MTN obligationsprogram

 MTN obligationsprogram 
Senast uppdaterat: 2021
Storlek: 15 mdkr
Löptid: Lägst 1 år
Gällande lagstiftning: Svensk
Börsnotering: OMX Nordic Exchange
Ägarklausul: Befintliga investerare har rätt till förtida inlösen om inte aktier motsvarande minst 90% av aktierna och rösterna i Humlegården, såväl direkt som indirekt, ägs av LF-Gruppen. Om rätt till förtida inlösen föreligger skall Humlegården, om fordringshavare så begär, återbetala utestående nominellt belopp för MTN jämte upplupen ränta.
Arrangör: Handelsbanken
Clearingsystem: Euroclear Sweden

 

Dokument
Grundprospekt 2021
Slutliga villkor för lån 101
Slutliga villkor för lån 102
Slutliga villkor för lån 104
Slutliga villkor för lån 107
Slutliga villkor för lån 108
Slutliga villkor för lån 108 tranch 2
Slutliga villkor för lån 109
Slutliga villkor för lån 110
Slutliga villkor för lån 111
Slutliga villkor för lån 112
Slutliga villkor för lån 113
Slutliga villkor för lån 114
Slutliga villkor för lån 115 
Slutliga villkor för lån 116
Slutliga villkor för lån 117
Slutliga villkor för lån 117 tranch 2
Slutliga villkor för lån 118
Slutliga villkor för lån 119
Slutliga villkor för lån 120
Slutliga villkor för lån 121 
Slutliga villkor för lån 121 tranch 2
Slutliga villkor för lån 121 tranch 3
Slutliga villkor för lån 122


Emissionsinstitut:

Handelsbanken
Karl Ekholm +46-(0)8 463 48 98, kaek09@handelsbanken.se

SEB
Helena Doglia Colling +46(0)8 506 230 61, helena.colling@seb.se
Eva Gripsten +46 8 506 230 82, eva.gripsten@seb.se

Swedbank
Johan Thuresson , +46 (0)72 233 79 74, johan.thureson@swedbank.se 

Danske Bank
Johan Jiremark +46 568 806 11, johan.jiremark@danskebank.se