Risker

Humlegården arbetar aktivt med att identifiera och begränsa affärsmässiga risker.

I års- och hållbarhetsredovisningen 2018 på sidorna 48-51 redogörs för de riskområden som styrelsen och företagsledningen har identifierat. Riskerna som redogörs är relevanta för Humlegårdens verksamhet och delas upp mellan utvecklingsprojekt, fastighetsvärdering, fastighetsför-valtning, finanisering samt miljö och hållbarhet. I riskavsnittet beskrivs också hanteringen kring sociala förhållanden och personal samt mänskliga rättigheter och anti-korruption. Inga väsentliga förändringar i bolagets bedömning av risker har uppstått efter publiceringen av års- och hållbarhetsredovisningen 2018.

Läs mer om riskhanteringen i vår års- och hållbarhetsredovisning

Läs mer

Koden som handlar om förtroende

Humlegården Fastigheter har en uppförandekod med regler och riktlinjer för alla som arbetar i företaget, där ledordet är förtroende. 

Läs mer