Energi

Energianvändning och materialförbrukning utgör tillsammans den största miljöbelastningen inom fastighetsbranschen. Genom att arbeta med energioptimering kan vi minska vår koldioxidbelastning och därmed vår klimatpåverkan. Eftersom energikostnader utgör en stor del av våra totala driftskostnader, medför minskad energianvändning en direkt positiv påverkan på vår lönsamhet.

Solceller på våra fastigheter

En del av vårt långsiktiga arbete består även av att tillföra mer förnybar energi till energimixen. Vi köper endast ursprungsmärkt förnybar el från vattenkraft idag och har som ambition att öka mängden solcellsanläggningar på våra fastigheter. Vi har sedan flera år tillbaks byggt nya solcellsanläggningar på flera fastigheter. 2023 installerade vi solceller på två fastigheter, och har planer på fler installationer framöver. Vår långsiktiga målsättning är att minska vår energianvändning med 32 procent till år 2030. Vår målsättning 2023 var att minska energianvändningen med 12 procent jämfört med 2019. Vi uppnådde inte riktigt målet, utan minskningen var 9 procent. I förhållande till 2022 är minskningen 4,4 procent vilket gör att vi ändå taktar an mot vårt långsiktiga mål.

Vi har även målsättningar om att minska energianvändningen av fastighetsel och fjärrkyla med en procent vardera, samt fjärrvärme med två procent per år. 2023 var minskningen för samtliga beståndet 9 % för fastighetsel, 0,1 % för värme (graddagskorrigerat) och 6,1 % för fjärrkyla. Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete!