Våra områden

Stockholm city

Våra fastigheter i Stockholms innerstad är belägna i några av Stockholms bästa kontorslägen, och står för cirka 45 procent av det totala marknadsvärdet. Ett större kluster är samlat intill Engelbrektsplan, med närhet till både storstadspuls och Stockholms gröna lunga, Humlegården. Här pågår en spännande utveckling av T-House genom en omfattande satsning på vårt egna kontor och gemensamma ytor för möten och service. Längs med Nybrogatan återfinns nybyggda Nybrogatan 17 och två anrika fastigheter, däribland restaurerade Astoria som genom etableringen av Brasserie Astoria blivit en självklar destination i Stockholm. Vid Norrmalmstorg och Kungsträdgården äger vi tre fastigheter som är välkända inslag i stadsbilden, däribland China Teatern. Strax intill ligger Blasieholmen, där våra tre fastigheter bjuder på närhet till både urbana stadskvarter och till vattnet. I den kommande utvecklingen av Stockholms innerstad är Humlegården involverade genom en markanvisning intill Centralstationen, Klara City View, som ska bli en av Stockholms mest intressanta och attraktiva platser. 

Gärdet

Här möts kontor och bostäder i en stadsdel som präglas av närheten till ett av stadens största grönområden. Kommunikationerna är goda, både genom tunnelbanan och accessen till Norra länken. Längs med Tegeluddsvägen, strax intill Gärdets tunnelbanestation, äger Humlegården två fastigheter med en uthyrningsbar yta om cirka 60 000 kvm. Våra fastigheter i området är strategiskt väl placerade inför framtiden, då Gärdet och Värtahamnen är ett av Stockholms mest intressanta utvecklingsområden. Strax intill växer Norra Djurgårdsstaden fram, ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden som beräknas stå klart omkring 2030. Här planeras omkring 12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser. En del utgörs av hamnområdet och de båda pirerna Värtahamnen och Frihamnen som omvandlas successivt till levande kvarter med en kombination av bostäder, kontor och service. Planarbete pågår för kvarteret Bremen 2 och Bremen 4 i den västra delen av Tegeluddsvägen på Gärdet, i syfte att skapa nya byggrätter.

Hagastaden

Där Stockholm och Solna möts återfinns ett av Stockholms mest expansiva områden, Hagastaden. Området har utvecklats till att bli en naturlig förlängning av innerstaden. Den nya stadsdelen ska vara färdigställd år 2030 och kommer då att omfatta hela 50 000 arbetsplatser och 6000 bostäder. I detta framtidsområde äger Humlegården två fastigheter i kvarteret Härden, varav Härden 15 har genomgått en omfattande restaurering och modernisering. Fastigheten är belägen där Norra Stationsgatan och Hälsingegatan möts och satsningen har därför fått namnet Norra Station. Strax intill, i kvarteret Mitokondrien, har Humlegården även uppfört en paviljong i trä där Restaurang Rummel huserar. Målsättningen är att vi genom en kombination av moderna, flexibla kontor samt restauranger ska skapa en ny nod i kvarteret. Under året har vi även arbetat med två markanvisningar i stadsdelen – Kvarter 38 i västra Hagastaden samt kvarteret Ribosomen i östra Hagastaden.

Solna strand

Solna strand är Humlegårdens största område sett till uthyrningsbar yta och vi är även den största privata fastighetsägaren i stadsdelen. De mycket goda kommunikationerna är en viktig del i stadsdelens attraktion. Solna strand har genomgått en stor utveckling de senaste åren, genom tillskott av moderna kontorsfastigheter, utökad service såsom Grow Hotel, flertalet nya restauranger och en satsning på stråken mellan husen. Nu tas nästa steg i form av byggnationen av den första etappen i det nya kvarteret Origo. Strax intill tunnelbanestationen pågår även utvecklingen av Greenhouse Solna strand i fastigheten Päronet 8 på Korta gatan 10, med målsättningen att skapa en dynamisk miljö med flexibla kontorslösningar och ett starkt serviceutbud. Intill Mälarbanan i norra Solna strand har Humlegården erhållit en markanvisning, där spårområdet genom Solna och Sundbyberg kommer att däckas över och utvecklas. I samband med detta etableras även ett nytt resecentrum i Sundbyberg, vars nya placering strax intill våra fastigheter innebär en ännu bättre access för våra kunder.

Kungsholmen

Humlegårdens innehav på attraktiva Kungsholmen utgörs av två fastigheter. Den omsorgsfullt renoverade industrifastigheten Dykaren 10 på Alströmergatan är idag kontor med Nordnet som största hyresgäst. Strax intill återfinns hotellfastigheten Dykaren 33, som erbjuder 100 rum, bistro och bar samt konferensmöjligheter i regi av Connect Hotels. Närheten till Fridhemsplan skapar goda kommunikationer, här finns bland annat tunnelbanan som ligger två stopp från T-centralen. Restaurang- och serviceutbudet i närområdet är starkt.

Hagalund

Humlegården är den största privata fastighetsägaren i Hagalunds arbetsplatsområde i Solna. Här har man nära till Karolinska Universitetssjukhuset och den framväxande stadsdelen Hagastaden, med ett starkt life science-kluster, vilket även är en välrepresenterad bransch i Hagalund. Under året har förberedande arbeten pågått inför det omfattande stadsutvecklingsprojekt som inleds i samband med etableringen av den nya tunnelbanestationen, Södra Hagalund, då området kommer att omvandlas.