Kommande projekt

Projekt

Kv. 38 västra Hagastaden

I februari 2021 erhöll Humlegården en markanvisning avseende kontor och bostäder i västra Hagstaden. Kombinationen av kommersiella lokaler och forskar-/talangbostäder ska bidra till visionen om att göra det framväxande Hagastaden till ett av världens främsta områden för life science.

Läs mer


Päronet 8

I ett av Solna strands bästa lägen, strax intill tunnelbanestationen, återfinns fastigheten Päronet 8. I samband med att den nuvarande hyresgästen avflyttar under 2022 inleds en omfattande utveckling av byggnaden. Här vill Humlegården skapa en inbjudande plats, anpassad för moderna arbetssätt och...

Läs mer


Hagalund

Hagalunds arbetsplatsområde i Solna är centralt beläget med närhet till flera spännande stadsutvecklingsområden. Strax intill återfinns Karolinska Universitetssjukhuset och den framväxande stadsdelen Hagastaden, med ett starkt Life Science-kluster.

Läs mer


Ribosomen

Stockholms stad har föreslagit en markanvisning i Hagastaden till Humlegården. Kvarteret Ribosomen kommer att innehålla cirka 70 bostäder, samt inslag av kommersiella ytor, och påverkar den detaljplan för Östra Hagastaden som påbörjades under våren 2019. Detaljplanearbetet beräknas pågå till 2022...

Läs mer


Sjöstadshöjden, Hammarby Sjöstad

Humlegården har erhållit två markanvisningar i Hammarby sjöstad, som sammanlagt omfattar cirka 46 000 kvadratmeter BTA (bruttoarea). Området, som fått namnet Sjöstadshöjden, är en del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1, belägen på den södra sidan om Hammarbyvägen. Etableringen i Hammarby sjöstad...

Läs mer