Hållbarhetspolicy

Humlegården vill bidra till en hållbar utveckling i samhället och ge ett trovärdigt bidrag till miljöarbetet inom fastighetsbranschen. Syftet med Hållbarhetspolicyn är att sätta riktlinjer för hur hållbarhetsarbetet ska bedrivas inom Humlegården. Hållbarhetspolicyn bygger på bolagets grundläggande värderingar och anger Humlegårdens ambitioner avseende hållbarhet