Risker

Humlegården arbetar aktivt med att identifiera och begränsa affärsmässiga risker.

I års- och hållbarhetsredovisningen 2020 på sidorna 48-53 redogörs för de riskområden som styrelsen och företagsledningen har identifierat. Riskerna som redogörs är relevanta för Humlegårdens verksamhet och delas upp mellan utvecklingsprojekt, fastighetsvärdering, fastighetsförvaltning, finanisering, övriga omvärldsrisker, miljö och hållbarhet,sociala förhållanden och personal samt mänskliga rättigheter och anti-korruption. I riskavsnittet beskrivs också hanteringen kring sociala förhållanden och personal samt mänskliga rättigheter och anti-korruption. 

Läs mer om riskhanteringen i vår års- och hållbarhetsredovisning

Läs mer

Koden som handlar om förtroende

Humlegården Fastigheter har en uppförandekod med regler och riktlinjer för alla som arbetar i företaget, där ledordet är förtroende. 

Läs mer