Fokus på driftoptimering och energikartläggningar

Genom att vara en långsiktig fastighetsägare har vi större möjlighet att arbeta med och påverka många dimensioner av hållbarhetsfrågan.

Vår målsättning för 2020 var att minska energianvändningen för uppvärmning per kvadratmeter (graddagskorrigerat) med 2 procent jämfört med föregående år. Detta har uppnåtts då energianvändningen för uppvärmning minskade med 3,3 procent jämfört med 2019. 

Utöver vår löpande driftoptimering genomför vi energikartläggningar i våra fastigheter. Bedömningar utifrån flertalet dimensioner resulterar i åtgärdsförslag och handlingsplaner för hur fastigheterna ska bidra till vårt långsiktiga energimål på bästa sätt. Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete!

Läs mer

Avfallshantering - enkelt att göra rätt

Humlegården Fastigheter är fastighetsbolaget i Stockholm där sopsortering och återvinning är starkt prioriterat. Därför sorterar vi ditt skräp och återvinner det mesta. 

Läs mer