Uppdrag, Vision och Affärsidé

Humlegården är ett fastighetsbolag som ingår i länsförsäkringsgruppen, Sveriges största bank- och försäkringsgrupp.

Humlegården ägs av 23 länsförsäkringsbolag samt Länsförsäkringar Sak och Länsförsäkringar Liv. Humlegården äger 53 fastigheter med ett marknadsvärde om cirka 23,7 miljarder kronor (30 juni 2018). Humlegården förvaltar även ytterligare två fastigheter, med en uthyrningsbar yta om cirka 62 000 kvm, på uppdrag av Länsförsäkringar Sak och Länsförsäkringar AB.

Vår geografiska marknad är Stockholmsregionen, där vi är verksamma i Stockholms innerstad, Solna strand, Sundbyberg och Hagalund samt i Slakthusområdet vid Globen.

Vision

Genom nytänkande och engagemang vill vi skapa långsiktig och hållbar lönsamhet samt bidra till ökad arbetsglädje och en bättre livsmiljö.

Affärsidé

Skapa långsiktiga och hållbara värden för våra kunder och ägare genom att utveckla och förvalta egna kommersiella fastigheter i Stockholmsområdet.

Värdegrund

  • Engagemang
  • Kompetens
  • Ansvarstagande