Medarbetare

Våra medarbetare är grunden för vår verksamhet och som arbetsgivare vill vi skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att man ska trivas, prestera väl och utvecklas i sin roll. Alltid med värderingarna som utgångspunkt och med siktet inställt på att skapa engagemang och ett gott ledarskap. Varje enskild medarbetare har ett stort eget ansvar. Genom att sätta tydliga mål får alla medarbetare en klar bild av både förväntningar och uppnått resultat, vilket bidrar till engagemang och lönsamhet. Viktigt är också betydelsen av en bra balans i livet. Summan av detta är hållbara medarbetare, vilket vi tror är nyckeln till att bolaget ska kunna uppnå sin fulla potential.

Vårt långsiktiga mål är att ha branschens mest engagerade medarbetare och de bästa ledarna. Vår ledstjärna i vardagen är våra värderingar och vår vision. Vi har ett stort fokus på utvecklingen av vår organisation och kultur, samt initiativ som ska bidra till att skapa hållbara och engagerade medarbetare.

Värdegrunden visar riktningen

Vårt stora fokus på organisationens utveckling, ledarskap, kultur samt hur vi möter och samarbetar med våra kunder fortsätter. En central utgångspunkt i vår vardag är Humlegårdens värdegrund, som bygger på de fyra orden dedikerade, ansvarstagande, modiga och nyfikna. Värderingarna
definierar vårt förhållningssätt och de drivkrafter vi behöver för att nå fortsatt framgång, uppnå vår vision och möta omvärldsförändringar. Under året genomförde vi värderingsdialoger inom alla avdelningar, med syftet att skapa samsyn och engagemang kring dessa frågor. Värdegrunden är också en viktig del i vårt introduktionsprogram. Det första steget påbörjas redan i rekryteringsfasen. Nyanställda bjuds sedan in till en halvdag där de får
lära känna bolaget, kulturen och vår affärsstrategi.

En hälsosam och säker arbetsplats

Vi genomför minst ett individuellt medarbetarsamtal per år med alla medarbetare där vi följer upp mål, handlingsplaner och utvecklingsområden samt arbetsmiljö, hälsa och vår uppförandekod. Tillsammans utformas också en individuell utvecklingsplan som kan innehålla utbildningar, mentorskap och deltagande i nätverk eller projekt. Utöver kollektivavtal och pensionsförmåner, som omfattar alla anställda, erbjuder vi individuell sjukvårdsförsäkring och förmåner i form av exempelvis friskvårdsbidrag och gemensamma aktiviteter såsom löpning med coach.

En viktig del i vårt arbete med att skapa en hälsosam och säker arbetsplats utgörs också av det lagstadgade arbetsmiljöarbetet, där det inom Humlegården finns en arbetsmiljökommitté som årligen genomför en skyddsrond vid våra kontor i Stockholm och Solna för att säkerställa en god arbetsmiljö. Säkerhet är också en viktig fråga på byggarbetsplatser. Det finns en säkerhetsmanual och anordnas utbildningar vid varje projekt. Vi ska alltid erbjuda en säker arbetsplats och har nolltolerans mot olyckor, och alla som rör sig på våra byggarbetsplatser behöver ta del av och följa våra regler. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete!

En av de mest attraktiva arbetsgivarna

Humlegården deltar i Nyckeltalsinstitutets årliga sammanställning Attraktiv Arbetsgivarindex som kartlägger arbetsvillkor, jämställdhet och hälsa i svenskt arbetsliv. Kartläggningen baseras på de faktiska arbetsvillkoren för hela 700 000 medarbetare på 370 företag och organisationer. Under 2023 tillhörde vi de tio procent bästa arbetsgivarna och vi är dessutom högst rankade i fastighetsbranschen.