Pågående projekt

Projekt

Nybrogatan 17

I ett av Stockholms bästa och mest trivsamma lägen uppförs Nybrogatan 17, belägen strax intill Astoria. Här erbjuds kontorslokaler med inflyttning under 2020, signerade den välrenommerade arkitektbyrån 3XN. Det spännande mötet mellan modern arkitektur och omsorgsfullt renoverat 1870-tal gör...

Läs mer


Astoria Stockholm

Humlegården driver ett utvecklingsprojekt i kvarteret Riddaren, Nybrogatan 15–17 på Östermalm i Stockholm. Projektet består av två delar, där vi både bevarar och utvecklar platsen. Astoriahuset, som vetter mot Nybrogatan, restaureras och återställs till bostäder. Den del av fastigheten som vetter...

Läs mer


Härden 15, Norra Station

I samband med att Arbetsförmedlingen flyttade till nya lokaler i Grow Kontor under 2019 påbörjades ett arbete där Humlegården gör ett större omtag och konceptualisering av fastigheten Härden 15. Målsättningen är att skapa ett attraktivt, modernt kontorserbjudande i det framväxande Hagastaden.

Läs mer


Origo

Humlegården har under cirka tio års tid arbetat aktivt med att utveckla, förtäta och modernisera kvarteret Stenhöga från att mestadels innehålla lätt industri, till att bli ett modernt och urbant kontorsområde. Nästa steg utgörs av kvarteret Origo som ska länka samman samtliga byggnader i området...

Läs mer


Hagalund

Hagalunds arbetsplatsområde i Solna är centralt beläget med närhet till flera spännande stadsutvecklingsområden. Strax intill återfinns Karolinska Universitetssjukhuset och den framväxande stadsdelen Hagastaden, med ett starkt Life Science-kluster.

Läs mer


Sjöstadshöjden, Hammarby Sjöstad

Humlegården har erhållit två markanvisningar i Hammarby sjöstad, som sammanlagt omfattar cirka 46 000 kvadratmeter BTA (bruttoarea). Området, som fått namnet Sjöstadshöjden, är en del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1, belägen på den södra sidan om Hammarbyvägen. Etableringen i Hammarby sjöstad...

Läs mer


Ribosomen

Stockholms stad har föreslagit en markanvisning i Hagastaden till Humlegården. Kvarteret Ribosomen kommer att innehålla cirka 100 bostäder, samt inslag av kommersiella ytor, och påverkar den detaljplan för Östra Hagastaden som påbörjades under våren 2019. Detaljplanearbetet beräknas pågå till 2021...

Läs mer