbarhetsredovisning 2023 Webbversion  
Humlegården Fastigheter bokslutskommuniké januari-december 2023    
Humlegården Fastigheter halvårsrapport januari-juni 2023    
Humlegården Fastigheter års- och hållbarhetsredovisning 2022 Webbversion  
Humlegården Fastigheter bokslutskommuniké januari-december 2022    
Humlegården Fastigheter halvårsrapport januari-juni 2022    
Humlegården Fastigheter års- och hållbarhetsredovisning 2021 Webbversion  Printversion
Humlegården Fastigheter bokslutskommuniké januari-december 2021    
Humlegården Fastigheter halvårsrapport januari-juni 2021    
Humlegården Fastigheter års- och hållbarhetsredovisning 2020 Webbversion  
Humlegården Fastigheter bokslutskommuniké januari-december 2020    
Humlegården Fastigheter halvårsrapport januari-juni 2020    
Humlegården Fastigheter års- och hållbarhetsredovisning 2019 Webbversion  
Humlegården Fastigheter bokslutskommuniké januari-december 2019    
Humlegården Fastigheter halvårsrapport januari-juni 2019    
Humlegården Fastigheter års- och hållbarhetsredovisning 2018    
Humlegården Fastigheter bokslutskommuniké januari-december 2018    
Humlegården Fastigheter halvårsrapport januari-juni 2018    
Humlegården Fastigheter års- och hållbarhetsredovisning 2017    
Humlegården Fastigheter bokslutskommuniké januari–december 2017    
Humlegården Fastigheter halvårsrapport januari-juni 2017    
Humlegården Fastigheter års- och hållbarhetsredovisning 2016    
Humlegården Fastigheter Halvårsöversikt 2016    
Humlegården Fastigheter Årsöversikt 2015    
Humlegården Fastigheter Halvårsöversikt 2015    
Humlegården Fastigheter Årsöversikt 2014
   
Humlegården Fastigheter Halvårsöversikt 2014    
Humlegården Fastigheter Årsöversikt 2013     
Humlegården Fastigheter Halvårsöversikt 2013    
Humlegården Fastigheter Årsöversikt 2012    
Humlegården Fastigheter Årsöversikt 2011