Kommande och möjliga projekt

Projekt

Klara City View

Läget intill Centralstationen och Waterfront är ett av Stockholms bästa. Här är målsättningen att uppföra kommersiella lokaler om cirka 15 000 kvm med fokus på kontor. Klara City View kommer även bli ett starkt tillskott i det spännande sammanhang som skapas genom utvecklingen av västra city.

Läs mer


Norra Solna strand

Strax intill Mälarbanan i de norra delarna av Solna strand har Humlegården erhållit en markanvisning avseende kontor, med en total bruttoarea om cirka 40 000 kvm fördelat på tre kvarter. Byggrätterna skapas i samband med utbyggnaden av Mälarbanan, där spårområdet genom Solna och Sundbyberg kommer...

Läs mer


Päronet 8

I ett av Solna strands bästa lägen, strax intill tunnelbanestationen, återfinns fastigheten Päronet 8. I samband med att den nuvarande hyresgästen avflyttar under 2022 inleds en omfattande utveckling av byggnaden och platsen. Här vill Humlegården skapa en inbjudande destination för arbete och...

Läs mer


Södra Hagalund

I samband med etableringen av den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund kommer det som idag kallas Hagalunds arbetsplatsområde i Solna att genomgå en omfattande utveckling. I satsningen skapas bostäder, arbetsplatser samt kultur-, handel- och servicefunktioner. Utvecklingen sker etappvis och...

Läs mer


Sjöstadshöjden, Hammarby Sjöstad

Humlegården har erhållit två markanvisningar i Hammarby sjöstad, med en sammanlagd bruttoarea om cirka 34 000 kvm kontor och butiker. Området, som fått namnet Sjöstadshöjden, är en del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1, belägen på den södra sidan om Hammarbyvägen. Etableringen i Hammarby sjöstad...

Läs mer


Ribosomen

I Hagastaden har Humlegården erhållit en markanvisning i kvarteret Ribosomen. Det nya kvarteret kommer att innehålla cirka 70 bostäder samt cirka 7 600 kvm kommersiella lokaler, och ingår i den nya detaljplanen för östra Hagastaden. Detaljplanen beräknas vinna laga kraft 2022-2023 och inflyttning...

Läs mer


Västra Hagastaden

I februari 2021 erhöll Humlegården en markanvisning avseende kontor och bostäder i västra Hagstaden. Kombinationen av kommersiella lokaler och forskar-/talangbostäder ska bidra till visionen om att göra det framväxande Hagastaden till ett av världens främsta områden för life science.

Läs mer