Integritetspolicy

Integritetspolicyn förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. För oss är viktigt att du tar del av integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Här kan du ta del av vår itergritetspolicy.