Miljöpolicy

Humlegården vill bidra till en hållbar utveckling i samhället och ge ett trovärdigt bidrag till miljöarbetet inom fastighetsbranschen.

Vi ska…
i de beslut vi tar och i de handlingar vi utför ta miljöhänsyn så att vi genom ständiga förbättringar minskar vår miljöpåverkan och förebygger föroreningar inom vår verksamhet. Vi på Humlegården arbetar med att minska våra koldioxid- och kväveoxidutsläpp samt att välja miljöanpassade byggmaterial.

Vi ska…
uppfylla lagar och förordningar och samarbeta med myndigheter och organisationer så att vårt miljöarbete utformas i samklang med samhällets miljömål.

Vi ska…
öka vår miljökompetens och genom vårt engagemang i miljöfrågor aktivt påverka våra kunder och leverantörer.

Så att vi…
bidrar till en hållbar utveckling i samhället och att vi uppfattas som trovärdiga vad beträffar miljöarbete inom fastighetsbranschen.

Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete!