Uppdrag, Vision och Affärsidé

Humlegården är ett fastighetsbolag som ingår i länsförsäkringsgruppen, Sveriges största bank- och försäkringsgrupp.

19 länsförsäkringsbolag samt Länsförsäkringar Sak äger koncernerna Humlegården Holding I-III. Humlegården äger 52 fastigheter med ett marknadsvärde om cirka 19,1 miljarder kronor (30 juni 2017). Humlegården förvaltar även fastighetstillgångar för Länsförsäkringar Liv, Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringar Sak med ett marknadsvärde om cirka 4,6 miljarder kronor (30 juni 2017).

Vår geografiska marknad är Stockholmsregionen, där vi är verksamma i Östra City, Solna strand/Sundbyberg, Hagastaden och Hagalund.

Vision

Genom långsiktighet och nytänkande bidra till ökad arbetsglädje och en bättre livsmiljö.

Affärsidé

Långsiktigt äga, förvalta och utveckla egna kontorsfastigheter i Stor-Stockholm med hållbarhet, arkitektur, service och innovation i fokus.

Värdegrund

  • Engagemang
  • Kompetens
  • Ansvarstagande