Pågående projekt

Projekt

Astoria Stockholm

Humlegården driver ett utvecklingsprojekt i kvarteret Riddaren, Nybrogatan 15–17 på Östermalm i Stockholm. Projektet består av två delar, där vi både bevarar och utvecklar platsen. Astoriahuset, som vetter mot Nybrogatan, restaureras och återställs till bostäder. Den del av fastigheten som vetter...

Läs mer


Grow

Utvecklingen i Solna strand går nu in i en ny fas när Humlegården påbörjar uppförandet av Grow, en kontorsbyggnad vars lokalyta omfattar hela 25 000 kvadratmeter, belägen i den norra delen av stadsdelen.

Läs mer


Hagalund

Hagalunds arbetsplatsområde i Solna är centralt beläget med närhet till flera spännande stadsutvecklingsområden. Strax intill återfinns Karolinska Universitetssjukhuset och den framväxande stadsdelen Hagastaden, med ett starkt Life Science-kluster.

Läs mer


Nybrogatan 17

Moderna kontor av hög arkitektonisk kvalitet

Läs mer


Härden 15

I samband med att Arbetsförmedlingen flyttar till nya lokaler i Grow Kontor under 2019, öppnas en möjlighet till ett större omtag och konceptualisering av fastigheten Härden 15, för att på bättre sätt kunna konkurrera med de nya kon-torsfastigheterna i den framväxande Hagastaden.

Läs mer


Cirkusgränd

Humlegården har under cirka 10 års tid aktivt arbetat med att utveckla, förtäta och modernisera kvarteret Stenhöga från att mestadels innehålla lätt indu-stri, till ett modernt och urbant kontors-område. Det sista steget kommer att bidra till att skapa en helhet och länka samman samtliga byggnader...

Läs mer