Hållbara fastigheter

Genom att vara en långsiktig fastighetsägare har vi större möjlighet att arbeta med och påverka många dimensioner av hållbarhetsfrågan.

Humlegårdens långsiktiga målsättning är att vara klimatneutrala till år 2045 och minska vår energianvändning med 32 procent till 2030. Vår klimatpåverkan kommer från bland annat transporter, materialförbrukning och energianvändning. Vi arbetar kontinuerligt för att minska våra utsläpp av växthusgaser. 2019 har växthusgasutsläppen minskat med 16 procent jämfört med föregående år.

Läs mer

Avfallshantering - enkelt att göra rätt

Humlegården Fastigheter är fastighetsbolaget i Stockholm där sopsortering och återvinning är starkt prioriterat. Därför sorterar vi ditt skräp och återvinner det mesta. 

Läs mer