Hållbara fastigheter

För oss på Humlegården Fastigheter är hållbar utveckling viktigt och vi arbetar både brett och djupt för att ta vårt ansvar. Som fastighetsägare är vi extra måna om att våra fastigheters utveckling också bidrar till en hållbar utveckling..

Det finns många sätt att implementera hållbarhetsarbetet i våra fastigheter. Utgångspunkten är att vi ska minska utsläppen av växthusgaser genom att dra ner på mängden energi som används i våra fastigheter. Men vi bidrar till hållbar utveckling på fler sätt än så. Vi har bland annat målsättningen att alla våra förvaltningsfastigheter ska miljöcertifieras, och vi är en god väg på väg att nå det målet.

Sen arbetar vi även aktivt för att minska våra avfallsmängder, bidra till biologisk mångfald, köper bara förnybar el, installerar solceller på våra tak och mycket mera för att för att ta vårt ansvar som fastighetsägare och vara en attraktiv hyresvärd.

Läs mer

Avfallshantering - enkelt att göra rätt

Humlegården Fastigheter är fastighetsbolaget i Stockholm där sopsortering och återvinning är starkt prioriterat. Därför sorterar vi ditt skräp och återvinner det mesta. 

Läs mer