Våra områden

Stockholm city

Våra 15 fastigheter i innerstaden står för 45 procent av det totala marknadsvärdet. De återfinns i några av Stockholms bästa kontorslägen, såsom Engelbrektsplan, Nybrogatan, Norrmalmstorg och Blasieholmen.

Gärdet

I detta område äger Humlegården två fastigheter, Bremen 2 och Bremen 4, med en total uthyrningsbar yta om cirka 60 000 kvm. Dessa är belägna på Tegeluddsvägen, ett stenkast från Gärdets tunnelbanestation, och representerar tillsammans med marknadsområdet Hagastaden 22 procent av det totala marknadsvärdet.  

Hagastaden

Där Stockholm och Solna möts återfinns ett av Stockholms mest expansiva områden, Hagastaden. Stadsdelen kommer, när den är färdigställd år 2030, att omfatta hela 50 000 arbetsplatser och 6 000 bostäder. Här äger Humlegården tre fastigheter: Härden 15 och Härden 16, samt den intilliggande tomträtten Mitokondrien 1 där en restaurang nu uppförs. Kvarteret genomgår nu en omfattande omdaning. 

Solna strand/Sundbyberg

I denna stadsdel, som är ett av Storstockholms största kontorsområden, äger Humlegården 11 fastigheter om totalt 213 000 kvm. Fastigheterna motsvarar 28 procent av det totala marknadsvärdet. Utmärkta kommunikationer, närhet till restauranger och service samt goda träningsmöjligheter gör området attraktivt. 

 

Kungsholmen

Humlegårdens innehav på attraktiva Kungsholmen utgörs av två fastigheter. Den omsorgsfullt renoverade industrifastigheten Dykaren 10 på Alströmergatan är idag kontor med Nordnet som största hyresgäst. Strax intill återfinns hotellfastigheten Dykaren 33, som erbjuder 100 rum, bistro och bar samt konferensmöjligheter i regi av Connect Hotels. Närheten till Fridhemsplan skapar goda kommunikationer, här finns bland annat tunnelbanan som ligger två stopp från T-centralen. Restaurang­ och serviceutbudet i närområdet är starkt.

Hagalund

Humlegården är den största privata fastighetsägaren i Hagalunds arbetsplatsområde i Solna. Strax intill återfinns Karo­linska Universitetssjukhuset och den framväxande stadsde­len Hagastaden, med ett starkt life science­kluster, vilket även är en välrepresenterad bransch i Hagalund. Här pågår ett omfattande stads­utvecklingsprojekt  i samband med etableringen av den nya tunnelbanestationen, Södra Hagalund, då området kommer att omvandlas.

Sjöstadshöjden

Under 2019 erhöll Humlegården två markanvisningar i Hammarby sjöstad. Det nya området, Sjöstadshöjden, ska binda samman Hammarby sjöstad och Hammarbyhöjden. Ambitionen är att utveckla Hammarbyvägen till ett urbant stråk och i hela området planeras för cirka 400 lägenheter och 55 000 kvm kontor. Genom satsningen skapas en ny hubb för arbetsplatser i ett attraktivt läge söder om innerstaden.