Uppdrag, Vision och Affärsidé

Humlegården är ett fastighetsbolag som ingår i länsförsäkringsgruppen, Sveriges största bank- och försäkringsgrupp.

Humlegården ägs av 23 länsförsäkringsbolag samt Länsförsäkringar Sak, Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringar Fondliv. Humlegården äger 59 fastigheter med ett marknadsvärde om cirka 36,8 miljarder kronor (30 juni 2021). 

Vår geografiska marknad är Stockholmsregionen, där vi är verksamma i Stockholms city, Gärdet, Hagastaden, Solna strand, Sundbyberg och Hagalund. 

Vision

Vi ska bli Sveriges mest älskade fastighetsbolag. 

Affärsidé

Skapa långsiktiga och hållbara värden för våra kunder och ägare genom att utveckla och förvalta egna kommersiella fastigheter i Stockholmsområdet.

Värdegrund

  • Dedikerade 
  • Ansvarstagande
  • Modiga
  • Nyfikna