Kommande och möjliga projekt

Projekt

Klara City View

I september 2021 erhöll Humlegården markanvisningen Klara City View i Stockholm city.

Läs mer


Norra Solna strand

Hösten 2021 erhöll Humlegården en markanvisning avseende kontor om totalt cirka 40 000 kvm BTA fördelat på tre kvarter i norra Solna strand. Byggrätterna skapas i samband med utbyggnaden av Mälarbanan, där spårområdet genom Solna och Sundbyberg kommer att utvecklas och dagens barriärer överbryggas.

Läs mer


Greenhouse Solna strand

I ett av Solna strands bästa lägen, strax intill tunnelbanestationen, återfinns fastigheten Päronet 8. Under 2022 inleds en omfattande utveckling av byggnaden.

Läs mer


Södra Hagalund

I samband med etableringen av den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund kommer det som idag kallas Hagalunds arbetsplatsområde i Solna att genomgå en omfattande utveckling. I satsningen skapas bostäder, arbetsplatser samt kultur-, handel- och servicefunktioner. Utvecklingen sker etappvis och...

Läs mer


Sjöstadshöjden

Humlegården har erhållit två markanvisningar i Hammarby sjöstad, med en sammanlagd bruttoarea om cirka 34 000 kvm kontor och butiker. Området, som fått namnet Sjöstadshöjden, är en del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1, belägen på den södra sidan om Hammarbyvägen. Etableringen i Hammarby sjöstad...

Läs mer


Ribosomen

I Hagastaden har Humlegården erhållit en markanvisning i kvarteret Ribosomen. Det nya kvarteret kommer att innehålla cirka 70 bostäder samt cirka 7 600 kvm kommersiella lokaler, och ingår i den nya detaljplanen för östra Hagastaden. Detaljplanen beräknas vinna laga kraft 2022-2023 och inflyttning...

Läs mer


Kvarter 38, Hagastaden

I februari 2021 erhöll Humlegården en markanvisning avseende kontor och bostäder längs med Norra Stationsgatan i västra Hagstaden. Kvarteret ska innehålla cirka 22 000 kvm BTA avsedda för kontor med inriktning mot life science samt cirka 40 lägenheter avsedda för forskar-/talangbostäder.

Läs mer