MTN obligationsprogram

 MTN obligationsprogram 
Senast uppdaterat: 2017
Storlek: SEK 7 000 000.
Löptid: Lägst 1 år
Gällande lagstiftning: Svensk
Börsnotering: OMX Nordic Exchange
Ägarklausul: Befintliga investerare har rätt till förtida inlösen om inte aktier motsvarande minst 90% av aktierna och rösterna i Humlegården, såväl direkt som indirekt, ägs av LF-Gruppen. Om rätt till förtida inlösen föreligger skall Humlegården, om fordringshavare så begär, återbetala utestående nominellt belopp för MTN jämte upplupen ränta.
Arrangör: Handelsbanken
Clearingsystem: Euroclear Sweden

 

Dokument
Grundprospekt 2019
Slutliga villkor för lån 101
Slutliga villkor för lån 102
Slutliga villkor för lån 103
Slutliga villkor för lån 104
Slutliga villkor för lån 105
Slutliga villkor för lån 106
Slutliga villkor för lån 107
Kreditanalys 2018 07 05
SEB Market Comment

    

Emissionsinstitut:

Handelsbanken
Karl Ekholm +46-(0)8 463 48 98, kaek09@handelsbanken.se

SEB
Helena Doglia Colling +46(0)8 506 230 61, helena.colling@seb.se
Eva Gripsten +46 8 506 230 82, eva.gripsten@seb.se

Swedbank
Sean Winstanley, +46 8 700 92 38, sean.winstanley@swedbank.se

Danske Bank
Johan Jiremark +46 568 806 11, johan.jiremark@danskebank.se