Kommande och möjliga projekt

Humlegården utvecklar fastigheter och områden på strategiskt viktiga platser med goda framtidsutsikter. Målsättningen med våra projekt är att förverkliga potentialen och stärka attraktiviteten inom de områden där vi är etablerade. Vi strävar efter att skapa hållbara stadsmiljöer, vilket även återspeglas i vår projektutveckling där vi har högt ställda ambitioner. Vi arbetar aktivt med att skapa en pipeline av möjliga projekt som löpande kan startas inom den kommande 10–15-årsperioden. Det är viktigt för att kunna skapa och säkerställa bolagets framtida avkastning.