Humlegården satsar på digital accessplattform

Tillsammans med några av Sveriges ledande fastighetsbolag samt branschorganisationen Fastighetsägarna Service har Humlegården tagit initiativ till en gemensam digital accessplattform, Accessy. Genom initiativet kan Humlegården ge hyresgäster rättigheter och behörighet till utrymmen och tjänster i fastigheter.

Digitala nycklar ger ökad service

Genom accessplattformen kan vi som fastighetsägare enkelt fördela access till låsta utrymmen som kontor, mötesrum, lokaler eller lägenheter. Genom lösningen hanteras även tillgängligheten för olika tjänster som logistik och leveranser, blåljus, avfallshantering och andra servicetjänster. Det är också möjligt att hantera enheter - alltifrån postboxar och förvaringslådor till gym och parkering, liksom automater och intelligenta enheter. Accessy beskrivs ofta som ”ett Swish eller mobilt bank-ID för fastigheter” och innebär att helt nya affärsmodeller etableras, där man ser ytan som en tjänst.

Förutom en förbättrad funktionalitet ökar också säkerheten, genom att man får bättre kontroll över vem som vistas i fastigheten och när. Accessy är en öppen lösning som går att integrera både med fastighetsägarnas digitala plattformar och mot låsleverantörernas system.

Stärker kunderbjudandet

Initiativet skapar många spännande möjligheter att utveckla och bredda kunderbjudandet och öka såväl tjänsteutbud som servicegrad. Genom de digitala nycklarna minskar användningen av fysiska nycklar, vilket medför en smidigare och säkrare hantering för både hyresgästen och fastighetsägaren.

Accessy är ett initiativ som genomförs tillsammans med Vasakronan, Castellum, Fabege, Akademiska Hus samt branschorganisationen Fastighetsägarna Service.

- För oss är satsningen på en digital accessplattform en viktig del av vårt kunderbjudande. Att skapa detta genom ett bolag vi driver med andra aktörer i branschen känns naturligt, dådet ger oss möjlighet att nå ut och hålla ett högt tempo i den tekniska utvecklingen, säger Anna Kullendorff, Affärsutvecklingschef på Humlegården. 

Vill du veta mer om Accessy och digitala nycklar? Kontakta Anna Kullendorff, Affärsutvecklingschef på Humlegården: anna.kullendorff@humlegarden.se