Skräddarsydda lösningar för alla behov

Vår ambition är att skapa marknadens bästa platser och lokaler, som möter det nya arbetslivet med en förstklassig kundupplevelse. Det gör vi genom ett starkt kunderbjudande, nära dialog och fokus på kvalitet i alla led.

Kontor som möter det nya arbetslivet

Vi vill att våra kunder ska uppleva att deras kontorslokaler, och därigenom relationen med oss som hyresvärd, bidrar till deras affär. Vi har lång erfarenhet av att fånga kundernas behov och guida dem till lösningar som är skräddarsydda för just deras verksamhet. Vi arbetar för att skapa långsiktiga relationer och vill erbjuda våra kunder möjlighet att utvecklas inom vårt bestånd då lokalbehoven förändras över tid.

Vi tar utgångspunkt i samtalet

Vi ser en förflyttning där kontoret går från att ses som enbart en arbetsplats till att i högre grad värderas som en mötesplats. De lokalsökande företagen efterfrågar flexibilitet, effektiva ytor och tillgång till service som underlättar vardagen. Vilken lösning som passar bäst är dock högst individuellt för varje bolag. Istället för att erbjuda standardiserade lösningar har vi därför lagt vårt fokus på ett synsätt och en metod som vi kallar Skräddarsytt, då det bygger på principen att alla kunder är olika och att den produkt och de tjänster vi erbjuder sätts samman med utgångspunkt i kundens behov och önskemål. Den gemensamma nämnaren är vårt fokus på kvalitet och service, men med varierande avtalslängd och möjlighet för kunden att addera utökade tjänster.  

Med utgångspunkt i samtalet med kunden tar vi fram förslag, baserat på verksamhetens behov och önskemål. Detta samtidigt som vi också arbetar aktivt för att ständigt utveckla de platser där vi är verksamma - såväl fastigheten i sig som kvarteret den tillhör.

- Det pratas ofta om co-working eller aktivitetsbaserat som svar på vad som är en framtidssäkrad kontorslösning. Ofta går man direkt på metodiken. Vi tror att grunden för att hitta en lösning som stöttar verksamheten på bästa sätt bygger på en bra och djup dialog. Vi vill slå ett slag för det samtalet, där man skapar en förståelse för kundens behov och kan översätta det till en fysisk plats. Och där man i arbetet med kontorslösningen också tänker på hur kundens sociala, digitala och fysiska värld kan flätas samman på bästa möjliga sätt, säger Anna Kullendorff, Affärsutvecklingschef på Humlegården.

Kontorskollen

Genom ett nära samarbete och ständig dialog kan vi också stödja kunder som utvecklat sitt arbetssätt, för att kontoret ska möta behoven på bästa sätt. I vårt tjänsteerbjudande återfinns rådgivning baserat på studier, Kontorskollen, där vi tillsammans med våra samarbetspartners kartlägger användning och omvandlar strategi och faktiska behov till rätt dimensionering av ytorna med en funktionalitet och ett tydligt koncept som stödjer verksamheten.

Lokaler för alla behov

Vi erbjuder ett brett spektrum av lokaler med såväl korta som långa avtalstider. För de kunder som är i behov av kringtjänster har vi möjlighet att erbjuda även detta, både genom vårt egna team samt ett stort nätverk av samarbetspartners. Det kan exempelvis sträcka sig från service som underlättar vardagen till utveckling av arbetssätt eller initiativ som stärker kontorets roll som en social arena. Vi kan även möta efterfrågan från kunder som vill skapa en plats från grunden, då nyproduktion och förvärv är en central del i Humlegårdens verksamhet. Kunderbjudandet omfattar numera även helt inflyttningsklara lokaler med möjlighet till fullservicekoncept. Genom partnerskap med andra aktörer finns också co-working tillgängligt för de som vill ha enstaka kontorsplatser eller tillfälliga lokaler.

Vill du veta mer? 


Fredrik Lantz

Fredrik Lantz

Fastighets- och uthyrningschef

Mailfredrik.lantz@humlegarden.se  
Telefon
070-557 80 94