Risker

Humlegården arbetar aktivt med att identifiera och begränsa affärsmässiga risker.

Humlegården arbetar aktivt med att identifiera och begränsa affärsmässiga risker. I års- och hållbarhetsredovisningen 2022 på sidorna 64–70 redogörs för de riskområden som styrelsen och företagsledningen har identifierat. Riskerna som redogörs är relevanta för Humlegårdens verksamhet och delas upp mellan utvecklingsprojekt, fastighetsvärdering, fastighetsförvaltning, finansiering, miljö och hållbarhet samt övriga omvärldsrisker. I riskavsnittet beskrivs också hanteringen kring sociala förhållanden och personal samt mänskliga rättigheter och antikorruption. Inga väsentliga förändringar i bolagets bedömning av risker har uppstått efter publiceringen av års- och hållbarhetsredovisningen 2022.

Läs mer om riskhanteringen i vår års- och hållbarhetsredovisning

Läs mer

Koden som handlar om förtroende

Humlegården Fastigheter har en uppförandekod med regler och riktlinjer för alla som arbetar i företaget, där ledordet är förtroende. 

Läs mer