Våra områden

Stockholm city

Våra fastigheter i Stockholms innerstad återfinns på efter­traktade adresser och många byggnader är välkända inslag i stadsbilden. Fastigheterna i Stockholm city står idag för 45 procent av det totala marknadsvärdet. Under året erhölls en markanvisning intill Centralstationen, Klara City View, som ska bli en av Stockholms mest intressanta och attraktiva platser.

Flera av Humlegårdens fastigheter i innerstaden ansluter till Engelbrektsplan, belägen ett stenkast från Stureplan och strax intill Humlegårdsparken. Här vill vi skapa en ny målpunkt i city.

Gärdet

Här möts kontor och bostäder i en stadsdel som präglas av närheten till ett av stadens största grönområden. Kommunika­tionerna är goda, både genom tunnelbanan och accessen till Norra länken. Längs med Tegeluddsvägen, ett stenkast från Gärdets tunnelbanestation, äger Humlegården två fastigheter med en uthyrningsbar yta om cirka 60 000 kvm.

Humlegårdens fastigheter i området är strategiskt väl placerade inför framtiden, då Gärdet och Värtahamnen är ett av Stockholms mest intressanta utvecklingsområden. Strax intill växer Norra Djurgårdsstaden fram, ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden som beräknas stå klart omkring 2030. Här planeras omkring 12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser. En del utgörs av hamnområdet och de båda pirerna Värtahamnen och Frihamnen som omvandlas successivt till levande kvarter med en kombination av bostäder, kontor och service.

Hagastaden

Där Stockholm och Solna möts återfinns ett av Stockholms mest expansiva områden, Hagastaden. Området har utvecklats till att bli en naturlig förlängning av innerstaden. Den nya stadsdelen ska vara färdigställd år 2030 och kommer då att omfatta hela 50 000 arbetsplatser och 6 000 bostäder.

I detta framtidsområde äger Humlegården två fastigheter i kvarteret Härden, varav Härden 15 genomgår en omfattande restaurering och modernisering. Fastigheten är belägen där Norra Stationsgatan och Hälsingegatan möts och satsningen har därför fått namnet Norra Station. Strax intill har Humlegården även erhållit en tomträtt, Mitokondrien, där det uppförs en paviljong i trä som ska husera en restaurang. Målsättningen är att vi genom en kombination av moderna, flexibla kontor samt restauranger ska skapa en ny nod i kvarteret. 2021 erhöll Humlegården ytterligare en markanvisning med fokus på kommersiella lokaler och forskar­/talangbo­städer längs med Norra Stationsgatan i stadsdelens västra delar. Sedan tidigare pågår arbetet med en markanvisning i de östra delarna, kvarteret Ribosomen.

Solna strand

Solna strand är Humlegårdens största område sett till uthyr­ningsbar yta och vi är även den största privata fastighetsägaren i stadsdelen. De mycket goda kommunikationerna är en viktig del i stadsdelens attraktion. Solna strand har genomgått en stor utveckling de senaste åren, genom utökad service såsom Grow Hotel, flertalet nya restauranger och en satsning på stråken mellan husen.

Humlegårdens arbete fortsätter och bland de pågående initiativen återfinns första etappen i det nya kvarteret Origo, beläget i stadsdelens norra delar. Här uppförs totalt 50 000 kvm kontor, service och restauranger. Strax intill tunnelbanestationen har även förarbetet påbörjats inför den kommande utvecklingen av Greenhouse Solna strand i fastigheten Päronet 8 på Korta gatan 10. Här skapas en dynamisk miljö med flexibla kontorslösningar och ett starkt serviceutbud. Under 2021 erhöll Humlegården en markanvisning strax intill Mälarbanan i norra Solna strand. Förvärvet möjliggör en fortsatt utveckling av stadsdelen.

Kungsholmen

Humlegårdens innehav på attraktiva Kungsholmen utgörs av två fastigheter. Den omsorgsfullt renoverade industrifastigheten Dykaren 10 på Alströmergatan är idag kontor med Nordnet som största hyresgäst. Strax intill återfinns hotellfastigheten Dykaren 33, som erbjuder 100 rum, bistro och bar samt konferensmöjligheter i regi av Connect Hotels. Närheten till Fridhemsplan skapar goda kommunikationer, här finns bland annat tunnelbanan som ligger två stopp från T-centralen. Restaurang­ och serviceutbudet i närområdet är starkt.

Hagalund

Humlegården är den största privata fastighetsägaren i Hagalunds arbetsplatsområde i Solna. Strax intill återfinns Karo­linska Universitetssjukhuset och den framväxande stadsde­len Hagastaden, med ett starkt life science­kluster, vilket även är en välrepresenterad bransch i Hagalund. Under året har förberedande arbeten pågått inför det omfattande stads­utvecklingsprojekt som inleds i samband med etableringen av den nya tunnelbanestationen, Södra Hagalund, då området kommer att omvandlas.

Sjöstadshöjden

Under 2019 erhöll Humlegården två markanvisningar i Hammarby sjöstad. Det nya området, Sjöstadshöjden, ska binda samman Hammarby sjöstad och Hammarbyhöjden. Ambitionen är att utveckla Hammarbyvägen till ett urbant stråk och i hela området planeras för cirka 400 lägenheter och 55 000 kvm kontor. Genom satsningen skapas en ny hubb för arbetsplatser i ett attraktivt läge söder om innerstaden.