MTN obligationsprogram

 MTN obligationsprogram 
Senast uppdaterat: 2017
Storlek: MSEK 4 000
Löptid: Lägst 1 år
Gällande lagstiftning: Svensk
Börsnotering: OMX Nordic Exchange
Ägarklausul: Befintliga investerare har rätt till förtida inlösen om inte aktier motsvarande minst 90% av aktierna och rösterna i Humlegården, såväl direkt som indirekt, ägs av LF-Gruppen. Om rätt till förtida inlösen föreligger skall Humlegården, om fordringshavare så begär, återbetala utestående nominellt belopp för MTN jämte upplupen ränta.
Arrangör: Handelsbanken
Clearingsystem: Euroclear Sweden

 

Dokument
Grundprospekt MTN-programmet (2017.05.31)
Slutgiltiga villkor för lån 101
Slutgiltiga villkor för lån 102

    

Emissionsinstitut:

Handelsbanken
Carina Waerner +46-(0)8 463 46 74, cawa02@handelsbanken.se
Karl Ekholm +46-(0)8 463 48 98, kaek09@handelsbanken.se

SEB
Helena Doglia Colling +46(0)8 506 230 61, helena.colling@seb.se

Swedbank
Marika Dimming +46(0)8 700 92 31, marika.dimming@swedbank.se