Kommande och möjliga projekt

Humlegården utvecklar fastigheter och områden på strategiskt viktiga platser med goda framtidsutsikter. Målsättningen med våra projekt är att förverkliga potentialen och stärka attraktiviteten inom de områden där vi är etablerade. Vi strävar efter att skapa hållbara stadsmiljöer, vilket även återspeglas i vår projektutveckling där vi har högt ställda ambitioner. Vi arbetar aktivt med att skapa en pipeline av möjliga projekt som löpande kan startas inom den kommande 10–15-årsperioden. Det är viktigt för att kunna skapa och säkerställa bolagets framtida avkastning.

Projekt

Södra Hagalund, Solna

I samband med etableringen av den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund kommer det som idag kallas Hagalunds arbetsplatsområde i Solna att genomgå en omfattande utveckling. I satsningen skapas bostäder, arbetsplatser samt kultur-, handel- och servicefunktioner. Utvecklingen sker etappvis och...

Läs mer


Sjöstadshöjden, Hammarby sjöstad, Stockholm

Humlegården har erhållit två markanvisningar i Hammarby sjöstad, med en sammanlagd bruttoarea om cirka 46 000 kvm kontor. Området, som fått namnet Sjöstadshöjden, är en del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1, belägen på den södra sidan om Hammarbyvägen. Etableringen i Hammarby sjöstad innebär att...

Läs mer


Ribosomen, Hagastaden, Stockholm

I Hagastadens östra delar pågår arbetet med en markanvisning i kvarteret Ribosomen. Här är ambitionen att skapa cirka 70 bostäder och 7 600 kvm kommersiella lokaler. Detaljplanen beräknas antas under 2023, byggstart bedöms kunna ske 2025 och inflyttning sker preliminärt 2028.

Läs mer


Klara City View, Stockholm

I september 2021 erhöll Humlegården Fastigheter markanvisningen Klara City View. I ett av Stockholms bästa lägen, intill Centralstationen och Stockholm Waterfront, skapas kommersiella lokaler om cirka 15 000 kvm med fokus på kontor. Efter ett parallellt uppdrag har det danska arkitektkontoret...

Läs mer


Kvarter 38, Hagastaden, Stockholm

I februari 2021 erhöll Humlegården en markanvisning avseende kontor och bostäder längs med Norra Stationsgatan i västra Hagstaden. Kvarteret ska innehålla cirka 22 000 kvm BTA avsedda för kontor med inriktning mot life science samt cirka 40 lägenheter avsedda för forskar-/talangbostäder.

Läs mer


Mälarbanan, Solna strand

I norra Solna strand har Humlegården erhållit en markanvisning avseende kontor med en total BTA om cirka 40 000 kvm fördelat på tre kvarter. Byggrätterna skapas i samband med utbyggnaden av Mälarbanan, där spårområdet genom Solna och Sundbyberg kommer att utvecklas och dagens barriärer...

Läs mer


Tegeluddsvägen, Stockholm

Planarbete pågår för kvarteret Bremen 2 och Bremen 4 i den västra delen av Tegeluddsvägen på Gärdet, i syfte att skapa nya byggrätter.

Läs mer