Uppdrag, Vision och Affärsidé

Humlegården är ett fastighetsbolag som ingår i länsförsäkringsgruppen, Sveriges största bank- och försäkringsgrupp.

Humlegården ägs av 23 länsförsäkringsbolag samt Länsförsäkringar AB, Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringar Fondliv. Humlegården äger 60 fastigheter med ett marknadsvärde om cirka 38,3 miljarder kronor (30 juni 2024). 

Vår geografiska marknad är Stockholmsregionen, där vi är verksamma i Stockholms city, Gärdet, Hagastaden, Solna strand, Sundbyberg och Hagalund

Vision

Vi ska bli Stockholms mest älskade fastighetsbolag. 

Affärsidé

Skapa långsiktiga och hållbara värden för våra kunder och ägare genom att utveckla och förvalta egna kommersiella fastigheter i Stockholmsområdet.

Värdegrund

  • Dedikerade 
  • Ansvarstagande
  • Modiga
  • Nyfikna