Hållbarhetsredovisning

Ta del av Humlegården Fastigheter års- och hållbarhetsredovisning 2019 här 

Redovisningen har upprättats från kraven i GRI Standards, nivå Core. Hållbarhetsredovisningen möter kraven i årsredovisningslagen om hållbarhetsrapportering och utgör Humlegårdens Communication on Progress kopplat till det åtagandet vi har mot FN:s Global Compact (nivå Active under 2019). Humlegården rapporterar årligen kring resultatet av sitt hållbarhetsarbete. Hållbarhetsredovisningen för 2019 är Humlegårdens fjärde hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisningen speglar innehållet i Humlegårdens hållbarhetsarbete och baseras på väsentlighetsanalysen samt de mål för hållbarhetsarbetet som fastställts utifrån den.

Väsentlighetsanalys 

För att utveckla Humlegårdens hållbarhetsarbete och identifiera de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna har en väsentlighetsanalys gjorts. Information och nyckeltal är utvalda med utgångspunkt i hållbarhetsaspekter som bedömts vara väsentliga för Humlegården verksamhet. Synpunkter från våra intressenter vägs in för att definiera väsentliga frågor i hållbarhetsarbetet och för kontinuerlig förbättring.