Vi bidrar till en hållbar utveckling

För Humlegården omfattar begreppet hållbarhet såväl miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Vårt hållbarhetsarbete sätter prägel på vår förvaltning men består även av att aktivt delta i utveckling av ny teknik och nya arbetsmetoder.

Långsiktig och hållbar lönsamhet

Att på ett ansvarsfullt sätt bidra till ett mer hållbart samhälle är ett arbete vi alla måste vara delaktiga i. Vårt bidrag i denna fråga utgår från vår långsiktighet. Genom att vara en långsiktig fastighetsägare har vi möjlighet att arbeta med och påverka många dimensioner av hållbarhetsfrågan såsom energiförbrukning, materialval, avfallshantering, transporter och arbetsmiljö för både kunder, medarbetare och leverantörer. Summan av alla våra insatser leder till långsiktig och lönsam hållbarhet.

Förutom mängden material som används i våra projekt så är energianvändningen den stora belastningen i fastighetsbranschen. Genom att arbeta med energioptimering så kan vi minska vår koldioxid-belastning och därmed klimatpåverkan. Detta är även direkt kopplat till lönsamheten då energikostnaderna står för en stor del av våra totala driftkostnader. Vår förvaltning spelar en avgörande roll i vårt hållbarhetsarbete, då insatserna vi gör är länkade till kundens behov. Genom innovation vill vi finna bättre alternativ till traditionell förvaltning eller traditionella material.

Social hållbarhet omfattar alla som verkar i och kring våra fastigheter, varför vi som fastighetsägare har ett stort ansvar. För att få ett verkligt genomslag i dessa frågor är samarbete av stor vikt. Vi för därför dialog med och ingår i gemensamma projekt tillsammans med andra fastighetsägare och aktörer för att skapa bättre livsmiljöer. Att värna om de mänskliga rättigheterna och en god arbetsmiljö är självklart. Genom en branschgemensam leverantörskod kan vi också börja ställa tydligare krav.

Arkitektur - ett uttryck för hållbarhet

God arkitektur bidrar till en god livsmiljö, som i sin tur bidrar till bättre livskvalitet, gör ett område mer attraktivt och miljömässigt hållbart. Därför är arkitektur en viktig byggsten i vår verksamhet. Arbetet sker efter tesen att god arkitektur bygger på en balans mellan form, funktion, ekonomi och hållbarhet. Hållbarhetsperspektivet innebär att fastigheten baseras på långsiktiga lösningar och att den håller över tid, vilket förutsätter bra form och funktion. Det är också viktigt med låg energiförbrukning, hög andel miljöanpassade material och stor grad av återvinningsbarhet. Strategin tillämpas både vid nyproduktion samt vid utveckling av befintliga fastigheter.

Sök bland våra lediga lokaler i Stockholm och hitta ert nästa energieffektiva kontor.

Välkommen att göra framtiden mer hållbar tillsammans med oss!

Se filmer om vårt miljöarbete

En film om hållbarhet

Vi på Humlegården vill sprida kunskap och medvetenhet om hur vi alla kan bidra till ett mer hållbart samhälle.


Elbuss i Hagalund

Humlegården Fastigheter kör elbuss. Ett komplement till kollektivtrafiken till och från Hagalunds företagsområde.


Energieffektivisering

Humlegården Fastigheter arbetar kontinuerligt med energieffektivisering av sina fastigheter. Genom Green Fingerprint-appen får hyresgästerna själva möjlighet att hålla koll på sin elförbrukning och på så sätt kan de minska både sin miljöpåverkan och sina elkostnader.


Ventilation och klimat

Humlegården Fastigheter arbetar ständigt med energieffektivisering i sina fastigheter. Varje fastighet är utrustad med ett avancerat mätsystem som reglerar luftflödet beroende på årstid och temperatur utomhus.