Pågående projekt

Projekt

Ribosomen

Stockholms stad har föreslagit en markanvisning i Hagastaden till Humlegården. Kvarteret Ribosomen kommer att innehålla cirka 100 bostäder, samt inslag av kommersiella ytor, och påverkar den detaljplan för Östra Hagastaden som påbörjades under våren 2019. Detaljplanearbetet beräknas pågå till 2021...

Läs mer


Nybrogatan 17

Moderna kontor av hög arkitektonisk kvalitet

Läs mer


Astoria Stockholm

Humlegården driver ett utvecklingsprojekt i kvarteret Riddaren, Nybrogatan 15–17 på Östermalm i Stockholm. Projektet består av två delar, där vi både bevarar och utvecklar platsen. Astoriahuset, som vetter mot Nybrogatan, restaureras och återställs till bostäder. Den del av fastigheten som vetter...

Läs mer


Grow

Kontorsfastigheten Grow är en kontorsbyggnad vars lokalyta omfattar hela 25 000 kvadratmeter, belägen i den norra delen av stadsdelen.

Läs mer


Hagalund

Hagalunds arbetsplatsområde i Solna är centralt beläget med närhet till flera spännande stadsutvecklingsområden. Strax intill återfinns Karolinska Universitetssjukhuset och den framväxande stadsdelen Hagastaden, med ett starkt Life Science-kluster.

Läs mer


Härden 15

I samband med att Arbetsförmedlingen flyttar till nya lokaler i Grow Kontor under 2019 öppnas en möjlighet till ett större omtag och konceptualisering av fastigheten Härden 15, för att på bättre sätt kunna konkurrera med de nya kontorsfastigheterna i den framväxande Hagastaden. Projektering pågår...

Läs mer


Origo

I Solna strand, precis i gränslandet mellan Solna och Sundbyberg, håller kvarteret Origo just nu på att ta form. Ett grönt stråk med över 50 000 kvadratmeter kontor, stora takterrasser, utmärkta kommunikationer, och ett svårslaget utbud av restauranger, service och smarta tjänster.

Läs mer