Våra utvecklingsprojekt

För Humlegården är utvecklingsprojekt en stor del av verksamheten. Utöver den avkastning som förvaltningen ger från driftnetto och värdeförändringar skapas avkastning också genom projektvinster via utvecklingsprojekt.

Vi skapar också möjlighet att öka vårt fastighetsbestånd genom att tillföra nya fastigheter. Att arbeta med utvecklingsprojekt är därför en viktig del av vår verksamhet. 


Maria Lidström

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att få reda på mer om Humlegårdens projektutveckling, kontakta i så fall Maria Lidström, Stadsutvecklingschef, 08-678 90 64.