Medarbetare

Våra medarbetare är grunden för vår verksamhet och som arbetsgivare vill vi skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att man ska trivas, prestera väl och utvecklas i sin roll. Alltid med värderingarna som utgångspunkt och med siktet inställt på att skapa engagemang och ett gott ledarskap. Varje enskild medarbetare har ett stort eget ansvar. Genom att sätta tydliga mål får alla medarbetare en klar bild av både förväntningar och uppnått resultat, vilket bidrar till engagemang och lönsamhet. Viktigt är också betydelsen av en bra balans i livet. Summan av detta är hållbara medarbetare, vilket vi tror är nyckeln till att bolaget ska kunna uppnå sin fulla potential.

Vårt långsiktiga mål är att ha branschens mest engagerade medarbetare och de bästa ledarna. Hälsa och välbefinnande, stolthet och kompetens är viktiga grundpelare i det arbetet. Vi ska arbeta för att uppnå en god arbetsmiljö, hög etik och medvetenhet kring inkludering och jämställdhet.

Vårt arbete för en jämställd miljö och hög etik

Humlegårdens uppförandekod, där även principerna i FN:s Global Compact ingår, tydliggör betydelsen av ett ansvarsfullt och professionellt förhållningssätt vid både stora och små beslut. Tillsammans med en whistleblow-funktion, starka värderingar samt tydliga riktlinjer och policyer vill vi skapa en trygg, rättvis och hållbar kultur.

Vi ser en variation avseende exempelvis bakgrund, ålder och kön som en viktig tillgång i vårt arbete med att skapa de bästa förutsättningarna för våra kunder och en inspirerande och utvecklande bolagskultur. Vi vill spegla dagens samhälle och strävar efter mångfald bland våra medarbetare. Vi delar branschens utmaning i att nå en jämnare könsfördelning inom vissa yrkeskategorier, såsom fastighetstekniker. 

En hälsosam och säker arbetsplats

Vi genomför minst ett individuellt medarbetarsamtal per år med alla medarbetare där vi följer upp mål, handlingsplaner och utvecklingsområden samt arbetsmiljö, hälsa och vår uppförandekod. Tillsammans utformas också en individuell utvecklingsplan som kan innehålla utbildningar, mentorskap och deltagande i nätverk eller projekt. Utöver kollektivavtal och pensionsförmåner, som omfattar alla anställda, erbjuder vi individuell sjukvårdsförsäkring och förmåner i form av exempelvis friskvårdsbidrag och gemensamma aktiviteter såsom löpning med coach.

En viktig del i vårt arbete med att skapa en hälsosam och säker arbetsplats utgörs också av det lagstadgade arbetsmiljöarbetet, där det inom Humlegården finns en arbetsmiljökommitté som årligen genomför en skyddsrond vid våra kontor i Stockholm och Solna för att säkerställa en god arbetsmiljö. Säkerhet är också en viktig fråga på byggarbetsplatser. Det finns en säkerhetsmanual och anordnas utbildningar vid varje projekt. Vi ska alltid erbjuda en säker arbetsplats och har nolltolerans mot olyckor, och alla som rör sig på våra byggarbetsplatser behöver ta del av och följa våra regler. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete!