Energi

Energianvändning och materialförbrukning utgör tillsammans den största miljöbelastningen inom fastighetsbranschen. Genom att arbeta med energioptimering kan vi minska vår koldioxidbelastning och därmed vår klimatpåverkan. Eftersom energikostnader utgör en stor del av våra totala driftskostnader, medför minskad energianvändning en direkt positiv påverkan på vår lönsamhet.

Solceller på våra fastigheter

En del av vårt långsiktiga arbete består även av att tillföra mer förnybar energi till energimixen. Vi köper endast ursprungsmärkt förnybar el från vattenkraft idag och har som ambition att öka mängden solcellsanläggningar på våra fastigheter. Därför har vi under 2019 byggt nya solcellsanläggningar på två fastigheter i Solna strand, Grow kontor och det intilliggande parkeringshuset. Vår långsiktiga målsättning är att minska vår energianvändning med 32 procent till år 2030. Vi har definierat tydliga mål avseende energianvändning för uppvärmning och fastighetsel i varje fastighet. Det övergripande målet för 2020 var att minska energianvändningen för uppvärmning per kvadratmeter (graddagskorrigerat) med 2 procent jämfört med föregående år. Detta har uppnåtts då energianvändningen för uppvärmning minskade med 3,3 procent jämfört med 2019. Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete!