MTN obligationsprogram

 MTN obligationsprogram 
Senast uppdaterat:

2024-05-24

Storlek: 15 mdkr
Löptid: Lägst 1 år
Gällande lagstiftning: Svensk
Börsnotering: OMX Nordic Exchange
Ägarklausul: Befintliga investerare har rätt till förtida inlösen om inte aktier motsvarande minst 90% av aktierna och rösterna i Humlegården, såväl direkt som indirekt, ägs av LF-Gruppen. Om rätt till förtida inlösen föreligger skall Humlegården, om fordringshavare så begär, återbetala utestående nominellt belopp för MTN jämte upplupen ränta.
Arrangör: Handelsbanken
Clearingsystem: Euroclear Sweden

 

Dokument  
Grundprospekt 2024  
Grundprospekt 2023  
Grundprospekt 2022  
Grundprospekt 2021  
Grundprospekt 2020  
Grundprospekt 2019 Grundprospekt 2019 tilläggsprospekt
Grundprospekt 2018  
Grundprospekt 2017  
Slutliga villkor för lån 101  
Slutliga villkor för lån 102  
Slutliga villkor för lån 104  
Slutliga villkor för lån 107  
Slutliga villkor för lån 108  
Slutliga villkor för lån 108 tranch 2  
Slutliga villkor för lån 109  
Slutliga villkor för lån 110  
Slutliga villkor för lån 111  
Slutliga villkor för lån 112  
Slutliga villkor för lån 113  
Slutliga villkor för lån 114  
Slutliga villkor för lån 115   
Slutliga villkor för lån 116  
Slutliga villkor för lån 117  
Slutliga villkor för lån 117 tranch 2  
Slutliga villkor för lån 118  
Slutliga villkor för lån 119  
Slutliga villkor för lån 120  
Slutliga villkor för lån 120 tranch 2  
Slutliga villkor för lån 121   
Slutliga villkor för lån 121 tranch 2  
Slutliga villkor för lån 121 tranch 3  
Slutliga villkor för lån 122  
Slutliga villkor för lån 123  
Slutliga villkor för lån 124  
Slutliga villkor för lån 125  
Slutliga villkor för lån 126  
Slutliga villkor för lån 127  
Slutliga villkor för lån 128  
Slutliga villkor för lån 128 tranch 2  
Slutliga villkor för lån 129  
Slutliga villkor för lån 130  
Slutliga villkor för lån 131  
Slutliga villkor för lån 132  
Slutliga villkor för lån 133  


Emissionsinstitut:

Handelsbanken
Karl Ekholm +46-(0)8 463 48 98blobid0.png, kaek09@handelsbanken.se

SEB
Helena Doglia Colling +46(0)8 506 230 61, helena.colling@seb.se
Eva Gripsten +46 8 506 230 82, eva.gripsten@seb.se

Swedbank
Johan Thuresson , +46 (0)72 233 79 74, johan.thureson@swedbank.se 

Danske Bank
Johan Jiremark +46 568 806 11, johan.jiremark@danskebank.se