Kommande och möjliga projekt

Vi arbetar aktivt med att skapa en pipeline av möjliga projekt som löpande kan startas inom den kommande 10–15 årsperioden. Det är viktigt för att kunna skapa och säkerställa bolagets framtida avkastning.

Projekt

Södra Hagalund, Solna

I samband med etableringen av den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund kommer det som idag kallas Hagalunds arbetsplatsområde i Solna att genomgå en omfattande utveckling. I satsningen skapas bostäder, arbetsplatser samt kultur-, handel- och servicefunktioner. Utvecklingen sker etappvis och...

Läs mer


Sjöstadshöjden, Hammarby sjöstad, Stockholm

Humlegården har erhållit två markanvisningar i Hammarby sjöstad, med en sammanlagd bruttoarea om cirka 34 000 kvm kontor och butiker. Området, som fått namnet Sjöstadshöjden, är en del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1, belägen på den södra sidan om Hammarbyvägen. Etableringen i Hammarby sjöstad...

Läs mer


Ribosomen, Hagastaden, Stockholm

I Hagastaden har Humlegården erhållit en markanvisning i kvarteret Ribosomen. Det nya kvarteret kommer att innehålla cirka 70 bostäder samt cirka 7 600 kvm kommersiella lokaler, och ingår i den nya detaljplanen för östra Hagastaden. Detaljplanen beräknas vinna laga kraft 2022-2023 och inflyttning...

Läs mer


Klara City View, Stockholm

I september 2021 erhöll Humlegården markanvisningen Klara City View i Stockholm city.

Läs mer


Kvarter 38, Hagastaden, Stockholm

I februari 2021 erhöll Humlegården en markanvisning avseende kontor och bostäder längs med Norra Stationsgatan i västra Hagstaden. Kvarteret ska innehålla cirka 22 000 kvm BTA avsedda för kontor med inriktning mot life science samt cirka 40 lägenheter avsedda för forskar-/talangbostäder.

Läs mer


Mälarbanan, Solna strand

Hösten 2021 erhöll Humlegården en markanvisning avseende kontor om totalt cirka 40 000 kvm BTA fördelat på tre kvarter i norra Solna strand. Byggrätterna skapas i samband med utbyggnaden av Mälarbanan, där spårområdet genom Solna och Sundbyberg kommer att utvecklas och dagens barriärer överbryggas.

Läs mer


Tegeluddsvägen, Stockholm

Planarbete pågår för kvarteret Bremen 2 och Bremen 4 i den västra delen av Tegeluddsvägen på Gärdet, i syfte att skapa nya byggrätter.

Läs mer