Pågående projekt

Projekt

Norra Station

Under 2019 påbörjades ett större utvecklingsprojekt i fastigheten Härden 15. Här skapas ett attraktivt, modernt kontorserbjudande i mötet mellan Vasastaden och Hagastaden.

Läs mer


Origo

Humlegården har under cirka tio års tid arbetat aktivt med att utveckla, förtäta och modernisera kvarteret Stenhöga i Solna strand från att mestadels innehålla lätt industri, till att bli ett modernt och urbant kontorsområde.

Läs mer


Greenhouse Solna strand

I ett av Solna strands bästa lägen, strax intill tunnelbanestationen, återfinns fastigheten Päronet 8. Under 2022 inleddes en omfattande utveckling av byggnaden.

Läs mer