Hållbara fastigheter

Genom att vara en långsiktig fastighetsägare har vi större möjlighet att arbeta med och påverka många dimensioner av hållbarhetsfrågan.

Vår långsiktiga målsättning är att minska vår energianvändning med 32 procent till år 2030. Vi har definierat tydliga mål avseende energianvändning för uppvärmning och fastighetsel i varje fastighet. Det övergripande målet för 2019 var att minska energianvändningen för uppvärmning per kvadratmeter (graddagskorrigerat) med 2 procent jämfört med föregående år. Detta har uppnåtts då energianvändningen för uppvärmning minskade med 3,3 procent jämfört med 2018. 

Läs mer

Avfallshantering - enkelt att göra rätt

Humlegården Fastigheter är fastighetsbolaget i Stockholm där sopsortering och återvinning är starkt prioriterat. Därför sorterar vi ditt skräp och återvinner det mesta. 

Läs mer